2022-01-05-09-43-06-author-rytis-seskaitis-edit1_1641757197-933e8e1cf254c3d765f07382daa32a32.png

Daiva
Tamulionienė

Vyresnioji teisininkė
Mob:
Tel.: +370 5 248 76 70
daiva.tamulioniene@ilaw.legal

Vyresnioji teisininkė Daiva Tamulionienė yra asmens duomenų teisės ekspertė. Daugiau nei per 15 darbo metų Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, vyresnioji teisininkė įgijo patirties įvairiose darbo pozicijose.

Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriuje eidama vyriausiosios specialistės pareigas nagrinėdavo skundus dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimų, atlikdavo asmens duomenų tvarkymo tikrinimus, atstovaudavo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai teismuose. Dirbdama Teisės skyriaus vyriausiąja specialiste teikdavo konsultacijas duomenų valdytojams, duomenų subjektams ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims, derindavo teisės aktų projektus.
2018 m. tapus Priežiūros skyriaus vedėja ir 2018 m. Europos Sąjungoje pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą vyresnioji teisininkė asmeniškai prisidėjo prie Lietuvos duomenų valdytojų informuotumo asmens duomenų apsaugos srityje didinimo, naujos praktikos formavimo, procedūrų ir priežiūrai vykdyti reikalingų dokumentų kūrimo. Tapusi Priežiūros skyriaus vadove vyresnioji teisininkė kiekvieną dieną gvildeno su asmens duomenų apsaugos sritimi susijusius uždavinius, siūlė sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių pažeidimų.
Už indėlį ginant žmogaus teises asmens duomenų apsaugos srityje ir vykdant verslo bei valstybinių institucijų asmens duomenų tvarkymo priežiūrą Lietuvoje Daiva Tamulionienė 2021 m. buvo apdovanota Lietuvos Respublikos teisingumo ministrės.

Daivos patirtis apima šias sritis:
 
  • organizacijų konsultavimas asmens duomenų tvarkymo klausimais
  • asmens duomenų apsaugos atitikties dokumentų rengimas;
  • įvairių organizacijų, įskaitant finansų įstaigas, asmens duomenų tvarkymo veiklos audito atlikimas;
  • duomenų apsaugos poveikio vertinimų ir teisėtų interesų suderinimo testų atlikimas;
  • mokymų asmens duomenų apsaugos klausimais rengimas;
  • konsultavimas privatumo klausimais. 

 

 

Praktikos sritys:

  • Duomenų apsauga ir privatumas

 

Karjeros istorija:

Advokatų kontora ILAW LEXTAL
Vyresnioji teisininkė, nuo 2022 m. sausio mėn.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyrius
Vedėja, 2018–2022 m.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyrius
Vyriausioji specialistė, 2014–2018 m.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
Vyriausioji specialistė, 2006–2014 m.

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pilietybės skyrius
Vyriausioji specialistė, 2003–2006 m.

 

Išsilavinimas:

Mykolio Romerio universitetas
Teisės magistro laipsnis