Atgal

Naujienos

2020. 01. 06

ILAW atstovauja byloje, kurioje LAT kreipėsi į ESTT dėl Direktyvos 2008/104 (kuria reglamentuojamas darbas per laikinojo įdarbinimo įmones) nuostatų aiškinimo

Advokatas Mantas Mikalopas ir vyresnysis teisininkas Lauras Naglis dalyvauja byloje, kurioje mūsų bendrijos teisininkų prašymu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nusprendė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, kad pastarasis priimtų prejudicinį sprendimą. Byloje sprendžiamas ginčas, susijęs su laikinojo įdarbinimo santykiais ir vienodo darbo užmokesčio mokėjimu. Galutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai turės didelės reikšmės laikinojo įdarbinimo sektoriuje ne tik Lietuvos, bet ir ES mastu.
 
 
Ištrauka iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pranešimo: 
 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs kasacinę bylą dėl vienodo darbo užmokesčio laikiniesiems darbuotojams ir nuolatiniams laikinojo darbo naudotojo darbuotojams mokėjimo, nutarė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ESTT), prašydamas priimti prejudicinį sprendimą dėl Direktyvos 2008/104 (kuria reglamentuojamas darbas per laikinojo įdarbinimo įmones) nuostatų aiškinimo.
 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija nutarė kreiptis į ESTT, nes šalių ginčui spręsti kai kurių aktualių Europos Sąjungos teisės normų turinys iki galo nėra aiškus. Atsižvelgdama į laikinojo darbo naudotojo (Europos Sąjungos agentūra) specifiką bei direktyvos kalbinių versijų skirtumus bei galimą bylos precedentinę reikšmę, teisėjų kolegija pateikė klausimus ESTT, kad šis išaiškintų direktyvos formuluotę „valstybinė įmonė", pasisakytų, ar tokie subjektai kaip EIGE atitinka šią sąvoką. Atsižvelgdamas į direktyvoje vartojamas kalbines konstrukcijas, teismas taip pat suformulavo klausimą, kokiems subjektams (laikinojo įdarbinimo įmonei, laikinojo darbo naudotojui, bent vienam iš jų, o galbūt abiem) taikytinas direktyvoje įtvirtintas ekonominės veiklos vykdymo kriterijus, ar EIGE funkcijos, sureguliuotos ES reglamentu, atitinka šį kriterijų. Atsižvelgdamas į nurodytus klausimus, kasacinis teismas taip pat teiraujasi Teisingumo Teismo, ar direktyvos nuostatos dėl laikinųjų darbuotojų darbo užmokesčio prilyginimo nuolatinių darbuotojų darbo užmokesčiui visa apimtimi turi būti taikomos Europos Sąjungos agentūroms. Kadangi visos pareigybės (darbo funkcijos), į kurias darbuotojus tiesiogiai priima EIGE, apima užduotis, kurias gali įgyvendinti išskirtinai tik darbuotojai, dirbantys pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus, kasaciniam teismui kilo klausimas, ar atitinkamos laikinųjų darbuotojų pareigybės (darbo funkcijos) gali būti laikomos „ta pačia darbo vieta" direktyvos prasme.
 
Civilinės bylos nagrinėjimas stabdomas iki Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo priėmimo.