2018. 08. 01.

Komentaras žurnale IQ dėl kandidatų į darbo vietas asmens duomenų apsaugos

Žurnalo IQ straipsnyje „Darbo pokalbis: Ar buvote teistas?“ pateikiamas ILAW asmens duomenų apsaugos eksperto Valentino Knyvos komentaras dėl kandidatų į darbo vietas asmens duomenų rinkimo pagrįstumo ir teisėtumo bei apimties.

V.Knyvos komentaras

Advokatų profesinės bendrijos „ILAW“ teisininkas Valentinas Knyva sakė, kad pakankamai dažnai yra įtraukiami ir klausimai apie žalingus įpročius. Retai, bet iš kandidatų į darbo vietas vis dar prašoma asmens kodo.

„Pasitaiko ir labai netipinių perteklinės informacijos rinkimo atvejų, pavyzdžiui, anketoje pateikiamas klausimas, kokius alkoholinius gėrimus vartoja kandidatas, - teigė teisininkas. – Tam tikrais atvejais jų prašoma patvirtinti, kad sutinka su duomenų rinkimu iš kitų subjektų, pavyzdžiui, informacijos apie įsiskolinimus iš jungtinių finansinės rizikos duomenų valdytojų.“

Daugiausia kontroversijų kelia darbdavių noras klausti apie kandidato teistumą. „Nauja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo redakcija numato kategorišką draudimą tvarkyti kandidato, pretenduojančio eiti pareigas arba dirbti darbus, ir darbuotojo asmens duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas, - aiškino V.Knyva. – Vienintelė tokio draudimo išimtis yra atvejai, kaip tokio pobūdžio asmens duomenys būtini patikrinti, ar asmuo atitinka įstatymuose ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus pareigoms eiti arba darbams dirbti.“ Pavyzdžiui, kandidatuojant į valstybės tarnautojo poziciją – nepriekaištingos reputacijos reikalauja Valstybės tarnybos įstatymas.

 
Visą straipsnį „Darbo pokalbis: Ar buvote teistas?“ skaitykite žurnalo IQ 2018 m. liepos mėn. numeryje.

Lawyers

_e7q1924_valentinas_1500362139-2376bd065eacecbef85c6710e22e59f2.png
Valentinas Knyva
Vyresnysis teisininkas

+370 5 248 76 70
valentinas.knyva@ilaw.legal