Back

Veiklos reglamentavimas

Duomenų apsauga
 • Teikiame konsultacijas dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation), kuris nuo 2018 m. gegužės 25 d. tiesiogiai taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.
 • Teikiame asmens duomenų apsaugos pareigūno paslaugą. 
 • Konsultuojame klientus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais, rengiame vidinius įmonių dokumentus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą, padedame klientams registruotis duomenų valdytojais ir atliekame kitus su asmens duomenų apsauga susijusius veiksmus.
 • Atstovaujame klientų interesus kilus ginčams dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo.
 • Daugelį metų sėkmingai konsultuojame vieną didžiųjų prekybos centrų asmens duomenų naudojimo, organizacinių ir techninių priemonių, leidžiančių apsaugoti asmens duomenis ir duomenų apsaugos teisiniais klausimais. Klientui parengėme dokumentų paketą tiesioginės rinkodaros ir lojalumo kortelės naudojimo klausimais bei įregistravome Asmens duomenų apsaugos inspekcijoje kaip asmens duomenų tvarkytoją.
Duomenų apsaugos pareigūno paslauga

ILAW teisininkai teikia duomenų apsaugos pareigūno paslaugas ir atlieka šias funkcijas:

 • Rengia ir prižiūri dokumentaciją asmens duomenų apsaugos srityje;
 • Padeda klientui įgyvendinti duomenų subjektų teises;
 • Informuoja kliento darbuotojus apie jų prievoles duomenų apsaugos srityje;
 • Veda personalo mokymus asmens duomenų apsaugos tema;
 • Praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
 • Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
 • Yra atsakingas už duomenų tvarkymo veiklos įrašų parengimą ir nuolatinį atnaujinimą;
 • Kartu su kliento vadovu sprendžia dėl poreikio atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimo procedūrą;
 • Prireikus kreipiasi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl išankstinių konsultacijų;
 • Stebi, kaip laikomasi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento;
 • Atlieka kitas reikalingas funkcijas.
Administraciniai ginčai

Lawyers

vilius-06_1508852197-3581bccca5d610a4b5dc0665ba2a58d8.png
Vilius Mačiulaitis
Partneris, advokatas


vilma-be-fono-02_1508937451-b7eba5d1228479a11f6acae5005e7691.png
Vilma Ramanauskaitė
Partnerė, advokatė


mantas_1494324458-620dab42d787d9d85244651f5d4d3c37.png
Mantas Mikalopas
Partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
mantas.mikalopas@ilaw.legal

Ekonominiai nusikaltimai

Lawyers

_e7q1444_audrius_1504617711-03afbf53bd411ac50935d792d91e968b.png
Audrius Pėstininkas
Asocijuotas partneris, advokatas

Institucijų patikrinimai

Lawyers

vilius-06_1508852197-3581bccca5d610a4b5dc0665ba2a58d8.png
Vilius Mačiulaitis
Partneris, advokatas


_e7q1444_audrius_1504617711-03afbf53bd411ac50935d792d91e968b.png
Audrius Pėstininkas
Asocijuotas partneris, advokatas

vilma-be-fono-02_1508937451-b7eba5d1228479a11f6acae5005e7691.png
Vilma Ramanauskaitė
Partnerė, advokatė


Konkurencija ir koncentracija

Lawyers

jurga-06_1508847242-1aa4ce6f5bd9d28bd7e7fb09f7a2f08c.png
Jurga Gradauskaitė
Partnerė, advokatė


dziuginta-balciune-ilaw-advokate_1522159039-8a1e87d4d5e877969094e1f8fdc1cd68.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Publications | Deals | Cases
Leidimai statyboms

Lawyers

vilma-be-fono-02_1508937451-b7eba5d1228479a11f6acae5005e7691.png
Vilma Ramanauskaitė
Partnerė, advokatė


Prekyba alkoholiu, tabaku, vaistais

Lawyers

jurga-06_1508847242-1aa4ce6f5bd9d28bd7e7fb09f7a2f08c.png
Jurga Gradauskaitė
Partnerė, advokatė


skirmanta_b_cutt_1511865070-61c0e848b1fea8932dcc085befc3d7ad.png
Skirmanta Balsevičienė
Vyresnioji teisininkė

_e7q1924_valentinas_1500362139-2376bd065eacecbef85c6710e22e59f2.png
Valentinas Knyva
Vyresnysis teisininkas

+370 5 248 76 70
valentinas.knyva@ilaw.legal

vilma-be-fono-02_1508937451-b7eba5d1228479a11f6acae5005e7691.png
Vilma Ramanauskaitė
Partnerė, advokatė


