Atgal

Naujienos

2020. 11. 11

M. Mikalopas. Rekomendacijos dėl COVID-19 prevencijos

Atsižvelgiant į tai, kad paskelbus karantiną (nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 29 d. 24:00 val.) ne visose verslo srityse įsigalioja draudimas vykdyti veiklą, o privačiajame sektoriuje darbas per nuotolį išlieka kaip rekomendacija, darbdaviams svarbu, jog kuo intensyviau būtų užtikrinamas darbuotojų saugumas atliekant darbą darbovietėse. Čia svarbu paminėti, kad Valstybinė darbo inspekcija (VDI) yra parengusi  rekomendacijas darbdaviams kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu (Rekomendacijos). Nors šios Rekomendacijos, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos gali būti keičiamos, tačiau verta atkreipti dėmesį į šiai dienai galiojančiame dokumente numatytas taisykles.

Rekomendacijos numato, kad siekiant tinkamai suvaldyti COVID-19 ligos plitimą ir užtikrinti COVID-19 ligos prevenciją, privaloma atnaujinti profesinės rizikos vertinimą įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje, atsižvelgiant į darbuotojų susirgimo COVID-19 liga grėsmę. T. y. turi būti įvertinama, kokių papildomų prevencijos priemonių reikia susidariusios epidemiologinės situacijos metu užtikrinant būtinųjų funkcijų vykdymą, parengiamos ir vietiniuose norminiuose teisės aktuose (rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių plane, darbo tvarkos taisyklėse, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose ir kt.) įtvirtinamos konkrečios priemonės. Reikia turėti omenyje ir tai, kad vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 str. 1 d. darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais.

Taigi Rekomendacijose, be kita ko, nurodoma, kokių priemonių darbdavys turėtų imtis darbuotojų srautų valdymui, darbuotojų aprūpinimui asmeninėmis apsaugos priemonėmis, darbuotojų asmens higienos užtikrinimui, patalpų priežiūrai ir dezinfekcijai, darbuotojų sveikatos stebėsenai, pavojaus užsikrėsti COVID-19 liga nuo trečiųjų asmenų (pirkėjų, klientų, lankytojų, interesantų, paslaugų gavėjų ar teikėjų ir kt.) valdymui.

Ypatingai atkreiptinas dėmesys į priemones, kurių darbdavys turėtų imtis, jeigu atsiranda pavojus įmonės darbuotojui patvirtinus COVID-19 ligą. Šiuo atveju yra rekomenduojama turėti tvarką (planą), kuriame būtų įtvirtinamos taisyklės, kaip elgtis kolektyvo nariui nustačius koronavirusą. Pirmiausia darbdavys, gavęs informaciją iš darbuotojo arba gavęs informaciją apie darbuotojo turimą nedarbingumo pažymėjimą dėl COVID-19 ligos, nedelsiant apie tai turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kartu nurodant kontaktą su sergančiuoju turėjusius asmenis. Tokie asmenys informuojami apie jiems taikomą saviizoliaciją (pažymėtina, kad darbuotojui, turėjusiam sąlytį su koronaviruso infekcijos nešiotoju, ir kuriam nurodyta saviizoliuotis bei nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu, išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, o už nedarbingumo laikotarpį mokama ligos išmoka). Patalpose, kuriose dirbo susirgęs darbuotojas, nedelsiant sustabdomi darbai ir organizuojama darbo patalpų dezinfekcija vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis. Įgyvendinus organizacines, įdiegus kolektyvines bei aprūpinus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, sugrįžti į darbo vietas įmonės patalpose bei atnaujinti darbus leidžiama tik darbuotojams, neturėjusiems kontakto su darbuotoju, kuriam nustatyta COVID-19 liga. Visai aprašytai tvarkai įgyvendinti darbdavys turi iš anksto paskirti vieną ar kelis asmenis.