Asmeninis gyvenimas

Administraciniai pažeidimai
 • Atstovaujame klientų interesus įvairaus pobūdžio administracinių teisės pažeidimų bylose tiek bylas nagrinėjančiose institucijose, tiek pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Konsultuojame, parenkame ir įgyvendiname veiksmingiausią atstovavimo strategiją.

Lawyers

_e7q1444_audrius_1504617711-03afbf53bd411ac50935d792d91e968b.png
Audrius Pėstininkas
Asocijuotas partneris, advokatas

Asmens duomenų apsauga
 • Teikiame konsultacijas dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation), kuris nuo 2018 m. gegužės 25 d. tiesiogiai taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.
 • Teikiame asmens duomenų apsaugos pareigūno paslaugą. 
 • Konsultuojame klientus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais, rengiame vidinius įmonių dokumentus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą, padedame klientams registruotis duomenų valdytojais ir atliekame kitus su asmens duomenų apsauga susijusius veiksmus.
 • Atstovaujame klientų interesus kilus ginčams dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo.
 • Daugelį metų sėkmingai konsultuojame vieną didžiųjų prekybos centrų asmens duomenų naudojimo, organizacinių ir techninių priemonių, leidžiančių apsaugoti asmens duomenis ir duomenų apsaugos teisiniais klausimais. Klientui parengėme dokumentų paketą tiesioginės rinkodaros ir lojalumo kortelės naudojimo klausimais bei įregistravome Asmens duomenų apsaugos inspekcijoje kaip asmens duomenų tvarkytoją.

Lawyers

_e7q1924_valentinas_1500362139-2376bd065eacecbef85c6710e22e59f2.png
Valentinas Knyva
Vyresnysis teisininkas

+370 5 248 76 70
valentinas.knyva@ilaw.legal

_e7q2480_svetlana_1504090990-a453204b0cc48e59279d2bbc6e263dcb.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal

Publications | Deals | Cases
Autorių teisės

Lawyers

jurga-06_1508847242-1aa4ce6f5bd9d28bd7e7fb09f7a2f08c.png
Jurga Gradauskaitė
Partnerė, advokatė


skirmanta_b_cutt_1511865070-61c0e848b1fea8932dcc085befc3d7ad.png
Skirmanta Balsevičienė
Vyresnioji teisininkė

Publications | Deals | Cases
Baudžiamoji atsakomybė
 • Giname nukentėjusiųjų interesus, užtikrinant neturtinės žalos atlyginimą baudžiamosiose bylose dėl nusikalstamų veikų asmens gyvenimo neliečiamumui, asmens garbei ir orumui; inicijuojant baudžiamuosius procesus privataus kaltinimo tvarka ir pradedant ikiteisminius tyrimus. Veiksminga ir efektyvi įtariamųjų ir kaltinamųjų gynyba, gausi patirtis derantis dėl taikaus susitarimo.

Lawyers

_e7q1444_audrius_1504617711-03afbf53bd411ac50935d792d91e968b.png
Audrius Pėstininkas
Asocijuotas partneris, advokatas

Publications | Deals | Cases
Diskriminacija
 • Siekiant darbo santykių stabilumo ir socialinio teisingumo, darbo teisiniuose santykiuose didelis dėmesys skiriamas apsaugoti šių santykių silpnąją šalį – darbuotoją. Nediskriminavimo principas tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai yra įtvirtintas įvairiuose teisės aktuose – pradedant LR Konstitucija ir Darbo kodeksu, baigiant Lygių galimybių įstatymu bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu. Svarbu tai, kad ES lygiu šiuo metu jau yra išleista daugiau kaip dešimt direktyvų, kuriose įtvirtintas diskriminacijos draudimo principas. Teisės aktais įtvirtintas diskriminacijos draudimas negali visiškai užtikrinti lygybės principo įgyvendinimo darbo santykiuose ir užkirsti kelio piktnaudžiavimui, todėl diskriminavimas dėl lyties, tautybės, lytinės orientacijos, tinkamų darbo sąlygų sudarymo neįgaliesiems ir kt. yra tie pagrindai, dėl kurių kyla ir, pasireiškiant globalizacijai, kils vis daugiau ginčų.