Produktų sertifikavimas ir sauga

Lawyers

jurga-06_1508847242-1aa4ce6f5bd9d28bd7e7fb09f7a2f08c.png
Jurga Gradauskaitė
Partnerė, advokatė


vilma-be-fono-02_1508937451-b7eba5d1228479a11f6acae5005e7691.png
Vilma Ramanauskaitė
Partnerė, advokatė


Reklama

Lawyers

jurga-06_1508847242-1aa4ce6f5bd9d28bd7e7fb09f7a2f08c.png
Jurga Gradauskaitė
Partnerė, advokatė


skirmanta_b_cutt_1511865070-61c0e848b1fea8932dcc085befc3d7ad.png
Skirmanta Balsevičienė
Vyresnioji teisininkė

Publications | Deals | Cases
Sauga darbe
 • 2015 metais konsultavome Ukrainos Vyriausybę dėl ES darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę.
 • Atstovaujame įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.
 • Advokatas Vilius Mačiulaitis daugiau nei 12 metų dirbo Valstybinėje darbo inspekcijoje ir tiesiogiai dalyvavo tiek darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų kūrime, tiek ir praktiniame taikyme.
 • Mūsų kontoros advokatai yra nuolat kviečiami dalintis patirtimi saugos ir sveikatos darbe konferencijose tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

Lawyers

tomas-be-fono-03_1508914178-3357af1e8196f287b5714c10d2221d8f.png
Tomas Bagdanskis
Vadovaujantis partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
tomas.bagdanskis@ilaw.legal

vilius-06_1508852197-3581bccca5d610a4b5dc0665ba2a58d8.png
Vilius Mačiulaitis
Partneris, advokatas


Vartotojų teisės
 • Atstovavome vartotoją ginče dėl vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo ir sumokėtų pinigų grąžinimo. Ginčas dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų pasiekė Lietuvos Aukščiausiąjį teismą. 2015 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje Nr. 3K-3-647-248/2015 nurodė, jog nepagrįstai apeliacinės instancijos teismas, mažindamas priteistas bylinėjimosi išlaidas, didžiausią dėmesį skyrė vienam iš kriterijų – prašomos priteisti sumos dydžiui. Teismas, panaikindamas apeliacinės instancijos teismo nutartį, kuria bylinėjimosi išlaidos buvo itin sumažintos, nurodė, rėmėsi šiais argumentais: ginčas pirmiausia buvo sprendžiamas neteismine tvarka, jis buvo spręstas ieškovės naudai, tačiau atsakovė ginčą nagrinėjusių institucijų (Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos) nurodymų nevykdė; patenkinus ieškovės reikalavimus teismo įsakymu, atsakovė teikė dėl jo prieštaravimus, dėl to byla buvo nagrinėjama ginčo teisena, atsakovė ignoravo vartotojo teisę atgauti už netinkamos kokybės daiktą sumokėtus pinigus, taigi didele dalimi vartotojos išlaidas advokato pagalbai lėmė atsakovės elgesys. 

Lawyers

jurga-06_1508847242-1aa4ce6f5bd9d28bd7e7fb09f7a2f08c.png
Jurga Gradauskaitė
Partnerė, advokatė


skirmanta_b_cutt_1511865070-61c0e848b1fea8932dcc085befc3d7ad.png
Skirmanta Balsevičienė
Vyresnioji teisininkė

_e7q1285_egle_1508415798-dd9b48697ba9ed440cb53c3ac6663f28.png
Eglė Višinskienė
Vyresnioji teisininkė, advokatė

+370 5 248 76 70
egle.visinskiene@ilaw.legal

Veiklos licencijavimas, leidimai

Lawyers

jurga-06_1508847242-1aa4ce6f5bd9d28bd7e7fb09f7a2f08c.png
Jurga Gradauskaitė
Partnerė, advokatė


vilma-be-fono-02_1508937451-b7eba5d1228479a11f6acae5005e7691.png
Vilma Ramanauskaitė
Partnerė, advokatė


Publications | Deals | Cases
Veiklos steigimas

Lawyers

jurga-06_1508847242-1aa4ce6f5bd9d28bd7e7fb09f7a2f08c.png
Jurga Gradauskaitė
Partnerė, advokatė


skirmanta_b_cutt_1511865070-61c0e848b1fea8932dcc085befc3d7ad.png
Skirmanta Balsevičienė
Vyresnioji teisininkė

vilma-be-fono-02_1508937451-b7eba5d1228479a11f6acae5005e7691.png
Vilma Ramanauskaitė
Partnerė, advokatė


Publications | Deals | Cases