Atgal

Naujienos

2019. 04. 10

R.Globytė. Pokyčiai krovinių vežėjams: ką numato naujasis “Mobilumo paketas“?

Europos Parlamentas š.m. balandžio 4 d. pritarė Mobilumo paketui, kuriame numatomos nuostatos dėl priverstinio vilkiko grąžinimo į įmonės įsisteigimo šalį kas keturias savaites, reguliaraus kassavaitinio poilsio transporto priemonėje draudimo bei komandiravimo taisyklių taikymo tarptautinio transporto operacijoms (išskyrus tranzitą ir dvišalį transportą). Tad, kokie preliminarūs pakeitimai bei tolimesnės procedūros laukia, jei Mobilumo paketas galiausiai bus priimtas ir patvirtintas?

Vairuotojų komandiravimas

Europos Parlamentas siekia, kad ES darbuotojų komandiravimo taisyklės, numatančios deramus atlyginimus ir socialines garantijas, būtų taikomos kabotažo ir tarpvalstybinėms transporto operacijoms, išskyrus tranzitą, dvišales operacijas, taip pat vieną papildomą pakrovimą arba iškrovimą kiekviena kryptimi (arba dviem papildomoms operacijoms grįžimo metu, jei važiuojant pirmyn papildomo pakrovimo ar iškrovimo nebuvo).

Siekiant palengvinti vairuotojų darbą ir sumažinti tikrinimo laiką, siūloma pasitelkti daugiau skaitmeninių technologijų. Europos Parlamentas taip pat siekia įpareigoti valstybių kontrolės institucijas daugiau dėmesio sutelkti dėmesį į reikalavimų nesilaikančias įmones, o kartu sumažinti atsitiktines geros reputacijos įmonių patikras. Be kita ko, įgyvendindamos komandiravimo taisykles ES valstybės narės tokias pačias nuostatas privalės įgyvendinti ir dvišaliuose bei daugiašaliuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis, o priimančioji valstybė turės viešai teikti informaciją apie vairuotojo darbo apmokėjimą (jei tokia informacija nebus pateikiama, nebeliks pagrindo baudą skirti vežėjui).

Grįžimas į įsisteigimo šalį ir kabotažas

Vienas didžiausių Mobilumo pakete numatytų naujovių – priverstinis vilkiko grąžinimas į įsisteigimo šalį po 4 savaičių praleistų reise. Iki Mobilumo paketo tokių ribojimų teisės aktai nenumatė. Šis apribojimas ypatingai apsunkintų smulkųjį ir vidutinį verslą, nes siekiant įgyvendinti šiuos reikalavimus, Lietuvos vežėjams tektų steigtis filialus kitose ES valstybėse narėse tam, kad būtų įgyvendintas „grįžimo į įsisteigimo šalį“ reikalavimas.

Dar viena naujovė, numatyta Mobilumo pakete – kabotažo (transporto operacijų kitoje ES valstybėje po tarpvalstybinio krovinių pristatymo) taisyklė. Šiuo metu galiojančiame Europos Tarybos Reglamente Nr. 1072/2009 numatytas limitas atlikti ne daugiau kaip tris  kabotažinius vežimus iš eilės, kurie turi būti atlikti ne vėliau kaip per septynias dienas nuo tarptautinio vežimo užbaigimo. Be to, vežėjas per septynias dienas gali atlikti nuo vieno iki trijų kabotažinių pervežimų bet kurioje ES valstybėje. Šis reglamentas taip pat nustato, kad kabotažines operacijas reguliuoja kiekvienos ES valstybės nacionalinė teisė (įskaitant vežimo sutarties sąlygas; kelių transporto priemonių svorį ir matmenis; reikalavimus, taikomus tam tikrų kategorijų krovinių, ypač pavojingų krovinių, greitai gendančių produktų ir gyvūnų,vežimui; vairavimo laiką ir poilsio trukmę; transporto paslaugoms taikomą pridėtinės vertės mokestį/PVM).

Pažeidus kabotažinių pervežimų taisykles, gresia sankcijos. Sankcijos nustatomos konkrečios ES valstybės nuožiūra (tai gali būti įspėjimas, bauda, laikinas draudimas atlikti kabotažines operacijas). Blogiausiu atveju vežėjas gali netekti licencijos.

Tuo tarpu Mobilumo paketu Europos Parlamentas siekia vietoj esamo kabotažo operacijų skaičiaus apribojimo nustatyti trijų dienų laiko apribojimą, taip pat įvesti sienos kirtimo registraciją transporto priemonių tachografais. Pasibaigus minėtam trijų dienų laikotarpiui, transporto priemonė turėtų išbūti savo registracijos šalyje bent 60 valandų (vadinamasis “atvėsimo laikotarpis“), kol ja būtų leidžiama atlikti naują kabotažo operaciją. Be to, siekdami kovoti su „pašto dėžutės“ bendrovių naudojimu, europarlamentarai siekia įpareigoti krovinių vežimo įmones turėti „esminės apimties“ veiklą ES valstybėje, kurioje jos registruotos.

Vairuotojų darbo ir poilsio laikas

Mobilumo paketu taip pat siūloma griežtinti vairuotojų darbo ir poilsio laiką. Numatyti draudimai atlikti reguliarų kassavaitinį poilsį transporto priemonės kabinoje. Siekdamos užtikrinti geresnes vairuotojų poilsio sąlygas, įmonės turėtų organizuoti vežimo tvarkaraščius taip, kad vairuotojai galėtų reguliariai grįžti namo (bent kas 4 savaites) arba kitą pasirinktą vietą ir atlikti ilgesnį nei 45 valandų poilsį. Jei vairuotojas nuspręstų į namus negrįžti, o poilsį atlikti kitoje, jo pasirinktoje vietoje, apie tai jis raštu turėtų informuoti darbdavį ne vėliau kaip prieš 2 savaites, o vairuotojui nusprendus tokį poilsį atlikti namuose, darbdavys turėtų pasirūpinti vairuotojo grįžimu. Sprendžiant klausimą kokia vieta laikytina vairuotojo namais, ja būtų laikoma vairuotojo deklaruota gyvenamoji vieta.

2019 m. balandžio 4 d. Europos Parlamente įvykęs balsavimas nėra galutinis. Dabar Europos Parlamentas, Europos Taryba ir Europos Komisija derėsis dėl Mobilumo paketo nuostatų trišalėse derybose. Tikėtina, kad tolimesnės diskusijos dėl Mobilumo paketo bus tęsiamos tik išrinkus naująjį Europos Parlamentą.

Rūta Globytė, ILAW teisininkė