Atgal

Naujienos

2023. 03. 23

S. Naumčik. Planuojama stabdyti leidimų laikinai gyventi ir vizų išdavimą Rusijos ir Baltarusijos piliečiams

2023 m. kovo 21 dieną, Seimas pritarė Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projektui Nr. XIVP-2496(2), kuriuo siekiama apsaugoti Lietuvos nacionalinio saugumo ir užsienio politikos interesus. Teisės aktui po svarstymo pritarė 113 Seimo narių, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 9 Seimo nariai.

Ne paslaptis, kad šiandien Baltarusijos ir Rusijos piliečių įdarbinimas Lietuvoje vyksta tokia tvarka: užsieniečiai atvyksta į Lietuvą su kitos šalies Šengeno viza (dažniausiai, Lenkijos, Ispanijos) ir pateikia dokumentus dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo Migracijos tarnybai. Priduodant dokumentus leidimams gyventi Rusijos ir Baltarusijos piliečiai pasirašo anketas, kuriose nurodo savo poziciją dėl karo Ukrainoje ir Krymo priklausomybės, taip pat šiuos užsieniečius tikrina Valstybės Saugumo departamentas bei kitos institucijos. Tuo atveju, jeigu užsienietis kelia grėsmę valstybės saugumui ar viešiems interesams, leidimai laikinai gyventi Lietuvoje neišduodami.

Nuo balandžio 15 d. siūloma numatyti, kad Migracija galės priimti prašymus dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo tik tuo atveju, jeigu Rusijos ar Baltarusijos pilietis jau turi Lietuvos išduotą nacionalinę ar Šengeno vizą, arba leidimą laikinai gyventi Lietuvoje arba kitos ES šalies leidimą laikinai gyventi. Tai reiškia, kad su kitos šalies nacionaline ar Šengeno viza nebus galima prisiduoti leidimui laikinai gyventi Lietuvoje.

Manytina, kad dėl šios tvarkos nuostolių patirs daugelis Lietuvos verslų, ypač transporto sektorius, kuomet Lietuvoje įdarbinami trečiųjų šalių piliečiai, dažniausiai tolimųjų reisų vairuotojai iš Baltarusijos.

Nuo 2023 m. balandžio 15 d. siūloma nustatyti tokias ribojamąsias priemones:

1. Sustabdomas Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymų išduoti vizą priėmimas Lietuvos vizų tarnybose užsienyje, išskyrus atvejus, kai dėl prašymo išduoti vizą pateikimo tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija;

2. Sustabdomas Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimas per išorės paslaugų teikėją užsienyje;

3. Sustabdomas Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje priėmimas ne tik per išorės paslaugų teikėją užsienyje (išskyrus užsieniečius, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Vyriausybės įgaliota institucija), bet ir Lietuvoje, išskyrus Rusijos ir Baltarusijos piliečius, kurie turi galiojančią Lietuvos vizų tarnybos užsienyje ar Lietuvoje išduotą Šengeno ar nacionalinę vizą, arba leidimą gyventi Lietuvoje, arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą gyventi;

4. Rusijos piliečių vykimui per Europos Sąjungos išorės sieną į Lietuvos teritoriją taikomas individualus papildomas išsamus patikrinimas dėl jų atvykimo keliamos grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui, viešajai tvarkai, viešajai politikai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai ar tarptautiniams santykiams, išskyrus atvejus, kai jie atitinka Šengeno sienų kodekse nustatytas atvykimo sąlygas ir bent vieną iš papildomų įstatyme siūlomų sąlygų;

5. Sustabdomas Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymų dėl Lietuvos elektroninio rezidento statuso suteikimo priėmimas;

6. Sustabdomas Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymų ir sprendimų dėl Lietuvos pilietybės priėmimas, išskyrus atvejus, kai prašymas pateikiamas dėl Lietuvos pilietybės atsisakymo arba kai sprendimas priimamas dėl Lietuvos pilietybės netekimo atsisakius Lietuvos pilietybės ar įgijus kitos valstybės pilietybę;

7. Užtikrinamas duomenų apie Lietuvoje įsteigtų juridinių asmenų, valdomų arba susijusių su Lietuvos politikais, ekonominius ryšius, plėtojamus su Rusija ir Baltarusija po šio įstatymo įsigaliojimo viešas skelbimas;

8. Sustabdoma Rusijos piliečių ir jų įsteigtų ar kontroliuojamų juridinių asmenų, kaip tai apibrėžiama Lietuvos konkurencijos įstatyme, teisė įsigyti nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai Rusijos piliečiui yra išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 130(1) straipsnio 2 dalį.

Įstatymo aiškinamajame rašte nurodyta, jog siekiama, kad Lietuvoje gyventų tik tie Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiai, kuriems Lietuvos Respublikos vizų tarnybos, įvertinusios grėsmes, nusprendė išduoti Šengeno ar nacionalinę vizą arba, kurie turi Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą gyventi.