Atgal

Naujienos

2020. 11. 04

J. Borko. Teroristų finansavimo prevencija – ar tikrai ją vykdome?

Kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse taikomi analogai, Lietuvoje galioja Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Bet ar tikrai šios dvi rizikos yra tiek panašios, kad būtų galima jas jungti? Ar tikrai vykdant pinigų plovimo prevenciją galima apsisaugoti ir nuo teroristų finansavimo?

Terorizmo finansavimas vs. pinigų plovimas.

2019 m. pradžioje FATF paskelbtos ataskaitos (Terrorist Financing Risk Assessment Guidance) duomenimis, tik 9 iš 56 valstybių išskyrė teroristų finansavimą kaip atskirą, savarankišką grėsmę, o ne „priedą“ prie pinigų plovimo, ir yra įtvirtinusios atskirus teisės aktus, skirtus teroristų finansavimo prevencijai. Lietuva nėra priskiriama prie šių 9 valstybių (Indonezija, Izraelis, Nyderlandai, Filipinai, Rusija, Singapūras, Švedija, Jungtinė Karalystė ir JAV).  Visgi, nors pinigų plovimas ir teroristų finansavimas dažnai vartojami kaip sinonimai, tai nėra tas pats.

Pinigų plovimo atveju nusikaltimą atliekančių asmenų tikslas yra nuspėti pinigų kilmę, jų šaltinį. Tačiau, kai finansuojama teroristinė veikla, neužtenka stebėti, iš kur pinigai atkeliavo. Lygiai tiek pat svarbu įvertinti, kokiems tikslams jie gali būti panaudojami. Teroristų finansavimui naudojami pinigai, kitaip nei pinigų plovimo atveju, gali būti gauti visiškai teisėtais būdais. Šiuo atveju esmė yra pinigų panaudojime – ir „švarūs“ pinigai naudojami „nešvariems“ tikslams.

Vykdant pinigų plovimą pinigai atkeliauja iš nelegalių veikų: narkotikai, ginklai, kyšiai ir pan. Tai reiškia, kad dažniausiai operuojama stambiomis pinigų sumomis. Kiek kitaip, kai yra finansuojama teroristinė veikla. Čia didelės sumos nebūtinos: savadarbei bombai pasigaminti, surengti kibernetinę ataką, nusipirkti kelis ginklus ar išsinuomoti sunkvežimį daug lėšų nereikia. Teroristinės grupuotės, savo ruožtu, turi platų ir sudėtingą narių tinklą, kurį susekti nėra taip paprasta. Privalumas finansavimo prasme – daug teroristinei grupuotei priklausančių žmonių atlieka reguliarius nedidelių sumų pervedimus. Tokiu būdu gaunamos pajamos, o finansų institucijoms nekyla jokio įtarimo. Juk mažai kas atkreipia dėmesį į kiekvieną mėnesį pervedamus 200 EUR į iš pirmo žvilgsnio įtarimo nekeliančio asmens sąskaitą, nurodant „nekaltą“ paskirtį.

Kaip galima apsisaugoti?

Nepaisant to, verslai bei kredito įstaigos gali apsisaugoti nuo teroristų finansavimo. Tik tam reikia daryti šiek tiek daugiau, nei laikytis minimalių Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų.

Norint sėkmingai apsisaugoti nuo teroristų finansavimo, šalia įprastų pinigų plovimo prevencijai skirtų priemonių (naudos gavėjo nustatymo, įtartinų, nebūdingų, didelių transakcijų stebėjimo, geografinės pervedančiojo ir lėšas gaunančiojo asmenų padėties fiksavimo ir pan.) reikėtų atkreipti dėmesį ir į kliento ryšius, susijusių asmenų tinklą bei kliento kasdienį elgesį – galbūt pastaruoju metu jis keitėsi. Taip pat gali kisti ir tam tikros klientų grupės elgesys. Kilus įtarimų – svarbu panagrinėti atvejį giliau, atkreipti dėmesį į detales, susirinkti papildomą galimai svarbią informaciją ir pamatyti platesnį kontekstą.

Dar viena priežastis gilintis ir rinkti informaciją – pranešimo apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (STR, ang. suspicious transaction report) pateikimas FNTT. Kaip minėta, terorizmui finansuoti nereikia transakcijų didelėmis sumomis. Tad klausimas iš FNTT pusės labai paprastas: kas sukėlė įtarimą, kad yra teikiamas STR‘as dėl operacijos maža suma? Kuo daugiau informacijos bus surinkta, kuo labiau bus pagrįstas kilęs įtarimas, tuo didesnė tikimybė, kad FNTT – išorėje esanti institucija – teisingai įvertins situaciją ir įžvelgusi galimą grėsmę pradės ikiteisminį tyrimą. O tai galbūt nuves prie pinigų plovimo ar teroristų finansavimo atvejo sustabdymo.

Taigi apibendrintai galima sakyti, kad reikia stebėti, iš kur pinigai atkeliauja (klientas bei pinigų kilmė), kur jie nukeliauja, ir galvoti, kur jie gali būti panaudojami, atkreipiant dėmesį į visas aplinkybes. Tik tada galima bus jaustis saugiai.