Atgal

Naujienos

2016. 02. 01

ILAW partneriai dr. Tomas Bagdanskis ir dr. Vilius Mačiulaitis skaitys pranešimus nacionalinėje teisės mokslo konferencijoje ,,Privatinės teisės efektyvumo tyrimai"

2016 m. vasario 4 d. iLAW partneriai dr. Tomas Bagdanskis ir dr. Vilius Mačiulaitis skaitys pranešimus Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros organizuojamoje nacionalinėje teisės mokslo konferencijoje,,Privatinės teisės efektyvumo tyrimai“.

Konferencija skirta aptarti šių dienų aktualiausius privatinės teisės klausimus, teisinio reglamentavimo problematiką įvairiose privatinės teisės srityse. Pirmojoje konferencijos dalyje bus nagrinėjamos Soft law šaltinių taikymo galimybės aiškinant Lietuvos civilinę teisę. Vėliau bus analizuojamos fizinio asmens veiksnumo ribojimo reglamentavimo naujovės Lietuvoje, grupės ieškinio instituto efektyvumas bei sutarčių laivės principo galimybės darbo teisėje. 

Pranešimus pristatys Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto mokslininkai bei žymūs teisės praktikai.