Atgal

Naujienos

2019. 07. 10

Naujovės įmonių nemokumo srityje

Oficialiais Lietuvos statistikos departamento duomenimis pradėtų bankrotų skaičius įmonių atžvilgiu Lietuvos Respublikoje laikotarpiu 2016-2018 m. sudarė 7812 vnt. bankroto procesų (lyginant su pasaulinės krizės laikotarpiu, t.y. 2008-2010 m. pradėti 4438 bankroto procesai). Įdomu tai, jog tuo pačiu laikotarpiu restruktūrizavimo procesas pradėtas 87 įmonių atžvilgiu. Deja, bet palanki restruktūrizavimo baigtis turėjo įtaką vos 27 įmonėms. 

Iškilusi problema – milžiniškas bankrotų procesų bei neproporcingai mažas restruktūrizavimo procesų skaičius. 

Atsižvelgiant į šias tendencijas, užtikrinant Europos Sąjungos teisės taikymą, įstatymų leidėjas po ilgų derybų 2019 m. birželio 13 d. priėmė naująjį Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą, kurio dėka nuo 2020 m. sausio 1 d. bankroto bei restruktūrizavimo procesų klausimus reguliuos bendras įstatymas (pakeičiant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto ir įmonių restruktūrizavimo įstatymus, atitinkamai koreguojant/papildant Civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso ir kt. teisės aktų nuostatas). 

Pagrindiniai pokyčiai:

  • Galimybė nutraukti bankroto bylą ir iškelti restruktūrizavimo bylą – suteikiama priemonė pasikeitus aplinkybėms lengviau išgelbėti įmonės veiklą;
  • Ikiteisminė nemokumo procedūra – pareiga pasiūlyti susitarimą dėl pagalbos (anksčiau tik kreditorių susirinkimo sprendimas). Siekiama skatinti suinteresuotus asmenis spręsti ginčus dar iki teismo durų.
  • Išplėsta juridinio asmens nemokumo sąvoka – būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę (iki pakeitimų – viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės). Pradelsti įsipareigojimai nėra išskiriami įmonių finansinėse ataskaitose, todėl teismams neretai iškildavo problemų nustatant įmonių nemokumą.
  • Administraciniai pokyčiai – sujungiamos bankroto ir restruktūrizavimo administratorių profesijos į vieną – nemokumo administratorių bei perėjimas iš valstybinės priežiūros į pusiau valstybinę, t.y. sukuriant nemokumo administratorių savivaldą.

Tikimasi, jog šie įstatymų bei kitų teisės aktų pakeitimai padės išspręsti kylančias problemas (arba bent jau dalį jų) įmonių bankroto bei restruktūrizavimo procesų srityje.

 

Modestas Jarmalavičius