Lawyers

tomas-be-fono-03_1508914178-3357af1e8196f287b5714c10d2221d8f.png
Tomas Bagdanskis
Vadovaujantis partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
tomas.bagdanskis@ilaw.legal

vilius-06_1508852197-3581bccca5d610a4b5dc0665ba2a58d8.png
Vilius Mačiulaitis
Partneris, advokatas


mantas_1494324458-620dab42d787d9d85244651f5d4d3c37.png
Mantas Mikalopas
Partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
mantas.mikalopas@ilaw.legal

Publications | Deals | Cases
Draudimas
 • Atstovavome draudėją įvykio pripažinimo nedraudžiamuoju byloje, kurioje buvo suformuota praktika dėl esminių draudimo sutarčių sąlygų aiškinimo. Įrodžius draudimo taisyklių neapibrėžtumą įvardijant nedraudiminius įvykius, konstatuota draudiko pareiga atlyginti dėl autoįvykio draudėjo patirtą žalą. ILAW klientui buvo atlyginti visi patirti nuostoliai.
 • Atstovavome klientą ginče su draudimo bendrove dėl neteisėto draudimo išmokos sumažinimo, suformuota praktika dėl priežastinio ryšio tarp draudėjo draudimo taisyklių pažeidimo ir draudiko teisės sumažinti draudimo išmoką. Įrodžius draudiko sprendimų neteisėtumą, klientui išmokėta visus dėl autoįvykio patirtus nuostolius kompensuojanti draudimo išmoka.
 • Atstovavome ekspeditorių civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo praradus krovinį vykdant tarptautinį pervežimą. Byloje įrodėme vežėjo atsakomybę pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) nuostatas, krovinio siuntėjui atlyginta daugiau kaip 30 tūkst. EUR siekianti prarasto krovinio vertė.
 • Atstovavome krovinio siuntėją Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, sprendžiant klausimą dėl vežėjo civilinės atsakomybės, vykdant tarptautinį pervežimą, kai krovinį pakrovė siuntėjas, vežimo sutarčių aiškinimo, išplėtota praktika dėl ypatingos rizikos faktorių. Byloje paneigtos vežėjo atsakomybę šalinančios sąlygos, įrodyta vežėjo atsakomybė netinkamai įvykdžius vežėjo pareigas pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) nuostatas, klientui atlyginta visa sugadinto krovinio vertė.
Garbė ir orumas

Lawyers

mantas_1494324458-620dab42d787d9d85244651f5d4d3c37.png
Mantas Mikalopas
Partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
mantas.mikalopas@ilaw.legal

Įgaliojimai ir atstovavimas

Lawyers

_e7q1285_egle_1508415798-dd9b48697ba9ed440cb53c3ac6663f28.png
Eglė Višinskienė
Vyresnioji teisininkė, advokatė

+370 5 248 76 70
egle.visinskiene@ilaw.legal

skirmanta_b_cutt_1511865070-61c0e848b1fea8932dcc085befc3d7ad.png
Skirmanta Balsevičienė
Vyresnioji teisininkė

_e7q1203_neringa_1508318888-94a5e137d5b1941a5cd1637829354176.png
Neringa Gylytė
Vyresnioji teisininkė

+370 5 248 76 70
neringa.gylyte@ilaw.legal
vilma-be-fono-02_1508937451-b7eba5d1228479a11f6acae5005e7691.png
Vilma Ramanauskaitė
Partnerė, advokatė


Labdara ir parama

Lawyers

ingrida-steponaviciene-ilaw_1495543810-36fe60ed1530f23e4ec9fad19f5670d7.png
Ingrida Steponavičienė
Asocijuota partnerė, advokatė


