Atgal

Naujienos

2023. 02. 12

A. Macijauskienė. Nei darbuotojas, nei jo duomenys darbdaviui nepriklauso

Atliekant asmens duomenų tvarkymo auditą įmonėje dažnai pastebiu, kad darbdavys prašo darbuotojo sutikimo dėl pastarojo asmens duomenų tvarkymo. Paprastai tokie sutikimai skamba taip: „sutinku, kad darbdavys tvarkytų mano asmens duomenis, sukauptus vykdant darbo sutartį“. Sutikimai naudojami arba kaip atskiri dokumentai, arba toks ar panašus tekstas įpinamas į darbo sutarties turinį. Tačiau toks sutikimas ne tik nereikalingas, bet tai yra ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) pažeidimas, už kurį gresia bauda.

Sutikimu norima apsisaugoti, tačiau efektas priešingas. Paprastai manoma, kad jei darbuotojas pasirašo minėtą sutikimą, darbdavys save apsisaugo nuo neteisėto asmens duomenų tvarkymo, tačiau yra atvirkščiai.

Darbdavys, prašydamas darbuotojo sutikimo tvarkyti asmens duomenis, surinktus vykdant darbo sutartį, suteikia darbuotojui nepagrįstą lūkestį, kad darbuotojas gali kontroliuoti savo asmens duomenų tvarkymą. Juk dažniausiai darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarkys nepriklausomai nuo to ar darbuotojas su tuo sutiks, ar ne.

Pavyzdžiui, Darbo kodeksas įpareigoja darbdavį sumokėti darbuotojui atlyginimą. Jei darbuotojas nesutiks, kad darbdavys kauptų informaciją apie jo atlyginimą, darbdavys vis tiek tai turės padaryti. Taip darbuotojas yra klaidinamas, nes realiai jis tokio duomenų tvarkymo iš esmės kontroliuoti negali, o tai yra ne tik skaidrumo, bet ir teisėtumo principo pažeidimas.

Darbuotojai „sutinka“, nes bijo pasekmių

Darbuotojo galimybė nesutikti su darbdavio siūlomu duomenų tvarkymu dažnai yra deklaratyvi. Nors darbuotojui nesutikus jis tiesiogiai „nenubaudžiamas“, tačiau toks nesutikimas gali suformuoti neigiamą subjektyvią nuomonę apie jį ir išlikti ilgam vadovo atmintyje. Nemažai aplinkybių darbuotojo karjeroje yra nulemiama subjektyvaus vadovo vertinimo. Akivaizdu, kad darbuotojas, nesutikęs dalyvauti sveikatingumo programoje, kurios metu dalijamasi nueitais žingsniais, greičiausiai bus palaikytas neįsitraukiančiu, nelojaliu. Svarstant, ką skirti į atsilaisvinusias aukštesnes pareigas, galimai bus paskirtas lojalesnis asmuo. Dėl šių priežasčių darbuotojo sutikimas dažniausiai nelaikomas savanorišku bei duotu laisva valia, todėl juo galima pasikliauti tik išimtiniais atvejais.

Kada gali būti gaunamas darbuotojo sutikimas?

Visgi, yra išimčių, kai darbuotojų sutikimas gali būti laikomas tinkamu pagrindu duomenų tvarkymui. Pavyzdžiui, darbuotojui sutinkant, kad jo nuotraukos būtų publikuojamos įmonės socialinių tinklų paskyrose, siekiant didinti įmonės žinomumą, darbuotojui sutinkant atskleisti savo vaikų lytį ir amžių, kai įmonė nori pasveikinti darbuotojų vaikus su Kalėdomis.

Jei kliaujamasi darbuotojo sutikimu, darbdavys turi užtikrinti, kad nesutikęs darbuotojas turėtų alternatyvą. Pavyzdžiui, jei prašome darbuotojo sutikimo dėl vaikų lyties ir amžiaus kategorijos sveikinant su Kalėdomis, darbuotojui nesutikus, darbdavys turėtų užtikrinti, kad darbuotojo vaikai vis tiek gautų dovanėlę, kaip ir sutikusių darbuotojų vaikai. Tai galėtų būti universali dovana, nepriklausanti nuo amžiaus ar lyties, pavyzdžiui, dovanų čekis į žaislų parduotuvę. Turi būti vengiama darbuotojo „nubaudimo“.

Beje, darbuotojas turi teisę sutikti arba nesukti, kad jis ir pats būtų pasveikintas gimimo dienos proga kolektyve –gimimo diena yra asmens duomuo, kuriam taipogi reikia sutikimo. Tai galioja ir viešai iškabinant kolegų gimtadienius poilsio kambariuose, ar tuo labiau paskelbiant įmonės socialiniuose tinkluose.

Kas gresia už netinkamą darbuotojų sutikimų naudojimą?

Nors dažnai manoma, kad didžiausios baudos pagal BDAR yra skiriamos už duomenų nutekėjimą, tačiau net ir netinkamo duomenų tvarkymo pagrindo pasirinkimas gali užtraukti nemažą atsakomybę. Pavyzdžiui, Graikijos priežiūros institucija vienai įmonei net yra skyrusi 150.0000 Eur baudą už darbuotojo duomenų naudojimą remiantis jo sutikimu, kai to nebuvo galima daryti.

Taigi, kiekvienam darbdaviui reikėtų persižiūrėti darbo sutartis, kad jų tekste išvis neliktų sutikimų dėl asmens duomenų tvarkymo. Taip pat rekomenduotina peržiūrėti darbuotojų sutikimo formas aiškiai suformuluojant tik tuos duomenų tvarkymo tikslus, kuriais duomenys gali būti tvarkomi darbuotojo sutikimo pagrindu.