dr-gediminas-valantiejus-ilaw_1568997540-12c7001b7e860609e1c9a64e68ed78e6.png

Dr. Gediminas
Valantiejus

Vyresnysis teisininkas
Mob: +370 677 390 77
Tel.: +370 5 248 76 70
Faks.: +370 5 248 76 71
gediminas.valantiejus@ilaw.legal

Gediminas Valantiejus yra sukaupęs plačią patirtį mokestinių ginčų nagrinėjimo bei konsultavimo dėl jų klausimais dirbdamas tiek viešajame (Vilniaus apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme), tiek ir privačiame sektoriuje (advokatų profesinėje bendrijoje „Motieka ir Audzevičius“).

Gediminas taip pat yra Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto bei Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto tarptautinės prekybos, mokesčių ir muitų teisės srities dalykų dėstytojas, parengęs ir apsigynęs teisės mokslo krypties disertaciją muitų teisinio reguliavimo Europos Sąjungoje tematika. Jis yra publikavęs daugiau kaip dvidešimt recenzuojamų mokslinių straipsnių ir kitų mokslinių bei praktinių leidinių šiomis temomis, dalyvavęs ES institucijų atliekamų mokesčių mokslinių tyrimų projektuose, parengęs studijas bei pasiūlymus dėl jų teisinio reguliavimo tobulinimo ES bei Lietuvoje. 

Gediminas Valantiejus taip pat reguliariai skaito pranešimus muitų bei importo mokesčių reglamentavimo temomis tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir šiose srityse stažavosi Europos teisės akademijoje (Vokietija) bei Leideno universitete (Olandija).

Pagrindinės praktikos sritys:

 
  • Mokesčių teisė;
  • Muitų teisė;
  • Administracinė teisė.
 
Patirtis  
 
Advokatų profesinė bendrija iLAW
Vyresnysis teisininkas nuo 2019 m. rugsėjo mėn.
 
Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Mykolo Romerio teisės mokyklos Tarptautinės ir ES teisės institutas
Finansų, mokesčių, muitų bei tarptautinės prekybos ir investicijų teisės dalykų lektorius nuo 2012 m. vasario mėn.
 
Advokatų profesinė bendrija „Motieka&Audzevičius“
Asocijuotas teisininkas, 2013 – 2015 m.
 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Teisėjo padėjėjas, 2005 – 2013 m. 
 
Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Vyriausiasis juriskonsultas, Teismų poskyrio vedėjas, 2001 – 2005 m. 

 

Išsilavinimas 
 
Mykolo Romerio universitetas
Teisės mokslo krypties daktaras
 
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Teisės magistro laipsnis (viešosios teisės specializacija)

Publikacijų sąrašas:

Disertacija:

- 2019 m. gegužės 8 d. apginta disertacija „Muitų teisinio reguliavimo ypatumai tarptautinėje prekyboje tarp Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos, Rusijos Federacijos bei Indijos Respublikos" (teisė, S 001)
 

Straipsniai moksliniuose leidiniuose:

- UNIFORMITY OF APPLICATION OF THE EU CUSTOMS LAW: PROBLEMATIC ASPECTS IN THE BALTIC STATES (abstract of presentation in the scientific conference)

- APPLICATION OF THE WTO AGREEMENTS IN NATIONAL COURTS: COMPARATIVE ASPECTS OF WORLDWIDE AND LITHUANIAN JUDICIAL PRACTICES, Katuoka, Saulius; Valantiejus, Gediminas, International Comparative Jurisprudence. 2017, 3(2): 195-212

- The International Trade Between the EU and India Under the Conditions of Globalization: a Case Study of Practical Regulatory Problems in the EU and Individual Member States (Conference paper). Conference: Globalization and its Socio-Economic Consequences": 17th International Scientific Conference Proceedings (Part VI.). 4th – 5th October, 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic, At GEORG, Bajzova 11, 010 01 Zilina, Slovak Republic

- TARPTAUTINĖS MUITŲ TEISĖS ŠALTINIŲ TAIKYMO PROBLEMOS LIETUVOS TEISINĖJE SISTEMOJE, JURISPRUDENCIJA 2017, 24(1), p. 166–189

Seminarai, mokymai

- 2019 m. kovo 7 d. vedė seminarą „Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai. Muitinės įstatymo taikymas“.

Stažuotės
 
- Gediminas Valantiejus stažavosi Europos teisės akademijoje (Vokietija) bei Leideno universitete (Olandija).