Atgal

Naujienos

2021. 05. 05

I. Steponavičienė. Siūloma nauja pagalba verslui: galimybė sumažinti 2019 m. pelną 2020 m. nuostoliais ir pelno mokesčio permoką susigrąžinti ar įskaityti

2020-04-23 d. LR Finansų ministerija įregistravo PMĮ pakeitimo projektą, kuriuo siūlo nustatyti, kad 2020 metų mokestinio laikotarpio nuostoliai, mokesčių mokėtojo pasirinkimu, galėtų būti perkelti atgal, jais sumažinant 2019 metų mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną, tačiau su sąlyga, kad veikla, dėl kurios šie nuostoliai susidarė 2020 metais, buvo vykdoma ir 2019 metais.

Toks nuostolių perkėlimas atgal būtų visiška naujovė Lietuvoje (užsienio valstybėse toks nuostolių perkėlimas yra žinomas kaip „loss carry back“), kadangi iki šiol nuostolius buvo galima perkelti tik į vėlesnius mokestinius metus.

Gera žinia ta, kad teikiamame projekte nėra siūloma šios galimybės taikymą susieti su įmonės įtraukimu į VMI sudaromą nukentėjusių nuo COVID sąrašą, tad ja galėtų pasinaudoti ir įmonės, kurių minėtame VMI sąraše nėra ar jos buvo iš sąrašo išbrauktos.

Nuostolių perkėlimui atgal būtų taikomi standartiniai apribojimai nuostolių perkėlimui, t. y. tos pačios taisyklės, kaip ir perkeliant nuostolius į vėlesnius metus: perkeliama suma ribojama 70% pajamų, nuostoliai iš vertybinių popierių perleidimo, vieneto sukurtų kompiuterio programų ar išradimų naudojimo, perleidimo gali būti dengiamai tik analogiškos veiklos pajamomis (PMĮ 30 str. 2, 21 ir 4 d.).

Jei atgal būtų perkelta 2019 m. nuostolių dalis (šios dalies vėliau vėl kelti į priekį nebebūtų galima), tai likusią nuostolių dalį būtų galima ir toliau standartiškai kelti į priekį.

TAČIAU: į 2019 metus nebūtų galima perkelti tų 2020 m. nuostolių, kurie susidarė reorganizuojant, likviduojant, pertvarkant vienetus, taip pat Lietuvoje registruotai Europos bendrovei ar Europos kooperatinei bendrovei perkeliant registruotąją buveinę į kitą ES valstybę narę.

Techniškai, 2019 m. pelnas būtų mažinamas patikslinant 2019 metų metinę pelno mokesčio deklaraciją (tam dar turės būti patvirtinti deklaravimo tvarkos pakeitimai) ir susidariusią pelno mokesčio permoką susigrąžinant arba įskaitant ją einamiesiems mokesčiams sumokėti.  

Kol kas šis pakeitimas dar nepriimtas, tačiau tikimasi, kad jis bus pateiktas svarstyti Seimui šių metų pavasario sesijoje. Priėmus pakeitimą, galimybė patikslinti 2019 m. pelno mokesčio deklaraciją galiotų iki 2022-12-31 d.

Visą PMĮ pakeitimo projekto tekstą galite rasti čia.