Atgal

Naujienos

2021. 02. 11

A. Šidlauskas. Taikote mišrią atskaitą nekilnojamam turtui? ETT paaiškinimai dėl jos tikslinimo

Vienoje iš bylų (Nr. C-374/19) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ETT) sprendė klausimą, dėl mišrios atskaitos tikslinimo, kai nekilnojamas turtas, kuriam buvo taikoma mišri PVM atskaita, nustojamas naudoti apmokestinamiesiems sandoriams, nepriklausomai nuo savininkų valios.

Šioje byloje nagrinėjama, kaip Vokietijos bendrovė pastatė prie senelių namų kavinę, į kurią lankytojai gali patekti per išorinį įėjimą, o senelių namų gyventojai – per šių namų valgomąjį. Bendrovė su VMI sutarė, kad neįmanoma, jog nė vienas senelių namų gyventojas neapsilankys šioje kavinėje ir nesinaudos ja su jų aplankyti atvykusiais asmenimis. Taigi, šalys susitarė, kad 10 % kavinės naudojama neapmokestinamiesiems PVM sandoriams. Tačiau vėliau bendrovė nebevykdė pardavimo sandorių kavinėje ir VMI konstatavo, kad jei išorės lankytojai nebelanko patalpų, naudojimo santykiai automatiškai pasikeitė taip, kad kavine naudojosi tik senelių namų gyventojai, todėl minėta kavinė 100 % buvo naudojama tik neapmokestinamiesiems sandoriams. Atitinkamai, turėjo būti tikslinama PVM atskaita.

Tačiau bendrovė tvirtino, kad kavinės nenaudojimas turi būti suprantamas kaip investavimo klaidos rezultatas, t.y. nepriklausantis nuo jų valios, todėl neprivalo tikslinti PVM atskaitos.

ETT išdėstė tokias taisykles:

  • Pirkimo mokesčių atskaita susijusi su pardavimo mokesčių sumokėjimu. Jei apmokestinamojo asmens įgytos prekės ar paslaugos yra naudojamos neapmokestinamajai arba į PVM taikymo sritį nepatenkančiai veiklai, dėl jų negali atsirasti nei prievolė mokėti pardavimo mokestį, nei teisė į pirkimo mokesčio atskaitą;
  • Kalbant apie ilgalaikį turtą, jei per nustatytą tikslinimo laikotarpį nustatoma, kad kavinė buvo naudojama tik neapmokestinamiesiems sandoriams, o tai iš principo yra pasikeitimas, dėl kurio atskaitos tikslinimas tampa privalomas. Nepaisant to, kad šis pasikeitimas atsirado nepriklausomai nuo apmokestinamųjų asmenų valios. Kitaip būtų tik tuo atveju, jei bendrovė per šį laikotarpį minėtas patalpas būtų naudojusi kitiems sandoriams, suteikiantiems teisę į PVM atskaitą.

Todėl ETT konstatavo, kad nedraudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos apmokestinamasis asmuo, kuris įgijo teisę į proporcingą PVM atskaitą už kavinės prie senelių namų statybą, o šią kavinę jis eksploatuoja PVM neapmokestinamiems sandoriams ir ji skirta naudoti tiek apmokestinamiesiems, tiek neapmokestinamiesiems sandoriams, privalo patikslinti šią pradinę PVM atskaitą, kai jis nustoja vykdyti visus apmokestinamuosius sandorius šios kavinės patalpose, jeigu jis toliau vykdo neapmokestinamuosius sandorius šiose patalpose ir taip jas priskiria vien prie šių sandorių.

Tačiau kitoje byloje ETT pasisakė, kad pirminė pridėtinės vertės mokesčio atskaita neturi būti tikslinama, kai pastatas, dėl kurio pasinaudota teise būti apmokestintu, laikomas apmokestinamojo asmens nebenaudojamu jo apmokestinamiesiems sandoriams, kai šis pastatas nenuomojamas dvejus metus ar ilgiau, kai įrodyta, kad apmokestinamasis asmuo siekė jį išnuomoti šiuo laikotarpiu.

Straipsnis publikuotas Teisė.pro portale