Atgal

Naujienos

2022. 11. 22

Priimti Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai

Dalinamės trumpa Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimų apžvalga.

1. Naujovė! Spalio mėnesio įstatymo projekto variante buvo įtraukta naujų nuostatų, susijusių su konvertuojamomis obligacijomis. Numatyta, kad bendrovės įstatinio kapitalo didinamoji suma nėra nurodoma, jeigu ji nėra iš anksto žinoma, ir yra apskaičiuojama obligacijų pasirašymo sutartyje nustatyta tvarka.Ši tvarka susilaukia kritikos, nes tokiu atveju tikslus bendrovės įstatinio kapitalo dydis ir akcijų skaičius bus nežinomas (neišviešintas) neribotą laiką.

2. Minimalus uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas sumažintas iki 1 tūkst. EUR (vietoje 2,5 tūkst. EUR).
 
3. Akcininkų susirinkimai elektroninių ryšių priemonėmis. Jų reikalauti gali akcininkas ar akcininkų grupė atitinkamai turintis ar kartu turintys bent 1/10 visų balsų. Esant vienbalsiam akcininkų sutarimui, gali būti balsuojama tik elektroninių ryšių priemonėmis.
 
4. Privilegijuotosios akcijos. Privilegijuotosios akcijos be balso teisės negalės sudaryti daugiau kaip 1/2 įstatinio kapitalo dalies (vietoj šiuo metu taikomos 1/3 dalies). Bendrovės galės pačios įstatuose nustatyti privilegijuotųjų akcijų klases ir jų suteikiamas teises. Vienos klasės privilegijuotosios akcijos galės būti konvertuotos į kitos klasės privilegijuotąsias akcijas.
 
5. Akcijų apmokėjimo tvarka. Vienos akcijų emisijos metu akcijos galės būti leidžiamos skirtingomis akcijų emisijos kainomis. Aiškiai nustatyta, kad kiekvieno akcijas pasirašiusio asmens pradinis įnašas pinigais turės būti ne mažesnis kaip 1/4 visų jo pasirašytų akcijų nominalios vertės, netaikant reikalavimo dėl emisijos perviršio visiško apmokėjimo.
 
6. Privalomas akcijų pirkimas/pardavimas. Akcininkas, pasiekęs 95% visų balsų ribą, turės teisę likusias balsavimo teisę suteikiančias akcijas išpirkti iš smulkiųjų akcininkų, o pastarieji – teisę reikalauti išpirkti tokias jiems priklausančias akcijas.
 
7. Listinguojamų įmonių sandorių su susijusiomis šalimis tvarka. Aiškiau apibrėžiama, kokiems konkrečiai sandoriams yra taikoma įstatyme nustatyta jų atskleidimo, tvirtinimo tvarka, aprašyti kriterijai, kuriais remiantis paprasčiau vertinti, kada minimi informavimo ir kiti reikalavimai yra taikomi.

Informaciją parengė ILAW LEXTAL teisininkė Meda Komkaitė.