Atgal

Naujienos

2021. 01. 25

S. Naumčik. BREXIT: Jungtinės Karalystės piliečių darbas Lietuvoje nuo 2021 metų

Jungtinė Karalystė daugiau nėra Europos Sąjungos narė. Iki 2020 m. pabaigos buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuris pasibaigė 2020 m. gruodžio 31 dieną. Jungtinės Karalystės (toliau – JK) piliečiai nuo 2021 metų prilyginami trečiųjų šalių piliečiams ir Lietuvoje skirstomi į dvi asmenų kategorijas:

  • Asmenys, kurie iki 2020 m. gruodžio 31 d. įgijo teisę gyventi Lietuvoje (ES pažymėjimus);
  • Asmenys, kurie iki 2020 m. gruodžio 31 d. nebuvo įgiję teisės gyventi Lietuvoje (neturi ES pažymėjimų).

ES pažymėjimai, kuriuos gavo JK piliečiai ir jų šeimos nariai iki 2020 m. gruodžio 31 d., galioja iki jų galiojimo pabaigos, tačiau tokie dokumentai nuo 2021 m. sausio 1 d. nesuteiks galimybės naudotis laisvo asmenų judėjimo teise Šengeno erdvėje. JK piliečiai, įgiję ES pažymėjimus iki 2020 m. gruodžio 31 dienos, gali toliau gyventi ir dirbti Lietuvoje be leidimų dirbti ir papildomų dokumentų, darbo sutarčių su tokiais asmenimis darbdaviams nutraukti nereikia. Vis dėlto, jei JK pilietis įgijo teisę gyventi Lietuvoje kaip ES pilietis ir ketina toliau gyventi Lietuvoje ir keliauti Šengeno erdvėje, jam rekomenduojama nuo 2021 m. sausio 1 d. kreiptis į Migracijos departamentą Lietuvoje ir gauti kitą dokumentą: leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. JK piliečių šeimos nariai, kurie nėra ES piliečiai, tai padaryti privalo per 3 mėnesius, t.y. iki 2021 m. kovo mėnesio pabaigos.

Jeigu darbdavys Lietuvoje tik ketina įdarbinti JK pilietį Lietuvoje, kuris iki 2020 m. gruodžio 31 dienos nebuvo įgijęs teisės gyventi Lietuvoje (neturi ES pažymėjimo), situacija sudėtingesnė. Tokiu atveju darbdaviui Lietuvoje būtina žinoti, kad JK pilietį įdarbinti galima tik tada, kai toks asmuo gauna Lietuvos nacionalinę D vizą arba leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Kol nėra gautas vienas iš aukščiau nurodytų dokumentų, JK piliečio darbas Lietuvoje bus traktuojamas kaip nelegalus, o baudas mokės Lietuvos darbdavys. Leidimo dirbti Lietuvoje JK piliečiui gauti nereikia, laisvų darbo vietų Užimtumo tarnyboje registruoti irgi nereikia.

Pažymėtina, kad tiek JK piliečiai ir jų šeimos nariai, kurie ketina pasikeisti ES pažymėjimus į leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, tiek JK piliečiai, kurie neturi ES pažymėjimų, bet ketina įsidarbinti Lietuvoje, turi kreiptis į Migracijos departamentą Lietuvoje per elektroninę sistemą MIGRIS bei užpildyti paraišką dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo. MIGRIS paraiškos yra pildomos lietuvių arba anglų kalba el. puslapyje www.migracija.lt. Užpildžius paraišką ir pridėjus reikiamus dokumentus, sistema leidžia pateikti šią paraišką ir pasirinkti konkrečią datą ir laiką, kai JK piliečiui ir/ar šeimos nariui būtina atvykti į nurodytą Migracijos įstaigą Lietuvoje.

Vis dėlto, pildant paraiškas Migracijos departamento puslapyje, yra keli niuansai, kuriuos būtina žinoti, o užpildžius paraišką užsieniečiui su klaidomis, dokumentai nepriimami, todėl užsieniečiui rekomenduojama kreiptis į teisininką ar žinantį darbdavio atstovą, kuris galės tai padėti padaryti be klaidų. Atvykus nustatytu laiku į Migracijos įstaigą, užsienietis yra fotografuojamas, nuimami jo pirštų antspaudai, tad atvykti į Migraciją užsieniečiui būtina asmeniškai. Migracijos specialistas sutikrina visų dokumentų originalus, todėl juos būtina turėti su savimi.

Leidimai laikinai gyventi JK piliečiams ir šeimos nariams išduodami lengvatine tvarka, palyginus su kitais trečiųjų šalių piliečiais (pvz., Ukrainos ar Baltarusijos). JK piliečiai ir šeimos nariai priskiriami prie Ekonomiškai stiprių valstybių (G7) piliečių, kaip ir Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Pietų Korėjos Respublikos, Naujosios  Zelandijos piliečiai, todėl leidimai laikinai gyventi Lietuvoje jiems ir šeimos nariams Lietuvoje išduodami greičiau, paprasčiau ir galioja ilgiau. JK piliečiams ir jų šeimos nariams leidimai laikinai gyventi bus išduodami nemokamai. Leidimai laikinai gyventi išduodami per 1 mėnesį ir galios 5 metus, o ne 3 metus.