Atgal

Naujienos

2018. 11. 02

Viešųjų pirkimų mokymai

Maloniai kviečiame į ILAW vyresniosios teisininkės Justinos Ramašauskaitės vedamus mokymus viešųjų pirkimų temomis:

Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose: reguliavimas, dokumentų parengimas ir darbas su CVP I (2018-11-15 Vilniuje)

Temos:

 • Kur skelbiama informacija apie planuojamus ir vykdomus pirkimus, pirkimai per CVP IS;
 • Dalyvavimas pirkime savarankiškai, jungtinės veiklos sutarties pagrindu ar subteikėjo statusu: panašumai ir skirtumai;
 • Subteikėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi: kurį pasitelkti?
 • Pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir jų pagrindimo įrodymai, Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento pildymas;
 • Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai: ką reikėtų žinoti?
 • Dažniausios tiekėjų klaidos: kaip galima jų išvengti?
 • Bandomasis pasiūlymo rengimas ir pateikimas dirbant su CVP IS.

Praktiniai viešųjų pirkimų mokymai pradedantiesiems: mažos vertės pirkimų vykdymas bei darbas su CVP IS (2018-11-22 Kaune ir 2018-12-06 Vilniuje)

Temos:

 • Mažos vertės pirkimų reglamentavimas: kuo vadovautis, kas taikoma?
 • Pirkimo vertės skaičiavimas: kada pirkimas laikomas mažos vertės pirkimu (ypatumai paslaugų, prekių ir darbų pirkimų atvejais, reguliarūs / nereguliarūs pirkimai ir kt.)?
 • Dokumentacija, reikalinga mažos vertės pirkimų vykdymui (skelbimai, kvietimai, tiekėjų apklausos pažymos, pirkimų žurnalas ir kt.): kokie dokumentai reikalingi, kada ir kaip užpildyti?
 • Mažos vertės pirkimų procedūros:
  • Skelbiamos, neskelbiamos procedūros: kada rinktis, kokie skirtumai?
  • Žodinės, rašytinės tiekėjų apklausos: jų vykdymas;
  • Apklausos vykdytojas (komisija, pirkimo organizatorius);
  • Apklausiamų tiekėjų skaičius;
  • Pirkimo dokumentų rengimas.
 • Mažos vertės pirkimų sutartys: žodinės, rašytinės, privalomos sąlygos.
 • Dokumentų, susijusių su atliktu pirkimu, viešinimas, ataskaitų pildymas.
 • Darbas su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS) kompiuterizuotose darbo vietose:
  • Registracija CVP IS: naudotojo sukūrimas ir organizacijos / įstaigos / įmonės profilio kūrimas ir valdymas;
  • Elektroninio pirkimo sukūrimas ir vykdymas;
  • Pirkimo paskelbimas ir / ar kvietimų išsiuntimas tiekėjams;
  • Vokų atplėšimo procedūra – pasiūlymų vertinimas, laimėtojo nustatymas.

Supaprastinti ir mažos vertės viešieji pirkimai: ką reikia žinoti praktikams? (2018-11-20 Šiauliuose, 2018-11-23 Vilniuje, 2018-11-27 Klaipėdoje, 2018-11-28 Kaune)

Temos:

 • Reglamentavimas: kokiais teisės aktais vadovautis?
 • Numatomų viešųjų pirkimų verčių skaičiavimas ir pirkimo būdo pasirinkimas.
 • Supaprastintų ir mažos vertės pirkimų procedūros:
 • Skelbiama ir neskelbiama apklausa, kt.?
 • Atviras, ribotas konkursas, skelbiamos, neskelbiamos derybos, kt.?
 • Pirkimo dokumentų rengimas: panašumai ir skirtumai vykdant supaprastintus ir mažos vertės pirkimus.
 • Kainodaros nustatymas;
 • Kvalifikacijai reikalavimai ir kvalifikacijos vertinimas;
 • Dokumentų, susijusių su pirkimu, pildymas, viešinimas, ataskaitos.
 • Pirkimo sutarčių sudarymas ir vykdymo ypatumai:
 • Žodinės, rašytinės sutartys;
 • Sutarčių keitimo galimybės ir taisyklės.
 • Aktuali teismų praktika.