Atgal

Naujienos

2017. 08. 29

Neterminuota darbo sutartis su užsieniečiu – kodėl ne?

Nuo 2017 metų liepos mėnesio šį klausimą užduoda teisininkams darbdaviai, kurie nori sudaryti darbo sutartį su užsieniečiais iš ne Europos Sąjungos valstybių. Naujajame Darbo kodekse, kuris įsigaliojo nuo 2017 metų liepos 1 dienos, numatyta taisyklė, kad įmonėje terminuotų darbo sutarčių nuolatinio pobūdžio darbams negali būti daugiau nei dvidešimt procentų. Be to, iki šiol visoms darbo sutartims galiojo vienodas socialinio draudimo tarifas, tačiau įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, nedarbo socialinio draudimo tarifas terminuotoms sutartis yra dvigubai didesnis negu tarifas, taikomas neterminuotoms sutartims. Kadangi nedarbo socialinio draudimo įmoką moka darbdavys, akivaizdu, jog labiau apsimoka sudaryti neterminuotą darbo sutartį.

Iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo su užsieniečiais buvo sudaromos tik terminuotos darbo sutartys, nes to reikalavo susiklosčiusi užsieniečių įdarbinimo praktika. Siekiant nepažeisti naujojo Darbo kodekso taisyklės dėl maksimalaus 20 procentų terminuotų darbo sutarčių skaičiaus įmonėje bei sutaupyti mokesčiams, Lietuvos darbdaviai pradėjo galvoti apie neterminuotų darbo sutarčių su užsieniečiais sudarymą, dėl ko susiduria su neaiškumais.

Nors pats Užsieniečių teisinės padėties įstatymas nenustato, kad su trečiųjų šalių piliečiais turi būti sudaromos tik terminuotos darbo sutartys, tačiau poįstatyminiai teisės aktai, reguliuojantys leidimų dirbti ir sprendimų dėl užsieniečių darbo rinkos poreikių išdavimą, nustato reikalavimą, kad darbo sutartyje nurodytas užsieniečio darbo laikotarpis turi sutapti su išduoto leidimo dirbti galiojimo laiku. Būtent dėl šios priežasties Lietuvos darbo birža laikosi pozicijos, jog su užsieniečiais turi būti sudaromos būtent terminuotos darbo sutartys, tačiau Migracijos departamentas viešai skelbia, jog priims tiek terminuotas, tiek neterminuotas darbo sutartis su užsieniečiais, kuomet prašoma išduoti leidimą laikinai gyventi arba nacionalinę vizą.

Akivaizdu, kad šiuo klausimu Migracijos departamento pozicija skiriasi nuo Lietuvos darbo biržos pozicijos: Migracijos departamentas vadovaujasi Užsieniečių teisinės padėties įstatymu ir leidžia sudaryti ne tik terminuotą, bet ir neterminuotą darbo sutartį su užsieniečiu, o Lietuvos darbo birža vadovaujasi poįstatyminiais teisės aktais, kuriuos aiškina siaurai.

Aukščiau aprašyta situacija sufleruoja kelis galimus šio probleminio klausimo sprendimo variantus. Tuo atveju, jeigu darbdaviui nereikia kreiptis į Lietuvos darbo biržą tikslu gauti leidimą dirbti arba sprendimą dėl darbo rinkos poreikių (pavyzdžiui, ketinama įdarbinti tolimųjų reisų vairuotoją, suvirintoją, metalinių laivų korpusų surinkėją, siuvėją, aukštos profesinės kvalifikacijos specialistą „su trigubu vidutiniu atlyginimu“), su užsieniečiu neterminuotą darbo sutartį sudaryti galima, o Lietuvos darbo birža tokią darbo sutartį turėtų registruoti. Tuo atveju, jeigu darbdaviui būtina kreiptis į Lietuvos darbo biržą tikslu gauti leidimą dirbti arba sprendimą dėl darbo rinkos poreikių (pavyzdžiui, norima įdarbinti darbuotoją, kurio kvalifikacijos nėra trūkstamų profesijų sąraše), su užsieniečiu patartina sudaryti terminuotą darbo sutartį leidimo dirbti / sprendimo laikotarpiui: kitokios rūšies darbo sutartį Lietuvos darbo birža gali neregistruoti.    

Šaltinis: „Neterminuota darbo sutartis su užsieniečiu - kodėl ne?“, 2017 m. rugpjūčio 29 d., vz.lt

SVETLANA NAUMČIK, ILAW asocijuota partnerė