Atgal

Naujienos

2020. 10. 29

I. Neniškė. 5 svarbiausi namų darbai prieš įsigyjant bendrovės akcijas

Lietuva, kaip ir visas pasaulis, susiduria su itin dideliu iššūkiu – COVID-19 pandemija. Nepaisant to, šiuo metu Lietuvoje nėra pastebimas ženklus sandorių, dėl bendrovių įsigijimo, sumažėjimas.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, pirkėjas įsigyti bendrovę gali dviem būdais: įsigyti bendrovę kaip turtinį kompleksą arba įsigyti bendrovės akcijų paketą. Bendrovės, kaip turtinio komplekso, įsigijimas yra pakankamai sudėtingas, todėl rinkoje yra labiau paplitęs bendrovės įsigijimas perkant įmonės akcijų paketą. Minėtas akcijų įsigijimas, lyginant jį su bendrovės kaip turtinio komplekso įsigijimu, iš pirmo žvilgsnio atrodo gana paprasta, greita ir mažiau rizikinga procedūra. Iš tikrųjų pirkėjui, siekiančiam įsigyti bendrovės akcijas, neatlikus svarbiausių namų darbų, toks pirkinys gali sukelti milžiniškus nuostolius. Dėl šios priežasties, nusprendus įsigyti bendrovės akcijų paketą, pirkėjui rekomenduotina atlikti šiuos svarbiausius 5 namų darbus.

1. Ketinimų protokolo arba preliminariosios akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas.   Šiomis sutartimis pirkėjas ir pardavėjas įsipareigoja ateityje sudaryti pagrindinę akcijų pirkimopardavimo sutartį minėtoje sutartyje nustatyta tvarka, terminais bei sąlygomis. Tai reiškia, kad pirkėjui iš anksto yra žinoma akcijų kaina arba jos apskaičiavimo tvarka ir pagrindinės sutarties sudarymo terminas. Tokiose sutartyse rekomenduotina nustatyti sąlygas, kurios turi būti įgyvendintos iki pagrindinės akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, taip pirkėjui išvengiant prievolės sudaryti pagrindinę sutartį paaiškėjus neigiamoms aplinkybėms apie bendrovę. Taip pat rekomenduotina nustatyti ir baudų dydį, kuris būtų taikomas pardavėjui nepagrįstai atsisakant sudaryti pagrindinę akcijų pirkimo–pardavimo sutartį.

2. Viešų Bendrovės duomenų ir registrų patikra. Patikrinus viešus bendrovės duomenis ir registrus, pirkėjas gali matyti informaciją apie bendrovės valdymo organus, veiklą, kapitalą, finansinių ataskaitų duomenis, priimtus esminius akcininkų sprendimus, įstatų turinį, informaciją apie bendrovei priklausantį registruotiną turtą, bendrovės turtui taikomus areštus ar kitus suvaržymus, bendrovės sudarytas registruotinas sutartis, teismuose nagrinėjamus ginčus ir kitą svarbią, viešai skelbiamą arba viešuose registruose registruojamą informaciją. Šis žingsnis yra svarbus tam, kad nustačius tam tikras neigiamas aplinkybes (pvz. turtui taikomus areštus), kurios netenkina pirkėjo, pirkėjui nebebūtų reikalinga atlikti nuodugnesnio, papildomų piniginių lėšų reikalaujančio bendrovės teisinio patikrinimo.

3. Bendrovės teisinis patikrinimas. Tuo atveju, jeigu yra atliekamas viešų bendrovės duomenų patikrinimas ir nėra nustatoma neigiamų aplinkybių, kurios netenkina pirkėjo, pirkėjui rekomenduotina atlikti išsamų bendrovės teisinį, mokestinį ir finansinį patikrinimą. Tai yra pats svarbiausias namų darbas, kurį būtina atlikti norint išvengti netikėtų nuostolių arba sumažinti akcijų įsigijimo kainą. Bendrovės teisinio patikrinimo metu, išsamiai patikrinama bendrovės vykdoma veikla, sudarytų sutarčių sąlygos, įvertinama finansinė bendrovės padėtis, potencialių ginčų kylimo tikimybė bei  patikrinami ir įvertinami visi kiti rizikos faktoriai. Atlikus teisinį bendrovės patikrinimą, pirkėjui yra aišku, kokios būklės bendrovę jis įsigyja, o taip pat, nustačius neigiamas aplinkybes, pirkėjas įgyja svarų derybinį argumentą, kurio pagrindu gali mažinti akcijų kainą.

4. Patvirtinimų ir garantijų gavimas iš pardavėjo. Pirkėjui, net ir atlikusiam bendrovės teisinį patikrinimą, svarbu gauti pardavėjo patvirtinimus ir garantijas, jog nėra jokių nuslėptų dokumentų ar informacijos apie bendrovę, jos teisinę, finansinę ir mokestinę būklę. Tokiu atveju, jeigu ateityje išaiškėtų apie bendrovę nuslėptų aplinkybių, kurios sukeltų nuostolius bendrovei arba jos pirkėjui, pardavėjas, davęs garantijas ir patvirtinimus, kad tokių aplinkybių nėra, privalėtų šiuos nuostolius atlyginti.

5. Akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas. Svarbu nepamiršti, kad įsigyjant 100 proc. akcijų paketą, akcijų pirkimo–pardavimo sutartis turi būti tvirtinama notaro (nebent bendrovės vertybinių popierių sąskaitos perduotos tvarkyti juridiniam asmeniui, turinčiam teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas), o į pagrindinės sutarties sąlygas turi būti įtrauktos preliminarioje akcijų pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytos nuostatos.