Atgal

Naujienos

2018. 08. 22

ILAW partnerio Manto Mikalopo komentaras VŽ straipsnyje „Dienpinigiai gali būti mažinami ir iki 1%“

„Verslo žinių“ straipsnyje „Dienpinigiai gali būti mažinami ir iki 1%“ pateikiamas ILAW partnerio Manto Mikalopo komentaras dėl dienpinigių mažinimo koeficientų dydžio ir nediskriminavimo principo. 

Mantas Mikalopas, advokatų kontoros „iLAW“ advokatas, teigia, kad susitarimuose dėl dienpinigių mažinimo iki 50% reikėtų vengti skirtingų dienpinigių normų taikymo atskiriems darbuotojams, jeigu tokių skirtumų negalima pagrįsti objektyviomis priežastimis.

„Jeigu darbdavys tam pačiam darbuotojui skirtingais laikotarpiais taiko skirtingo dydžio dienpinigių normą, reikėtų turėti objektyvų atsakymą, kodėl tai daroma“, – teigia p. Mikalopas. Dokumente, kuriuo forminama komandiruotė, reikėtų nurodyti, kokia dienpinigių norma bus taikoma.

Ponas Mikalopas teigia, kad dienpinigiai ir kitos išmokos, išskyrus išmokas už nakvynę ir pan., tam tikrais atvejais gali būti laikomi darbo užmokesčio dalimi (pagal valstybės, į kurią komandiruojamas darbuotojas, teisės aktus, susitarimus, DK 108 str. 3 d.).

DK 26 str. 2 d. 4 p. numatyta, kad įgyvendindamas lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus, darbdavys, neatsižvelgdamas į su darbuotojo kvalifikacija nesusijusias aplinkybes, privalo už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį.

Ponas Mikalopas cituoja Vyriausybės nutarimą Nr. 526 (2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 383 redakcija): „darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę į užsienį, jeigu toje valstybėje jam mokami dienpinigiai ar kitos piniginės išmokos, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti išmokėta iki 30% toje valstybėje nustatyto dydžio dienpinigių, o aprūpinamam maitinimu, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, atsižvelgiant į renginio organizatoriaus nustatytas aprūpinimo sąlygas, gali būti išmokėti dienpinigiai iki 100% toje valstybėje nustatyto dydžio dienpinigių.“

„Ši formuluotė nėra aiški. Mūsų kontoros nuomone, ji reiškia, kad siunčianti įmonė gali mokėti darbuotojui dienpinigius nuo 1% iki 30% toje šalyje nustatyto dienpinigių dydžio, jeigu dienpinigius sumoka priimanti įmonė“, – teigia p. Mikalopas. – Bendra darbuotoją priimančios ir siunčiančios įmonės dienpinigių suma neturėtų būti mažesnė už nustatytą nutarime“. Pavyzdžiui, Vokietijoje darbuotoją priimanti įmonė sumoka 80% nustatytos dienpinigių normos, tuomet Lietuvos įmonė turėtų sumokėti 20% normos dydžio dienpinigius. Jeigu darbuotojui apmokama viskas (kelionė, nakvynė ir maistas), jam gali būti mokama nuo 1% iki 100% toje šalyje nustatyto dienpinigių normos dydžio, toliau Vyriausybės nutarimą aiškina advokatas. Kitaip tariant, jeigu darbuotojas gauna visą maitinimą, jam gali būti mokamas „visiškai minimalus dienpinigių dydis“.

„Dar vienas aspektas – taip galima elgtis, jeigu nėra darbdavio ir darbuotojo susitarimo darbo ar kolektyvinėje sutartyje dėl dienpinigių mažinimo iki 50%. Jeigu toks susitarimas yra, reikia vadovautis juo”, – pabrėžia p. Mikalopas. – Jeigu darbuotojas dėl susitarimo su darbdaviu turi lūkestį dienpinigius gauti pinigais, nepatariame darbdaviui vienašališkai juos kompensuoti maistu.“

Kad nekiltų ginčų, šiuos atvejus galima aptarti darbuotojų ir darbdavio susitarime.

 

Visą straipsnį „Dienpinigiai gali būti mažinami ir iki 1%“ skaitykite 2018 m. rugpjūčio 22 d. dienraštyje „Verslo žinios“ arba vz.lt