Atgal

Naujienos

2018. 05. 28

ILAW partnerio Manto Mikalopo komentaras „Verslo žiniose“ dėl dienpinigių mažinimo

Vyriausybė 2004 m. balandžio 29 d. priėmė nutarimą Nr. 526 dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo, nauja šio dokumento redakcija įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d. Šio teisės akto pakeitimai, priimti 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 383, turi įsigalioti nuo 2018 m. liepos 1 d.

Advokato Manto Mikalopo komentaras:

Mantas Mikalopas, advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ advokatas, pabrėžia, kad verslas privalės taikyti nuostatą, pagal kurią neleidžiama mažinti dienpinigių daugiau kaip 50%. Anot jo, Vyriausybės nutarimą sudaro keli dokumentai: Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas; Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas ir Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės.

„Dienpinigių mokėjimo tvarkos apraše nustatoma dienpinigių į komandiruotę vykstančiam valstybės politikui arba valstybės pareigūnui, teisėjui, valstybės tarnautojui, darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, mokėjimo tvarka. Taigi darytina išvada, kad privačioms įmonėms yra ir turi būti taikomos taisyklės, numatytos dienpinigių mokėjimo tvarkos apraše. Tuo labiau kad aprašas nenurodo, jog taisyklės taikomos išimtinai iš biudžeto finansuojamiems subjektams“, – aiškina p. Mikalopas.

Būtent šio aprašo pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2018 m. liepos 1 d., nustato taisyklę, kad kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyti dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50% Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių.

„Dienpinigių normą galima mažinti, jeigu sudaromi individualūs ar kolektyviniai susitarimai. Atsižvelgdami į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką dėl dienpinigių mažinimo, rekomenduojame sudaryti kolektyvinius susitarimus ar susitarti dėl to darbo sutartyse. Lokalių teisės aktų ar atskirų įsakymų šiuo klausimu nepakanka“, – teigia p. Mikalopas.

 

Visą publikaciją skaitykite vz.lt: Darbo inspekcija: dienpinigiai mažinami iki tam tikros ribos