Atgal

Naujienos

2020. 03. 23

COVID-19: Visa informacija apie nedarbingumo pažymėjimus karantino laikotarpiu

Lietuvos Respublikoje įvedus karantiną, darbuotojams tam tikrais atvejais nuotoliniu būdu išduodami nedarbingumo pažymėjimai. Kokie tai atvejai, kaip ir kuriam laikui nedarbingumo pažymėjimai išduodami, nurodome žemiau.

1. Nedarbingumo pažymėjimai suaugusiojo izoliacijai

Tai atvejais, kai asmuo grįžo iš bet kurios užsienio šalies arba turėjo kontaktą su koronavirusu sergančiu ar galimai apsikrėtusiu asmeniu, tokiam asmeniui nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas iki 14 kalendorinių dienų, t.y. tiek, kiek yra rekomenduojamas saviizoliacijos laikotarpis. Tokiam asmeniui nedarbingumo pažymėjimas išduodamas tik tada, kai neįmanoma darbo funkcijų atlikti nuotoliniu būdu ir darbe neskelbiama prastova. Pavyzdžiu galėtų būti šeimos nario grįžimas iš užsienio valstybės. Tokiu atveju nedarbingumo pažymėjimas turėtų būti išduodamas grįžusiam asmeniui ir jei tokiam šeimos nariui pasireiškia koronaviruso simptomai, jis galėtų būti laikomas galimai užsikrėtusiu pagal teisės akto formuotę, tad nedarbingumo pažymėjimas galėtų būti išduodamas ir kartu gyvenančiam šeimos nariui (jei abiem asmenims neįmanoma organizuoti darbo nuotoliu). Ligos išmoka tokiu atveju yra 62,06 % nuo darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių). Nedarbingumo priežastis – epideminė situacija.

2. Nedarbingumo pažymėjimas vaiko priežiūrai neveikiant mokykloms ir darželiams

Kai ekstremalios situacijos ir/ar karantino laikotarpiu valdžios institucijos nusprendžia, kad neveiks visos švietimo įstaigos, įskaitant pradines mokyklas bei darželius, tėvams, įtėviams, globėjams ar dirbantiems seneliams, atsiranda būtinybė prižiūrėti mažą vaiką ar vaiką su negalia, gali būti suteikiamas nedarbingumo pažymėjimas. Toks nedarbingumo pažymėjimas 14 kalendorinių dienų arba tol, kol baigsis ekstremali situacija ir/ar karantinas, suteikiamas, kai prižiūrimas darželinukas, priešmokyklinukas, pradinukas ar mokyklą lankantis vaikas su negalia iki 21 m. Šios rūšies nedarbingumo pažymėjimas pratęsiamas kaskart po 14 kalendorinių dienų, o asmeniui mokama 65,94% dydžio nuo darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių) ligos išmoka. Nedarbingumo priežastis – epideminė situacija, be to privalo būti nurodyti prižiūrimo vaiko duomenys.

3. Nedarbingumo pažymėjimas vaiko izoliacijai

Vaikams iki 14 m., kurie buvo bet kurioje užsienio šalyje be tėvų, įtėvių ar globėjų, jiems grįžus į Lietuvą, tėvams, įtėviams ar globėjams gali būti suteikiamas nedarbingumo pažymėjimas 14 kalendorinių dienų tokių vaikų priežiūrai. Šiuo nedarbingumo pažymėjimu gali pasinaudoti tėvai, įtėviai, globėjai, budintys globėjai ar seneliai (pastarieji tik tuo atveju, jei vaiko tėvai negali dirbti nuotoliu ir jiems neskelbiama prastova). Tokiam asmeniui mokama 65,94% dydžio nuo darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių) ligos išmoka. Nedarbingumo priežastis – epideminė situacija, be to privalo būti nurodyti prižiūrimo vaiko duomenys.

4. Nedarbingumo pažymėjimas neįgaliųjų ar vyresnio amžiaus asmenų priežiūrai užsidarius dienos centrams

Kai ekstremalios situacijos ir/ar karantino laikotarpiu draudžiama veikti dienos centrams, teikiantiems dienos ar trumpalaikę socialinę globą neįgaliesiems bei negalią turintiems vyresnio amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems dirbantiems asmenims gali būti suteikiamas nedarbingumo pažymėjimas 14 kalendorinių dienų ar ekstremalios situacijos ir/ar karantino laikotarpiui. Prižiūrint negalią turintį asmenį nedarbingumo pažymėjimas gali būti suteikiamas neįgaliojo tėvams, įtėviams, globėjams. Jei priežiūra būtina pensinio amžiaus neįgaliam asmeniui, nedarbingumo pažymėjimas gali būti suteikiamas asmens sutuoktiniui, vaikams, įvaikiams ar globėjams. Pažymėjimas gali būti pratęsiamas kaskart po 14 kalendorinių dienų ir asmeniui mokama 65,94% dydžio  nuo darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių) ligos išmoka. Nedarbingumo priežastis – epideminė situacija, be to privalo būti nurodyti prižiūrimo asmens duomenys.

5. Nedarbingumo pažymėjimas asmeniui, sergančiam sunkia lėtine liga

Asmenims, sergantiems sunkiomis lėtomis ligomis (ŽIV, piktybiniai navikai, cukrinis diabetas, širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumo 2-4 laipsnio, lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu, lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu, būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos, ligos, kurios šiuo metu yra gydomos bendra ar selektyvia chemoterapija ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais nepraėjo dveji metai, ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai, įgimtas imunodeficitas, kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas), ekstremalios situacijos ir/ar karantino metu gali būti išduodami nedarbingumo pažymėjimai 14 kalendorinių dienų arba kol baigiasi ekstremali situacija ir/ar karantinas, nes kyla didesnė rizika užsikrėsti koronavirusu (tik tai atvejais, jei neįmanoma dirbti nuotoliu ir neskelbiama prastova). Pažymėjimas gali būti pratęsiamas kaskart po 14 kalendorinių dienų ir asmeniui mokama 62,06% dydžio nuo darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių) ligos išmoka. Nedarbingumo priežastis – epideminė situacija, be to privalo būti nurodyta lėtinė liga ir darbovietė.

6. Didesnė ligos išmoka, susirgus atliekant profesines pareigas

Asmenims atliekantiems profesines pareigas, kurių metu yra neišvengiamas kontaktas su koronavirusu sergančiu asmeniu, išduodami nedarbingumo pažymėjimai iki tol, kol asmuo vėl tampa darbingas ir mokama didesnė - 77,58% dydžio nuo darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių) ligos išmoka. Nedarbingumo priežastis – profesinė liga.

Susirgus koronavirusu asmeniui, kuris susirgo neatlikdamas profesinių pareigų, nedarbingumo pažymėjimas išduodamas iki tol, kol asmuo vėl tampa darbingas ir jam mokama 62,06% dydžio nuo darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių) ligos išmoka. Nedarbingumo priežastis – liga.

Dar kartą primename, kad nedarbingumo pažymėjimai išduodami nuotoliniu būdu. Jei nepavyko susisiekti su gydytoju laiku, nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas atgaline data, bet ne daugiau, kaip už 5 darbo dienas skaičiuojant nuo kreipimosi dienos.