Leidimai gyventi ir dirbti
 • Konsultavome vieną didžiausių Lietuvos vaikų žaislų prekybos įmonę užsieniečių įdarbinimo klausimais bei padėjo gauti Lietuvos Respublikos darbo biržos sprendimus dėl užsieniečių aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams pripažinimo, taip pat leidimą laikinai gyventi šios įmonės direktoriui, kas padėjo sėkmingai ir operatyviai įdarbinti reikiamos kvalifikacijos specialistus iš užsienio Lietuvoje.
 • Konsultavome, padėjome įdarbinti ir gauti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (EU Blue card) aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams iš trečiųjų šalių vienai didžiausių vandentiekio ir nuotekų valymo įrenginių įmonei Lietuvoje.
 • Konsultavome ir padėjome gauti bei pratęsti leidimus dirbti ir leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje personalo atrankos ir tarptautinę įdarbinimo patirtį visame pasaulyje turinčios įmonės specialistams (programuotojams) ir jų šeimos nariams.
 • Padėjome įdarbinti aukštos profesinės kvalifikacijos fizikos specialistą, programuotojus, mechatronikos inžinierius Lietuvoje ir gauti leidimus laikinai gyventi jiems ir jų šeimos nariams net 3 metų laikotarpiui
Pajamų apmokestinimas
Paveldėjimas
 • Konsultuojame kilus ginčams dėl paveldėjimo teisės arba praleidus įstatyme numatytą terminą palikimui priimti, taip pat testamento sudarymo ir palikimo priėmimo klausimais.
 • Palikimo priėmimo procesuose bendradarbiaujame su notarais ir antstoliais, taip pat konsultuojame užsienio valstybėje esančio palikimo priėmimo klausimais.
 • Atstovavome užsienyje gyvenančios klientės interesus Lietuvoje pagal įgaliojimą priimdami palikimą ir padėdami sutvarkyti visus teisinius klausimus, susijusius su priimto palikimo pardavimu.

Lawyers

_e7q1709_lauras_1505484222-be5a5ac917578dd076058c1e57b856b0.png
Lauras Naglis
Vyresnysis teisininkas

+370 5 248 76 70
lauras.naglis@ilaw.legal
_e7q0112_lina-buloviene_1494324540-ce6fc965281d147ebb4f031e9d9688d0.png
Lina Bulovienė
Vyresnioji teisininkė

+370 5 248 76 70
lina.buloviene@ilaw.legal

Sporto veikla

Lawyers

tomas-be-fono-03_1508914178-3357af1e8196f287b5714c10d2221d8f.png
Tomas Bagdanskis
Vadovaujantis partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
tomas.bagdanskis@ilaw.legal

Šeimos teisė

Lawyers

_e7q1203_neringa_1508318888-94a5e137d5b1941a5cd1637829354176.png
Neringa Gylytė
Vyresnioji teisininkė

+370 5 248 76 70
neringa.gylyte@ilaw.legal
vilma-be-fono-02_1508937451-b7eba5d1228479a11f6acae5005e7691.png
Vilma Ramanauskaitė
Partnerė, advokatė


_e7q0112_lina-buloviene_1494324540-ce6fc965281d147ebb4f031e9d9688d0.png
Lina Bulovienė
Vyresnioji teisininkė

+370 5 248 76 70
lina.buloviene@ilaw.legal

inga-cernyte-ilaw_1522236836-6161f44c1e54bb13bd68acd631048866.png
Inga Černytė
Teisininkė

+370 5 248 76 70
inga.cernyte@ilaw.legal

Publications | Deals | Cases
Turtas

Lawyers

vilma-be-fono-02_1508937451-b7eba5d1228479a11f6acae5005e7691.png
Vilma Ramanauskaitė
Partnerė, advokatė


ingrida-steponaviciene-ilaw_1495543810-36fe60ed1530f23e4ec9fad19f5670d7.png
Ingrida Steponavičienė
Asocijuota partnerė, advokatė


Publications | Deals | Cases
Žala sveikatai

Lawyers

vilma-be-fono-02_1508937451-b7eba5d1228479a11f6acae5005e7691.png
Vilma Ramanauskaitė
Partnerė, advokatė


mantas_1494324458-620dab42d787d9d85244651f5d4d3c37.png
Mantas Mikalopas
Partneris, advokatas

+370 5 248 76 70
mantas.mikalopas@ilaw.legal

Publications | Deals | Cases
Fizinio asmens bankrotas
 • Konsultuojame dėl galimybių iškelti fizinio asmens bankroto bylą teisme.
 • Rengiame pranešimus kreditoriams apie ketinimą inicijuoti fizinio asmens bankroto bylą.
 • Atstovaujame pareiškėjus teismuose dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

Lawyers

_e7q1285_egle_1508415798-dd9b48697ba9ed440cb53c3ac6663f28.png
Eglė Višinskienė
Vyresnioji teisininkė, advokatė

+370 5 248 76 70
egle.visinskiene@ilaw.legal

vilma-be-fono-02_1508937451-b7eba5d1228479a11f6acae5005e7691.png
Vilma Ramanauskaitė
Partnerė, advokatė