_e7q1924_valentinas_1500362139-97c34517a18fce6d03b87cc011582e14.png

Valentinas
Knyva

Vyresnysis teisininkas
Mob: +370 635 336 73
Tel.: +370 5 248 76 70
Faks.: +370 5 248 76 71
valentinas.knyva@ilaw.legal

Vyresnysis teisininkas Valentinas Knyva specializuojasi asmens duomenų teisinės apsaugos srityje ir konsultuoja ILAW klientus Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation) klausimais bei teikia asmens duomenų apsaugos pareigūno paslaugas. 

Valentinas Knyva 2016 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir įgijo teisės magistro laipsnį. Teisinį darbą V. Knyva dirba nuo 2013 m., o prie „iLAW“ teisininkų komandos prisijungė 2014 m. gruodžio mėnesį.

Pagrindinės vyresniojo teisininko V. Knyvos praktikos sritys yra šios: asmens duomenų apsauga, aplinkosaugos teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, šeimos ir paveldėjimo teisė, viešųjų pirkimų teisė, ginčų sprendimas.

 

Valentinas Knyva teikia duomenų apsaugos pareigūno paslaugas ir atlieka šias funkcijas:

 • Rengia ir prižiūri dokumentaciją asmens duomenų apsaugos srityje;
 • Padeda klientui įgyvendinti duomenų subjektų teises;
 • Informuoja kliento darbuotojus apie jų prievoles duomenų apsaugos srityje;
 • Veda personalo mokymus asmens duomenų apsaugos tema;
 • Praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
 • Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
 • Yra atsakingas už duomenų tvarkymo veiklos įrašų parengimą ir nuolatinį atnaujinimą;
 • Kartu su kliento vadovu sprendžia dėl poreikio atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimo procedūrą;
 • Prireikus kreipiasi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl išankstinių konsultacijų;
 • Stebi, kaip laikomasi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento;
 • Atlieka kitas reikalingas funkcijas.
 
 
Karjeros istorija  
 
Advokatų profesinė bendrija iLAW
Teisininkas nuo 2014 m. gruodžio mėn.
 
Advokatų profesinė bendrija Motieka & Audzevičius
Teisininko padėjėjas 2013 m. sausio – rugpjūčio mėn.   
 
 
Išsilavinimas 
 
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Teisės magistro laipsnis (komercinės teisės specializacija)

Areas of expertise
Publications | Deals | Cases