Atgal

Naujienos

2020. 11. 11

M. Mikalopas. Nušalinimas nuo darbo – kada jis būtinas ir kokios sąlygos jį taikyti

Praktikoje atsiranda atvejų, kai darbuotojai atsisako atlikti COVID-19 ligos testus, kai galima įtarti, kad jie turi panašių į koronavirusą simptomų, nors liga nėra patvirtinta. Kyla klausimas, kaip turėtų elgtis darbdavys tokiose situacijoje, kai darbuotojui dar nėra diagnozuota COVID-19 liga, tačiau darbuotojo buvimas darbo vietoje potencialiai gali sukelti riziką ir kitiems kolektyvo nariams ar klientams.    

Darbo kodekso (DK) 49 str. 31 d. numatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, siekiant užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą, darbdavys privalo darbuotojui, kurio sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui, motyvuotu raštu pasiūlyti dirbti nuotoliniu būdu. Darbdavio pasiūlyme darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu turi būti nurodyta siūlymo dirbti nuotoliniu būdu priežastis, terminas ir teisinis pagrindas. Darbuotojas per vieną darbo dieną privalo raštu informuoti darbdavį apie sutikimą dirbti nuotoliniu būdu. Darbuotojui nesutikus dirbti nuotoliniu būdu ar nepateikus darbdaviui atsakymo į darbdavio pasiūlymą dirbti nuotoliniu būdu, darbdavys nušalina darbuotoją nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio (nušalinti nuo darbo turi ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo termino, per kurį darbuotojas turi atsakyti į darbdavio pasiūlymą raštu)Darbdavio sprendime nušalinti darbuotoją nuo darbo turi būti nurodyta, kuriam laikui darbuotojas nušalinamas, nušalinimo priežastis ir teisinis pagrindas.

Iš aukščiau nurodyto teisinio reglamentavimo kyla keli klausimai: kaip elgtis, jeigu nuotolinio darbo darbuotojui tiesiog nėra įmanoma pasiūlyti dėl jo užimamų pareigų specifikos (pavyzdžiui, darbuotojas dirba apsaugos darbuotoju, gamyklos įrenginio operatoriumi, vairuotoju ir pan.); ką reiškia terminas „darbuotojo sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui“?

Ieškant atsakymų į pirmąjį klausimą, manytina, kad nesant galimybių darbuotojui pasiūlyti dirbti nuotolinį darbą, galima būtų pagal analogiją taikyti LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 str. 5 d. taisykles. Nurodyta teisės norma numato, jog asmenims, įtariamiems, kad serga, ar susirgusiems pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis arba tapusiems šių ligų sukėlėjų nešiotojais, iki šeimos gydytojo leidimo draudžiama tęsti tokius darbus, kurie nurodyti LR Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 patvirtintame darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąraše (Sąrašas). Autoriaus nuomone, esant dabartinei situacijai, kai teisės aktai nenumato, kaip turėtų elgtis darbdavys, kai darbuotojui galima įtarti  COVID-19 ligos požymius, tačiau nuotolinis darbas yra neįmanomas, darbdavys turėtų teisę nušalinti darbuotoją nuo darbo (nors darbuotojas ir nedirba darbo, numatyto Sąraše), jeigu darbuotojas nesikreipia į medicinos įstaigą dėl laikinojo nedarbingumo. Toks nušalinimas būtų galimas iki darbuotojas gaus šeimos gydytojo patvirtinimą, jog neserga COVID-19 liga arba pateiks darbdaviui neigiamą COVID-19 ligos testo atsakymą.    

Atsakant į antrą klausimą, VDI nurodo, jog remiantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, darbdaviai turi užtikrinti, kad dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Šių požymių turinčiam darbuotojui, darbdavys privalo rekomenduoti kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą nuotoliniu būdu dėl tolimesnio gydymo ar nedarbingumo pažymėjimo. Vėlgi, jeigu darbuotojas to nepadaro, galima laikyti, jog darbuotojo sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui.

Atskirai paminėtina situacijai, kai vadovaujantis teisės aktais tam tikrų kategorijų darbuotojams privaloma periodiškai pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga. Jeigu esant tokiai situacijai darbuotojas atsisako atlikti COVID-19 ligos testą, manytina, jog darbdavys pirmiausia gali įspėti darbuotoją, kad jis gali būti nušalintas nuo darbo, jeigu tokios testavimo neatliks. Jeigu, visgi, darbuotojas ir toliau atsisako atlikti privalomą testą, laikytina, jog atsiranda pagrindas nušalinimui nuo darbo.