Atgal

Naujienos

2016. 05. 02

ILAW partneriai T.Bagdanskis ir V.Mačiulaitis skaitys pranešimus tarptautinėje konferencijoje „Darbo teisės reforma“

2016 m. gegužės 12-13 d. iLAW partneriai dr. Tomas Bagdanskis ir dr. Vilius Mačiulaitis skaitys pranešimus tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Darbo teisės reforma“.

Apie konferenciją

Vilniaus universiteto Teisės fakultetas kartu su Lietuvos darbo teisės ir socialinės apsaugos draugija organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją „Darbo teisės reforma“. Dviejų dienų renginys sukvies didelį būrį žinomų darbo teisės specialistų iš Europos universitetų – Austrijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovėnijos, Suomijos, Vengrijos ir Vokietijos. Konferencijoje bus nagrinėjamos darbo ir socialinės apsaugos teisės reformos iššūkiai Europoje. 

Įvairių Europos valstybių darbo teisės ekspertai apžvelgs naujai įgyvendintas darbo teisės reformas, kurios buvo diegiamos ne tik dėl finansinės krizės ir taupymo priemonių įvedimo poreikio. Pagrindiniai faktoriai sąlygoję naujas reformas – tai didesnio lankstumo siekis darbo rinkose, užimtumo augimo skatinimas, o taip pat darbo samdos kaštų mažinimas bei darbo rinkose išaugusi tarpvalstybinė konkurencija. Tai, neabejotinai, turėjo įtakos socialinės apsaugos sistemoms. Minėtiems pokyčiams įvertinti reikalingas išsamesnis tyrimas, kuriuo būtų išskirtos pagrindinės tendencijos ir įvertinta geroji praktika lyginamojoje perspektyvoje.

Kaip įžanga į konferenciją, vyks apskrito stalo diskusija „Darbo teisės reforma – Lietuvos atvejis“, kurioje dalyvaus Lietuvos socialiniai partneriai. Daugiau informacijos apie dalyvius ir pristatymus rasite konferencijos programoje.

Ši konferencija – vienas iš renginių, skirtų Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 375 metų jubiliejui paminėti.

Registracija (iki gegužės 9 d.)  

Vieta: Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30/1, Vilnius

Laikas: 2016 m. gegužės 12-13 d.