2020. 03. 23.

COVID-19: Užsieniečių atvykimas į Lietuvą karantino metu

Atsižvelgiant į ekstremalią situaciją ir vadovaujantis Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ su vėlesniais pakeitimais, karantino laikotarpiu pakeista užsieniečių atvykimo į Lietuvą tvarka.

Užsieniečiams (tiek trečiųjų šalių, tiek ES piliečiams) draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus šiuo atvejus:

-          ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse;

-          vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis;

-          asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

-          asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių;

-          NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius;

-          Vyriausybės nutarimo 3.1.3 papunktyje nurodytas išimtis, t.y. iki 2020 m. kovo 26d. 00:00 val. leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo, suformavus asmenų ar transporto priemonių grupes ir užtikrinus šių grupių privalomą palydą (konvojų) nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus.

Taigi, Lietuvos įmonėse įdarbinti užsieniečiai (pavyzdžiui, statybininkai iš Ukrainos) gali atvykti į Lietuvą dirbti tik tuo atveju, jeigu jie turi leidimus laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje. Trečiųjų šalių piliečiams, turintiems galiojančias nacionalines D, Šengeno C vizas ar ketinantiems keliauti bevizio režimo (pavyzdžiui, biometrinio paso) pagrindu, atvykti į Lietuvą karantino metu yra draudžiama, jeigu nėra kitų aukščiau nurodytų išimčių.

Užimtumo tarnyba, išduodanti trečiųjų šalių piliečiams leidimus dirbti ir sprendimus dėl darbo rinkos poreikių karantino laikotarpiu paslaugas Lietuvoje teikia tik elektroniniu būdu ir tik tais atvejais, jeigu Lietuvos darbdavys trečiosios šalies piliečiui karantino metu ketina tarpininkauti pratęsiant jau turimą leidimą dirbti, o naujų leidimų dirbti / sprendimų Užimtumo tarnyba karantino neišduoda. Taigi, darbuotojų iš trečiųjų šalių ir ES įdarbinimas Lietuvoje, karantino metu yra stipriai apribotas: leidžiama atvykti dirbti į Lietuvą tik tiems užsieniečiams, kurie turi galiojančius leidimus laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje arba tolimųjų reisų vairuotojams, kuriems nereikia kreiptis į Užimtumo tarnybą ir gauti leidimą dirbti.

Migracijos departamentas skelbia, kad nuo 2020 m. kovo 20 d. pakeista trečiųjų šalių piliečių, kurie yra tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojai, prašymų pakeisti leidimą laikinai gyventi priėmimo ir leidimų laikinai gyventi įteikimo tvarka: užsieniečiui vairuotojui, užpildžius prašymą per MIGRIS, atvykti rezervuotu vizito laiku į Migracijos departamento teritorinį skyrių pateikti dokumentų originalus ir biometrinius duomenis, nereikia. Dokumentus sutikrina Migracijos departamento darbuotojas nuotoliniu būdu, o užsieniečio leidimą gyventi Lietuvoje nurodytu laiku atsiima Lietuvos darbdavys. Tuo atveju, jeigu trečiosios šalies pilietis kreipiasi dėl naujo leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo, atvykti į Migracijos įstaigą būtina. Atvykti galima tik iš anksto rezervavus atvykimo laiką ir pateikus būtinus dokumentus per MIGRIS sistemą.

Pažymėtina, kad visiems asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir neturi COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų, jei darbdavys jiems užtikrina tinkamas trumpesnes nei 14 dienų izoliacijos sąlygas, bei oficialių delegacijų narius, diplomatus irspecialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, ir neturinčius COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų.

Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos taip pat yra draudžiama, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo nuolatinę gyvenamąją vietą ar vyksta į savo darbo vietą (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos piliečio darbo vieta yra kitoje užsienio valstybėje), yra ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo komercinius tarptautinius visų rūšių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat tik Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.

Teisininkai

svetlana_1611950632-02e14b14a42f40721766d674d8642ece.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal