IT

Asmens duomenų apsauga
 • Teikiame konsultacijas dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation), kuris nuo 2018 m. gegužės 25 d. tiesiogiai taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.
 • Teikiame asmens duomenų apsaugos pareigūno paslaugą. 
 • Konsultuojame klientus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais, rengiame vidinius įmonių dokumentus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą, padedame klientams registruotis duomenų valdytojais ir atliekame kitus su asmens duomenų apsauga susijusius veiksmus.
 • Atstovaujame klientų interesus kilus ginčams dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo.
 • Daugelį metų sėkmingai konsultuojame vieną didžiųjų prekybos centrų asmens duomenų naudojimo, organizacinių ir techninių priemonių, leidžiančių apsaugoti asmens duomenis ir duomenų apsaugos teisiniais klausimais. Klientui parengėme dokumentų paketą tiesioginės rinkodaros ir lojalumo kortelės naudojimo klausimais bei įregistravome Asmens duomenų apsaugos inspekcijoje kaip asmens duomenų tvarkytoją.

Lawyers

_e7q1924_valentinas_1500362139-2376bd065eacecbef85c6710e22e59f2.png
Valentinas Knyva
Vyresnysis teisininkas

+370 5 248 76 70
valentinas.knyva@ilaw.legal

_e7q2480_svetlana_1504090990-a453204b0cc48e59279d2bbc6e263dcb.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal

Publications | Deals | Cases
Domenai

Lietuvoje teisės aktai teisinių santykių, susijusių su domenų registravimu, naudojimu, ginčų nagrinėjimu nėra pilnai sureglamentavę, todėl nesant tiesioginių teisės normų, reglamentuojančių teisinę apsaugą nuo neteisėto domenų vardų naudojimo bei pažeistų teisių gynimo būdus, Lietuvos teismai savo praktikoje spręsdami ginčus dėl domenų galimai neteisėto naudojimo taiko įstatymo analogiją: Civilinį kodeksą (nuostatos, reglamentuojančios juridinio asmens teisę į pavadinimą), Prekių ženklų įstatymą (nuostatas, nustatančias prekių ženklo savininko teisės) bei Konkurencijos įstatymą (nesąžininga konkurencija).

Registruotas domeno vardas gali būti panaikintas atitinkama teismine ar neteismine tvarka, kai tas vardas buvo užregistruojamas ar yra naudojamas nesąžiningai.

Domenų vardai

 • Atstovaujame klientus ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose dėl neteisėto ir nesąžiningo domenų registravimo bei naudojimo;
 • Konsultuojame domeno registracijos ir domeno pasirinkimo (registrabilumo) klausimais;
 • Atstovaujame klientus registruojant pasirinktą domeną bei pratęsiant domeno registraciją;
 • Teikiame domenų vardų kontrolės paslaugas (domenų vardų paslaugų paketas: registravimas, monitoringas);
 • Konsultuojame dėl pažeistų intelektinės nuosavybės teisių susijusių su domenų vardais gynybos.

Lawyers

jurga-06_1508847242-1aa4ce6f5bd9d28bd7e7fb09f7a2f08c.png
Jurga Gradauskaitė
Partnerė, advokatė


skirmanta_b_cutt_1511865070-61c0e848b1fea8932dcc085befc3d7ad.png
Skirmanta Balsevičienė
Vyresnioji teisininkė

Marketingas internete

Lawyers

jurga-06_1508847242-1aa4ce6f5bd9d28bd7e7fb09f7a2f08c.png
Jurga Gradauskaitė
Partnerė, advokatė


skirmanta_b_cutt_1511865070-61c0e848b1fea8932dcc085befc3d7ad.png
Skirmanta Balsevičienė
Vyresnioji teisininkė

Neteisėta veikla internete

Lawyers

jurga-06_1508847242-1aa4ce6f5bd9d28bd7e7fb09f7a2f08c.png
Jurga Gradauskaitė
Partnerė, advokatė


skirmanta_b_cutt_1511865070-61c0e848b1fea8932dcc085befc3d7ad.png
Skirmanta Balsevičienė
Vyresnioji teisininkė

_e7q1444_audrius_1504617711-03afbf53bd411ac50935d792d91e968b.png
Audrius Pėstininkas
Asocijuotas partneris, advokatas

_e7q1924_valentinas_1500362139-2376bd065eacecbef85c6710e22e59f2.png
Valentinas Knyva
Vyresnysis teisininkas

+370 5 248 76 70
valentinas.knyva@ilaw.legal

Publications | Deals | Cases
Neteisėtas kompiuterinių programų naudojimas
 • Giname ir atstovaujame klientus baudžiamosiose ir administracinių teisės pažeidimų bylose dėl veikų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui.

Lawyers

_e7q1444_audrius_1504617711-03afbf53bd411ac50935d792d91e968b.png
Audrius Pėstininkas
Asocijuotas partneris, advokatas

Prieigos sutartys

Lawyers

jurga-06_1508847242-1aa4ce6f5bd9d28bd7e7fb09f7a2f08c.png
Jurga Gradauskaitė
Partnerė, advokatė


skirmanta_b_cutt_1511865070-61c0e848b1fea8932dcc085befc3d7ad.png
Skirmanta Balsevičienė
Vyresnioji teisininkė

Programinės įrangos įsigijimas, diegimas ir palaikymas

Lawyers

jurga-06_1508847242-1aa4ce6f5bd9d28bd7e7fb09f7a2f08c.png
Jurga Gradauskaitė
Partnerė, advokatė


skirmanta_b_cutt_1511865070-61c0e848b1fea8932dcc085befc3d7ad.png
Skirmanta Balsevičienė
Vyresnioji teisininkė

Slapukų naudojimas

Lawyers

jurga-06_1508847242-1aa4ce6f5bd9d28bd7e7fb09f7a2f08c.png
Jurga Gradauskaitė
Partnerė, advokatė


_e7q1924_valentinas_1500362139-2376bd065eacecbef85c6710e22e59f2.png
Valentinas Knyva
Vyresnysis teisininkas

+370 5 248 76 70
valentinas.knyva@ilaw.legal