Atgal

Naujienos

2020. 12. 18

N. Gylytė. Pasikeitimai išieškojimo procese

Mažiau nei pusė mėnesio iki esminių pasikeitimų inicijuojant išieškojimo procesus – ar esame pasirengę ir žinome kaip reikės veikti nuo 2021 m. sausio 1 d.?

Nuo 2021 m. sausio 1 d. inicijuojant vykdymo veiksmus dėl piniginių sumų išieškojimo kreditorių (išieškotojų) teisės pasirinkti konkretų antstolį bus apribotos ne tik antstolio veiklos teritorija, tačiau teks pasikliauti ir konkretų antstolį parenkančia Antstolių informacine sistema.

Svarbiausi momentai, kuriuos reikia žinoti:

  1. Siekiant vykdyti rašytinį (popierinį) vykdomąjį dokumentą reikės atlikti šiuos veiksmus: parengti prašymą ir kartu su vykdomojo dokumento originalu pateikti jį Lietuvos antstolių rūmams, kur dokumentas bus skaitmenizuotas ir įkeltas į Antstolių informacinę sistemą.
  2. Siekiant vykdyti elektroninį (skaitmenizuotą) vykdomąjį dokumentą – parengti prašymą ir elektroninį vykdomąjį dokumentą pateikti per Antstolių informacinę sistemą (AIS).

Galimybės pateikti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo konkrečiam antstoliui nebeliks.

Pati prašymo pateikimo forma iš esmės nesikeis – kaip ir anksčiau prašyme turės būti nurodomi žinomi skolininko rekvizitai: gyvenamosios vietos ar buveinės duomenis, pinigų suma, kurią reikia išieškoti iš skolininko, pageidavimas, ar pageidaujama tik elektroninių ryšių priemonėmis gauti ir tuos procesinius dokumentus, kurie, vadovaujantis įstatymų nuostatomis, turi būti įteikiami registruotąja pašto siunta, taip pat teikiant elektroninį vykdomąjį dokumentą – patvirtinimas, jog dokumentas nėra (nebuvo) pateiktas vykdyti. Jeigu vykdyti pateikiamas notaro išduotas vykdomasis įrašas dėl hipoteka ar įkeitimu užtikrinto skolinio įsipareigojimo išieškojimo, išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas prašyme taip pat privalės nurodyti savo pasirinkimą dėl hipoteka ar įkeitimu įkeisto daikto pardavimo iš viešųjų varžytynių ar perdavimo išieškotojui administruoti, jeigu skolininkas per raginime nustatytą terminą neįvykdys hipoteka ar įkeitimu užtikrinto įsipareigojimo.