2017. 10. 20.

Autorių teisės – ar tikrai galiu daryti viską, ką noriu?

Turite idėją, pavyzdžiui, mobiliai aplikacijai arba kasdieniškai kalbant – programėlei, tačiau nežinote, o, greičiausiai, nemokate, kaip ją įgyvendinti – tokiu atveju kreipiatės į IT specialistus, kurie padėtų ją materializuoti, pasirašote sutartį ir laukiate rezultato.

Aukščiau aprašytas scenarijus yra dažnai pasitaikantis, nes idėjos galvoje „sukasi ir gimsta“, deja, tikrai ne visi gebame savarankiškai ir be specialistų pagalbos jas įgyvendinti. Be viso to, kad nemokame IT gudrybių, dažnai nežinome ir kokie teisiniai klausimai turi būti išspręsti bei užfiksuoti mobilios aplikacijos užsakymo sutartyje.

Mobili aplikacija, kaip ir bet koks kitas originalus žmogaus kūrybos rezultatas, yra intelektinės veiklos objektas, kuriam suteikiama teisinė apsauga pagal LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. Žmogus, sukūręs kūrinį, yra laikomas autoriumi, kuriam priklauso tiek turtinės teisės, tiek neturtinės teisės į kūrinį. Paprastai kalbant, turtinės teisės yra tos, kurios nurodo, kaip kūrinys gali būti panaudojamas, ir kaip su kūriniu gali būti pasielgiama. Pavyzdžiui, įsigijote mobilią programėlę ir norite ją nuomoti arba perparduoti, tad kodėl gi ne? Tačiau tikrai gali būti, kad „ne“, nes nuomos ir perpardavimo teisės yra turtinės autoriaus teisės ir jeigu autorius tau šių teisių neperdavė – nuomoti ar perparduoti negalėsite. Dar viena situacija: įsigijote programėlę, ją naudodamiesi sugalvojote, kaip būtų galima ją patobulinti: papildyti naujomis funkcijomis, senas funkcijas padaryti dar geresnėmis, programėlę pritaikyti kitiems technologiniams įrenginiams. Tokie programėlės pakeitimai, adaptacijos, modifikacijos taip pat yra autoriaus turtinės teisės ir jeigu šios konkrečios teisės nebuvo perduodamos kartu su kūriniu, vadinasi, jūs jų neturite, ir bet koks programėlės pakeitimas bei iškraipymas būtų laikomas neteisėtu, tad pirminis programėlės savininkas galėtų reikšti pretenzijas.

Teismų praktikoje paprastai taikoma bendroji taisyklė – kiek autoriaus teisių pasiėmei ir kiek jų reikia sutarties tikslui pasiekti – tiek ir turi, tad jeigu norite turėti ir valdyti kūrinį kiek įmanoma plačiau, sutartyse būtina nepamišti nurodyti, ne tik kad visos turtinės autoriaus teisės pereina užsakovui,  tačiau ir būtinai išdėstyti, kokios tai teisės, pavyzdžiui: teisė išleisti kūrinį ir jo atskiras dalis; versti kūrinį ir jo atskiras dalis į bet kurias užsienio kalbas; adaptuoti, modifikuoti, pakeisti, papildyti funkciniais, vaizdiniais, garsiniais elementais ar kitaip perdirbti kūrinį ir jo atskiras dalis; perparduoti kūrinį ir jo atskiras dalis. Galima nurodyti ir kitas autoriaus turtines teises, kurių gali reikėti. Taip, ilgos sutartys niekam nepatinka, bet nepatingėkite ir tai išdėstykite siekdami išvengti tokios situacijos, kai nuosavybės teisė į mobilią aplikaciją priklauso vienam asmeniui, tačiau turtinės teisės į ją – visai kitam.

Svarbu pažymėti ir tai, kad be konkretaus perduodamų turtinių teisių sąrašo, būtina nurodyti ir kokiam laikotarpiui tos teisės perduodamos, pavyzdžiui - visam įstatymų nustatytam turtinių teisių apsaugos laikotarpiui, o taip pat kokioje teritorijoje, pavyzdžiui, visame pasaulyje. To nenumačius – bus laikoma, kad teisės perduodamos laikotarpiui, kuriam gali reikėti tokį kūrinį naudoti, ir teritorijoje, paprastai, tik toje, kurioje kūrinys yra (bus) faktiškai naudojamas, tai gali būti laikoma ir sutarties pasirašymo valstybė.

Taip pat nepamirškite sutartyje nurodyti ir to, kad be visų turtinių teisių, kūrėjas perduoda ir visus dokumentus, laikmenas, informaciją, įskaitant bet neapsiribojant, visus programinius kodus ir kitus galimus duomenis, kurie buvo naudojami kuriant kūrinį bei gauti kūrinio sukūrimo rezultate. Kas iš to, kad turėsite teisę programėlę modifikuoti, bet neturėsite jos pagrindinio kodo? Arba dar blogiau –  neturėsite nei vieno iš jų –  tokiu atveju kiekvieną kartą būsite privesti kreiptis į programėlės kūrėją, kad šis atliktų reikiamus jos atnaujinimus, kurie, žinoma, bus atliekami ne už „ačiū“.