Atgal

Naujienos

2021. 07. 09

A. Macijauskienė. Sugriežtinti reikalavimai dėl vartotojų atsiliepimų apie prekes skelbimo

Nauja vartotojų teisių apsaugos direktyva

Iki 2021 m. lapkričio 28 d. į nacionalinius teisės aktus turi būti perkelta dar 2019 m. lapkričio 27 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/2161, kuria iš dalies keičiamos keturios direktyvos, susijusios su geresniu ES vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu. Ši direktyva dar neformaliai vadinama „Omnibus“ direktyva, nes ja keičiama nemažai kitų direktyvų, reguliuojančių vartotojų apsaugos klausimus. „Omnibus“ direktyva dar žinoma ir kaip vartotojų BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), nes numato dideles baudas už vartotojų teisių apsaugos reguliavimo pažeidimus.

Vienas iš esminių „Omnibus“ direktyvos reikalavimų yra reikalavimas nurodyti ar prekiautojas taiko mechanizmus, užtikrinančius, kad apie prekes skelbiami atsiliepimai yra gauti tik iš tų vartotojų, kurie iš tikrųjų jas naudojo arba įsigijo. 

Įsigaliojus naujam reguliavimui, prekiautojai turės nurodyti ne tik ar jie tikrina atsiliepimų tikrumą, bet ir nurodyti kokios priemonės yra įgyvendintos dėl jų tikrinimo. Be to, turės būti pateikta informacija kaip atsiliepimai yra tvarkomi, pavyzdžiui, ar skelbiami visi atsiliepimai (teigiami ir neigiami), taip pat ar tiems atsiliepimams įtakos turėjo rėmėjai.

Kur informacija turi būti pateikta?

Kadangi vartotojas priima sprendimą įsigyti prekę dar skaitant atsiliepimus, „Omnibus“ direktyvos reikalaujama informacija apie atsiliepimų tikrinimą turėtų būti pateikta ir matoma toje vietoje, kur vartotojas susipažįsta su atsiliepimais. Tikėtina, kad šios informacijos pateikimas bendrosiose prekių įsigijimo taisyklėse nebūtų laikomas tinkamu informacijos atskleidimu.

Kodėl buvo reikalingas šis pakeitimas?

Tyrimai parodė, kad esant tokiai gausiai prekių ir paslaugų pasiūlai internete, vartotojai vis labiau pasikliauja jame pateikiamais atsiliepimais ir vertinimais. Atsiliepimai gali turėti daug įtakos sprendžiant pirkti prekę ar paslaugą. Be to, rinkoje pastebima tendencija skelbti didelį kiekį itin gerų atsiliepimų, kurie dažnai būna išgalvoti. Priežiūros institucijos tiesiog nespėja sukontroliuoti tokio didelio pažeidimų srauto. Padėtį apsunkina ir tarptautinis pažeidimų pobūdis. Reikalavimas pateikti aiškią informaciją apie atsiliepimų skelbimą, užtikrintas didžiulėmis baudomis, turėtų veikti ir prevenciškai.

Klaidinti vartotojus atsiliepimais draudžia ir esamas reguliavimas

Straipsnyje aptariamas „Omnibus“ direktyvos reikalavimas iš esmės nėra naujas, nes ir šiai dienai turime galiojančius draudimus skelbti klaidinančią reklamą. Dar iki „Omnibus“ direktyvos priėmimo, prekiautojai turėjo užtikrinti, kad jų skleidžiama reklama yra teisinga. Atsiliepimai atitinka reklamos požymius, nes skatina vartotojus įsigyti produktą. Dažnai konkurentui paskundus prekiautoją dėl pernelyg gerų atsiliepimų, pastarasis turėdavo įrodyti, kad atsiliepimai yra tikri ir pateikti tai pagrindžiančius objektyvius įrodymus.

Kaip techniškai užtikrinti reikalavimus?

„Omnibus“ direktyva reikalauja, kad vartotojų atsiliepimų patikrinimai būtų pagrįsti ir proporcingi, tačiau detaliau ši sąvoka nėra aiškinama. Rinkoje pastebima, kad jau dabar kai kurie prekiautojai yra įgyvendinę šį direktyvos reikalavimą ir internetinėje parduotuvėje leidžia palikti atsiliepimą tik prie konkretaus produkto, kurį vartotojas įsigijo. Techniškai tai užtikrinama taip: pristačius siuntinį į vartotojo el. pašto dėžutę atsiunčiamos nuorodos, susietos su konkrečiu įsigytu produktu, ir tik aktyvinęs šią nuorodą vartotojas gali palikti atsiliepimą.

Reikia nepamiršti ir duomenų apsaugos reguliavimo

Jei prekiautojas skelbs vartotojų atsiliepimus, bus aktualus ir asmens duomenų apsaugos klausimas. Šiuo atveju, nors atsiliepimas skelbiamas vartotojo sutikimu (duomenų tvarkymo tikslas – informuoti apie prekiautojo platinamas prekes ar paslaugas, skatinti jų įsigijimą), vartotojo duomenų tvarkymas, kurio tikslas – patikrinti atsiliepimo tikrumą, gali būti vykdomas teisinės prievolės pagrindu (jei tokia prievolė bus pakankamai apibrėžta teisės aktuose). Įstatymų leidėjo pareiga yra pakankamai aiškiai apibrėžti šią duomenų tvarkymo operaciją, kad verslininkams nekiltų dviprasmybių, aiškinant šios teisinės prievolės apimtį, duomenų tvarkymo pagrindą, duomenų saugojimo terminą. Informaciją apie duomenų tvarkymą prekiautojas privalės pateikti interneto svetainės privatumo politikoje ar kitame dokumente, su kuriuo vartotojas turi būti supažindintas duomenų gavimo metu, kai duomenys gaunami iš vartotojo.

Kokie dar draudimai taikomi?

„Omnibus“ direktyva draudžiamas netikrų vartotojų atsiliepimų ir rekomendacijų skleidimas, pavyzdžiui, paspaudimai „patinka“ socialinėse medijose, arba pavedimas kitiems asmenims tai daryti, kad jie reklamuotų prekiautojo produktus. Draudžiama manipuliuoti atsiliepimais ir rekomendacijomis, pavyzdžiui, skelbti tik teigiamus atsiliepimus, o neigiamus – šalinti. Tokia praktika, kai atsiliepimai apie konkretų produktą susiejami su kitu produktu, taip pat bus laikomas vartotojų teisių apsaugos reguliavimo pažeidimu.  

Kiek laiko turi verslas prisitaikymui prie naujų reikalavimų

Taigi, direktyva įveda nemažai naujovių prekiautojams, kurias reikės tinkamai įgyvendinti ne tik techniškai, bet ir pakeisti privatumo politikas, apskritai papildyti internetinėse prekyvietėse pateiktą informaciją. Tam dar yra laiko, nes reikalavimai, perkelti į nacionalinius aktus, bus pradėti taikyti nuo 2022 m. gegužės 28 d. Tačiau laiku nepasiruošę įgyvendinti direktyvos galime sulaukti tokios pat panikos, kokia buvo prasidėjusi prieš įsigaliojant BDAR.

 

Astos Macijauskienės komentaras „Verslo žiniose“