Plėtra

Akcijų įsigijimai
Įmonių susijungimai

Teisininkai

dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Finansavimo sandoriai
 • Padėjome IT sektoriuje veikiančiai įmonei pasirengti deryboms su banku, parengti finansinę padėtį pagrindžiančius dokumentus bei pasirašyti kredito linijos sutartį.
 • Poligrafijos paslaugas teikiančiai įmonei padėjome kapitalizuoti 250 000 EUR dydžio akcininko skolą, panaikinant įmonės skolinius įsipareigojimus ir pakeičiant balanso duomenis prieš finansavimo pritraukimą.

Teisininkai

dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Prekyba užsienio rinkose
 • Parengėme ir sėkmingai suderinome su užsienio kompanijų atstovais įvairių Lietuvos Respublikos atstovaujamų įmonių (gamintojų) sutartis, skirtas prekių pardavimui Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Kazachstane ir kitose šalyse. Sutartys parengtos lietuvių-rusų, lietuvių-anglų kalbomis.
 • Parengėme ir sėkmingai suderinome su užsienio prekybos agentais Lietuvos Respublikos atstovaujamų įmonių (gamintojų) komercinės partnerystės sutartis, skirtas LR gamintojų prekių ir paslaugų klientų paieškai užsienio valstybėse. Užsienio pardavimų atstovai buvo registruojami kaip savarankiškai dirbantys asmenys savo kilmės valstybėse, veikė savo rizika ir patys savarankiškai savo vardu mokėjo visus privalomus mokesčius, rinkliavas ir kitus mokėjimus. Parengtos komercinės partnerystės sutartys padėjo apsaugoti Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių know-how bei komercinę informaciją.

Teisininkai

svetlana_1611950632-02e14b14a42f40721766d674d8642ece.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal

dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Filialai, atstovybės
 • Įsteigėme ne vieną vietinės įmonės padalinį kitame mieste, užsienio įmonių padalinius Lietuvoje;
 • Padedame klientams apsispręsti, ar jų veiklai labiausiai tiktų filialo, atstovybės, ar atskiros įmonės įsteigimas;
 • Konsultuojame dėl filialų ir atstovybių teisinio statuso, buhalterinės apskaitos vedimo, apmokestinimo tvarkos;
 • Padėjome tarptautinei įmonių grupei likviduoti jos filialą Lietuvoje;
 • Konsultavome klientus dėl filialo atsakomybės ribų ir galimybės į teisminį procesą įtraukti bei reikalavimus reikšti ne tik filialui, bet ir jį įsteigusiai įmonei.

Teisininkai

dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Darbuotojų pritraukimas
 • Konsultuojame Lietuvos darbdavius dėl darbuotojų iš užsienio valstybių pritraukimo ir įdarbinimo galimybių, veda mokymus užsieniečių įdarbinimo teisiniais klausimais, taip pat padeda gauti leidimus dirbti, darbo vizas ir leidimus laikinai gyventi Lietuvos įmonėse įdarbintiems užsieniečiams.
 • Padėjome įdarbinti aukštos profesinės kvalifikacijos fizikos specialistą, programuotojus, mechatronikos inžinierius Lietuvoje ir gauti leidimus laikinai gyventi jiems ir jų šeimos nariams net 3 metų laikotarpiui.

Teisininkai

svetlana_1611950632-02e14b14a42f40721766d674d8642ece.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal

Užsieniečių įdarbinimas, leidimai gyventi

Teikiame kompleksines teisines paslaugas klientams darbo ir migracijos teisės klausimais, konsultuojame klientus užsieniečių iš trečiųjų šalių ir ES įdarbinimo srityje. Padėjome įdarbinant specialistus iš Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, JAV, Kinijos, taip pat padėjome gauti leidimus laikinai gyventi verslininkams iš Irano, Pakistano, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Izraelio.

Konsultuojame, rengiame dokumentus bei padedame gauti:

- leidimus dirbti;
- leidimus laikinai gyventi;
- leidimus nuolat gyventi;
- mėlynąsias korteles aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams iš trečiųjų šalių;
- konsultuojame dėl užsieniečių, įdarbintų Lietuvoje, darbo sąlygų keitimo;
- konsultuoja dėl Lietuvoje įdarbintų užsieniečių komandiravimo į ES valstybes galimybių;
- konsultuojame užsieniečius, įdarbintus Lietuvoje, šeimos susijungimo klausimais;

 • Konsultavome vieną didžiausių Lietuvos vaikų žaislų prekybos įmonę užsieniečių įdarbinimo klausimais bei padėjo gauti Lietuvos Respublikos darbo biržos sprendimus dėl užsieniečių aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams pripažinimo, taip pat leidimą laikinai gyventi šios įmonės direktoriui, kas padėjo sėkmingai ir operatyviai įdarbinti reikiamos kvalifikacijos specialistus iš užsienio Lietuvoje.
 • Konsultavome, padėjome įdarbinti ir gauti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (EU Blue card) aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams iš trečiųjų šalių vienai didžiausių vandentiekio ir nuotekų valymo įrenginių įmonei Lietuvoje.
 • Konsultavome ir padėjome gauti bei pratęsti leidimus dirbti ir leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje personalo atrankos ir tarptautinę įdarbinimo patirtį visame pasaulyje turinčios įmonės specialistams (programuotojams) ir jų šeimos nariams.
 • Padėjome įdarbinti aukštos profesinės kvalifikacijos fizikos specialistą, programuotojus, mechatronikos inžinierius Lietuvoje ir gauti leidimus laikinai gyventi jiems ir jų šeimos nariams net 3 metų laikotarpiui
Kapitalo didinimas

Teisininkai

dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Turto įsigijimas
 • Padedame teisiškai įvertinti turto įsigijimo rizikas, įsigyjant turtą iš varžytinių, fizinių ir juridinių asmenų, bendradarbiaujame su notarais, rengiame bei deriname turto įsigijimo dokumentus. 

Teisininkai

svetlana_1611950632-02e14b14a42f40721766d674d8642ece.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Jungtinė veikla

Teisininkai

svetlana_1611950632-02e14b14a42f40721766d674d8642ece.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


dziuginta_1611945187-21b618d1820617be683d085bd70819df.png
Džiuginta Balčiūnė
Partnerė, advokatė


Agentavimo, tarpininkavimo sutartys

Teisininkai

egle_1611948334-26c7b7d5c31a2d6abc91402a16ba33e5.png
Eglė Višinskienė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
egle.visinskiene@ilaw.legal

svetlana_1611950632-02e14b14a42f40721766d674d8642ece.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal