Atgal

Naujienos

2021. 02. 26

A. Šidlauskas. Verslui: ar vis dar laikote visus „auksinius kiaušinius“ vienoje vietoje

Dažna situacija, kai vienoje bendrovėje koncentruojasi kelios veiklos – nekilnojamasis turtas ir brangūs įrengimai ar vykdomi verslo požiūriu rizikingi projektai.

Nepavykus vienam iš verslų ar projektui tapus nuostolingam, sutrinka bendrovės pinigų srautai, kreditoriai prašo areštuoti sąskaitas, o bankai – grąžinti paskolas prieš terminą. Tokiu atveju, bendrovės akcininkai gali prarasti visą per ilgus metus sukauptą turtą.

Ekonominė situacija pasaulyje irgi nėra paprasta. Kaip teigia bankų ekonomistai, Lietuvos ekonomika šiais metais patirs recesiją.

Tačiau galima diversifikuoti rizikas, išdalinant verslus ar nekilnojamąjį turtą atskiroms bendrovėms. Geras to pavyzdys yra nekilnojamojo turto vystytojai, kurie kiekvienam projektui steigia atskirą bendrovę. Todėl nepavykus vienam iš projektų, kreditoriai negali pasiekti kito akcininkų turto.

Tiek teisinė, tiek ir mokestinė aplinka tokiam diversifikavimui yra palanki. Išskirti bendrovės turtą ir veiklas į atskiras bendroves, nepatiriant mokestinių pasekmių, suteikia tiek Pelno, tiek ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymai.

Lietuvoje per metus vyksta virš šimto įmonių reorganizavimų ar atskyrimų. Pagrindinės to priežastys yra:

  • verslo sprendimas;
  • verslo rizikos apribojimas, atskiriant turtą nuo veiklos ar atskiriant skirtingas veiklas;
  • įmonės turto ir veiklų pasidalinimas tarp akcininkų;
  • įmonės veiklos dalies, kurią įsigyja investuotojas, atskyrimas;
  • verslų, siekiant jų sinergijos, sujungimas;
  • efektyvesnis įmonių grupės valdymas ar struktūra (valdymo ir kompetencijų funkcija);
  • holdingo įkūrimas;
  • pasirengimas verslo pardavimui.

Vykdant tokį atskyrimą reikia atkreipti dėmesį į tokius dalykus:

1)     atskyrimas turi būti vykdomas griežtai laikantis pelno mokesčio įstatymo 41 str. 2 d. nustatytų taisyklių;

2)     vykdant atskyrimą, turi vyrauti svarios komercinės priežastys, o ne mokestinės paskatos;

3)     atskyrimo sąlygos turi būti parengtos taip, kad atspindėtų aukščiau paminėtus aspektus;

4)     prieš atskyrimą, reikėtų įvertinti esamus kreditorius, sutartyse nustatytus apribojimus bei tolesnio skolinimosi galimybes (sumažėja bendrovės turtas).

 

 Straipsnis publikuotas 15min.lt portale.