Atgal

Naujienos

2021. 11. 11

ILAW LEXTAL kviečia prisijungti prie komandos!

Kviečiame prie komandos prisijungti teisininką, turintį bent 3 metų patirtį dirbant bent su viena iš šių sričių:

  • finansų technologijų (FinTech)
  • draudimo teise
  • nekilnojamojo turto ir statybų teise

Laukiame motyvacinių laiškų su idėjomis, kaip prisijungęs prie komandos prisidėsi prie ILAW LEXTAL augimo su savo specializacija ar kita kūrybiška idėja ir jos įgyvendinimu.

Būtina: drąsa ir motyvacija.

Siūlome asmeninį augimą, savarankišką darbų planavimą, kūrybos ir idėjų įgyvendinimo laisvę, darbo vietą su įspūdingu vaizdu ir gerą laiką su linksmais kolegomis.

ILAW LEXTAL pasiūlymo moto: „Nesėdėk ant suolo, žaisk ir kurk aikštelėje!“

Laiškų lauksime iki lapkričio 30 dienos, el. paštu info@ilaw.legal  

 

 

Kandidatų asmens duomenys (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas) yra tvarkomi, kad galima būtų atlikti kandidatų atranką į darbo poziciją. Kandidatų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

Asmens duomenys gali būti perduoti ILAW LEXTAL paslaugų teikėjams, su kuriais esame sudarę duomenų tvarkymo sutartis (pvz., IT paslaugų teikėjams).

Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, kandidatų atsiųsti CV ir kiti duomenys yra sunaikinami, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti kitą laisvą darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenys yra saugomi 2 metus.

Kandidatai turi teises, susijusias su jų asmens duomenimis:

-       prašyti, kad ILAW LEXTAL leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

-       teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

-       teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

-       teisę atšaukti sutikimą;

-       teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.