Atgal

Naujienos

2021. 01. 20

E. Višinskienė. Žiemos karantinas ir pagalba verslui

Netylant kalboms, kad žiemos karantinas po 2021 m. sausio 31 d. bus pratęstas, tampa labai svarbu, kokias pagalbos priemones po 2021 m. sausio 1 d. verslui siūlo valstybė.

Žiemos karantino laikotarpiu numatoma pagalba verslui žymiai specifiškesnė, lyginant su pirmuoju karantinu pavasarį. Finansinė pagalba nukreipta tikslingai į tuos verslus, kurie labiausiai nukentėjo dėl karantino apribojimų.

Parama verslui skiriama atsižvelgiant į du kriterijus:

1)     ūkinės veiklos vykdytojo ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. spalio 1  d. iki  2021 m. sausio 31 d. kritimą 30 ir daugiau proc., palyginti su tuo pačiu parėjusių metų laikotarpiu;

2)     ar įmonė patenka į labiausiai nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusių įmonių sąrašą.

Pagalbos verslui priemones įgyvendina Lietuvos paramos verslui fondas, INVEGA ir su INVEGA bendradarbiaujantys finansiniai tarpininkai, VMI, SODRA.

Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ)

Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms MVĮ yra nauja siūloma pagalbos priemonė. Galioja įmonėms kurių apyvarta nuo 2020-11-01 iki 2021-01-31 krito bent 30 proc., palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2019–2020 m.; metinės pajamos neviršijo 50 mln.Eur arba turto balansinė vertė 2019 metų pabaigoje neviršijo 43 mln. Eur; įmonėms, kurių veikla buvo apribota nuo gruodžio mėnesio, leidžiama neįtraukti lapkričio apyvartos.

Subsidijų dydis: kai pareiškėjo 2019 m. sumokėta GPM suma didesnė nei 2 000 Eur, subsidijos suma – 25 proc. nuo sumokėto GPM; kai pareiškėjo 2019 m. sumokėta GPM suma siekia 2 000 Eur ir mažiau, skiriama minimali 500 Eur subsidija; naujoms įmonėms – 500 Eur subsidija.

Parama verslui bus skiriama iki tol, kol bus paskirstytos visos lėšos, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. birželio 30 d., o paraiškos subsidijai gauti galės būti teikiamos ne ilgiau kaip iki 2021 m. birželio 1 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau dabar ragina įmones kuo skubiau pateikti finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinius Registrų centrui, nes, siekiant gauti subsidijas, pagal tai bus nustatoma, ar jos yra sunkumų patiriančios įmonės.  

INVEGOS siūlomų pagalbos priemonių ratas sumažėjo

Po 2021 m. sausio 1 d. vis dar siūloma kreiptis dėl individualių garantijų iki 80 proc. investicijoms ir apyvartai gavimo. INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Individualia garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.

Skatinamoji finansinė priemonė „Alternatyva“

Paskolos, teikiamos pagal skatinamąją finansinę priemonę „Alternatyva“, suteikia galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV) gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus. Gali būti teikiamos paskolos, skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir/ar apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra.

Sutelktinių paskolų priemonė „Avietė“

Dar viena iš vis dar galiojančių priemonių – sutelktinių paskolų priemonė „Avietė“, skirta smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. iki 2021-06-30 iš „Avietės“ lėšų leidžiama teikti paskolas, kurios gali būti iki 100 proc. finansuojamos iš „Avietės“ lėšų, bet  ne daugiau kaip 25 000 Eur; per 6 mėn. laikotarpį gali būti išduota ne daugiau kaip 2 paskolos, maksimali paskolos trukmė – iki 12 mėn.

Paskolos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų tiekėjams

Teikiamos paskolos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų tiekėjams. Tai paskolos, kurių tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį turizmo verslui, suteikiant finansavimą paskolų forma apgyvendinimo paslaugų teikėjų, teikiančių klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, ir viešojo maitinimo paslaugas teikiančių verslo subjektų būtinosioms išlaidoms finansuoti. Paskola skiriama būtinosioms išlaidoms (darbuotojų darbo užmokesčiui, transporto ir kitų paslaugų pirkimui, nekilnojamo turto nuomai, turto išlaikymo išlaidoms, kitų gautų paskolų įmokų mokėjimui pagal paskolų grąžinimo grafikus) finansuoti. Priemonei skirta iki 22 mln. Eur., maksimali paskolos suma: 3 mln. Eur.

COVID-19 pandemijos poveikio turizmo verslui mažinimas

Paskolas gali gauti ir sąlygas atitinkantys kelionių organizatoriai. Paskolų tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį turizmo verslui, suteikiant finansavimą paskolų forma kelionių organizatoriams jų atsiskaitymui su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias organizuotas turistines keliones. Paskola skiriama atsiskaityti su turistais už dėl pandemijos metu neįvykusias organizuotas turistines keliones. Priemonei skirta suma: iki 8 mln. Eur kelionių organizatoriams atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones. Paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo paraiškos dėl paskolos suteikimo pateikimo metu turimą grąžinti sumą turistams už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones. Maksimali paskolos suma: 3 mln. Eur.

Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos

Teikiamos kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos. Ši priemonė skirta padėti smulkioms, vidutinėms ir didelėms įmonėms bei verslininkams, turintiems galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą, suteikiantį teisę verstis išvykstamuoju ir/ar vietiniu turizmu, gauti iš draudimo įmonių ar finansų įstaigų privalomų prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimą. Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų sumos svyruoja nuo 1 500 Eur iki 80 000 Eur, tačiau garantijos dydis negali viršyti 50 proc. prievolių užtikrinimo sumos.

Dar daugiau pagalbos verslui priemonių

Nauja priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms 2” skirta palengvinti su lėšų trūkumu susidūrusiam verslui gauti finansavimą paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių forma. Priemonė taip pat suteikia galimybę performinti jau esamų negarantuotų investicinių paskolų (įskaitant lizingo sandorius) ir apyvartinių paskolų (išskyrus atgręžtinius lizingo sandorius) grąžinimo grafikus.

Dar viena priemonė „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ skirta labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms greitai ir paprastai  papildyti apyvartines lėšas bei išplėsti pardavimus.

Pagalbos verslui fondas investuoja į vidutines ir stambias įmones, kurių veikla yra paveikta COVID-19 protrūkio ir kurių veiklos nutraukimas ar sutrikdymas gali turėti įtaką kitų verslo subjektų veiklos tvarumui, taip pat turėti reikšmingų socialinių ir ekonominių pasekmių. 

Siūloma naudotis paskolų palūkanų kompensacijomis. Įmonės gali kreiptis tiek dėl 100 proc. kompensacijų, taikomų, jei ekstremalios situacijos metu ne ilgiau kaip 6 mėnesiams buvo atidėti turimų paskolų ar lizingo mokėjimai, tiek ir dėl ilgalaikių paskolų, nukreiptų į verslo plėtrą, palūkanų kompensacijų iki 95 proc. iki 36 mėnesių laikotarpiui.

 

Siūloma visa eilė priemonių nukentėjusiam verslui. Svarbu neužmiršti, jog pasirinkus sau tinkamą pagalbos priemonę, reiktų nedelsti, nes valstybės ir privačių investuotojų lėšos yra ribotos, o parama verslui skiriama pagal paraiškų teikimo laikotarpį.