Atgal

Naujienos

2021. 07. 14

H. Kupstas. Statybininkų tapatybės identifikavimo kodas: kokios prievolės laukia statybų sektoriaus

Lietuvos Respublikos Prezidentas pasirašė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pataisas, įteisinančias statybininkų tapatybės identifikavimo kodą. Pataisomis bus sukuriamos naujos prievolės užsakovams, rangovams bei pačius statybos darbus vykdantiems fiziniams asmenims.

Statybos įstatymo pataisomis yra siekiama mažinti šešėlinę ekonomiką Lietuvos statybų sektoriuje. Dėl to yra įtvirtinama pareiga fiziniam asmeniui, atliekančiam statybvietėje statybos darbus, turėti statybininko tapatybės identifikavimo kodą, dar vadinamą statybininko ID kodu.

Atitinkamai bus keičiamos Individualios veiklos vykdymo bei Verslo liudijimo išdavimo taisyklės. Asmeniui, ketinančiam vykdyti statybos darbus pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, turės būti suteiktas statybininko ID kodas ir jis privalės pateikti duomenis Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui.

Analogiškai įtvirtinama pareiga rangovui bei statytojui (užsakovui) užtikrinti, kad jo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį ir statybvietėje atliekantys statybos darbus, turėtų statybininko ID kodą ir pateiktų reikalingus duomenis informacinės sistemos tvarkytojui.

Asmenų, turinčių pareigą turėti statybininko ID kodą bei pateikti atitinkamus duomenis Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui, sąrašas:

 • rangovas (fizinis asmuo),
 • rangovo pagal darbo sutartį įdarbintas darbuotojas,
 • pas rangovą laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje komandiruojamas darbuotojas,
 • rangovo naudai darbus atliekantis laikinojo įdarbinimo įmonės darbuotojas,
 • savarankiškai dirbantis asmuo, vykdantis individualią veiklą ir atliekantis statybos darbus (toliau – savarankiškai dirbantis asmuo),
 • savarankiškai dirbančio asmens pagal darbo sutartį įdarbintas darbuotojas,
 • ūkio ar rangos būdu statybos darbus vykdančio užsakovo (tiek fizinio, tiek juridinio asmens) pagal darbo sutartį įdarbintas darbuotojas.

Kaip matyti, šiame sąraše nėra pagal verslo liudijimą statybos darbus atliekančių asmenų, tačiau reikia turėti omenyje, jog tokie asmenys gali atlikti tik tokius statybos darbus, kurie nurodyti išduotame verslo liudijime, o pagal numatytus pakeitimus išduodant verslo liudijimą tuo pačiu turėtų būti suteikiamas ir statybininko ID kodas bei pateikiami reikalingi duomenys informacinei sistemai.

Statybininko ID kodas suteikiamas neterminuotai, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijoje komandiruojamiems darbuotojams, kuriems išduodamas laikinas statybininko ID kodas, galiojantis ne ilgiau nei 18 mėnesių.

Atkreiptinas dėmesys, jog buvo priimtos ir Administracinių nusižengimo kodekso ir Užimtumo įstatymo pataisos, numatančios baudas už šių įpareigojimų nevykdymą.

Baudos diferencijuojamos priklausomai nuo subjekto:

 • Fiziniams asmenims:
  • rangovams ir statybą rangos būdu vykdantiems užsakovams 500-1100 eurų bauda;
  • rangovo ar užsakovo, vykdančio statybą ūkio ar rangos būdu, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – 1100-2500 eurų bauda;
  • rangovo ar užsakovo įdarbintiems darbuotojams – 50-150 eurų baudos.
 • Juridiniams asmenims:
  • darbdaviui – 800-1200 eurų bauda už kiekvieną darbuotoją, o esant pakartotiniam pažeidimui – 5000-7000 eurų bauda;
  • rangovui ir užsakovui, statybą vykdančiam ūkio ar rangos būdu, nepasirinkus statybininko tapatybę identifikuojančios priemonės siekiant atpažinti asmenis, kurie statybvietėje atlieka ne su statybos darbais susijusią veiklą, – 2000-5000 eurų bauda, o esant pakartotiniam pažeidimui – 5000-7000 eurų bauda.

Baudas skirs bei šių reikalavimų laikymosi priežiūrą atliks Valstybinė darbo inspekcija ir/arba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

Šiuo metu nėra patvirtinti Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos nuostatai, nustatantys duomenų pateikimo tvarką ir kitas sąlygas. Taip pat nenustatytas pačios informacinės sistemos tvarkytojas, tačiau šių pataisų įgyvendinamieji aktai turi būti priimti iki 2021 m. gruodžio 31 d. Šio įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad informacinės sistemos tvarkytojas turėtų būti Valstybinė darbo inspekcija.

Pataisos įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d., taigi susipažinti ir pasiruošti pasikeitimams laiko dar yra.