Atgal

Naujienos

2020. 12. 28

I. Steponavičienė. GPM lengvata, leidžianti iš apmokestinamųjų pajamų atimti išlaidas už mokslą

Priešingai nei ankstesniais metais, kai metų pabaigą ženklindavo mokesčių įstatymų pakeitimai dažniausiai ne mokesčių mokėtojų naudai, šiemet įstatymų leidėjas pateikė dovaną visiems besimokantiems:

NAUJA

2020 m gruodžio 18 d. įsigaliojo gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo 21 straipsnio pakeitimas, kuriuo išplėsta GPM lengvata, leidžianti iš apmokestinamųjų pajamų atimti išlaidas už mokslą: nuo 2020 m. mokestinio laikotarpio iš pajamų galima atimti išlaidas ne tik už pirmą, bet ir antrą ir bet kurį paskesnį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą, kurią baigus įgyjama atitinkama kvalifikacija, ir (ar) už studijas, kurias baigus įgyjama aukštojo mokslo kvalifikacija (apima ir doktorantūros bei meno aspirantūros studijas). Nauja ir tai, kad lengvata taip pat yra taikoma ir išlaidoms už profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programos modulį, suteikiantį kvalifikacijos dalį.

Pakeitimas taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant jau 2020 pajamas, tačiau iš 2020 m. pajamų bus galima atimti tik tas išlaidas mokslui, kurios faktiškai patirtos 2020 metais. Todėl verta įmokas už mokslą sumokėti dar šiemet ir nepamiršti jų atimti iš pajamų teikiant metinę pajamų deklaraciją už 2020 m.

KAIP IR IKI ŠIOL

Jei už mokslą sumokėta skolintomis lėšomis, tam tikslui paėmus iš kredito įstaigos paskolą, tai iš pajamų galima atimti per mokestinį laikotarpį grąžintą šios paskolos dalį.

Be to, iš pajamų galima atimti suma neturi viršyti 25% asmens metinių apmokestinamųjų pajamų.

Tuo atveju, jei besimokantis nėra pajamų mokesčio mokėtojas arba neturi galimybių pasinaudoti teise iš pajamų atimti už mokslą sumokėtas sumas (pvz., per mažos metinės apmokestinamosios pajamos), šias išlaidas iš savo metinių pajamų gali atimti jo tėvai (įtėviai), globėjai, rūpintojai ir (arba) sutuoktinis.

Kaip ir iki šiol, ši lengvata taikoma tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams.