2019. 09. 09.

Dėl LR Miškų įstatymo pakeitimų nuo 2020 m. sausio 01 d.

LR Seimas 2019 m. rugpjūčio 22 d. priėmė LR Miškų įstatymo Nr. I-671 4 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriame įtvirtino maksimalų ribojimą asmenims įsigyti ir valdyti ne daugiau kaip 1500 ha miškų ūkio paskirties žemės Lietuvos teritorijoje. Įstatymo pakeitimai įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d., taigi nuo šios datos asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą arba daugiau negu 20 procentų juridinio asmens, nuosavybės teise turinčio daugiau negu 400 ha miškų ūkio paskirties žemės Lietuvos Respublikos teritorijoje, akcijų tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduotą sutikimą.

Sutikimas įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą bus išduodamas Nacionalinei žemės tarnybai valstybės įmonių ir (ar) biudžetinių institucijų registruose patikrinus duomenis apie asmenų turimus ir planuojamus įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypų plotus ir (ar) akcijas juridiniuose asmenyse, kurie valdo miškų ūkio paskirties žemę, ir nustačius, kad bendras įsigyto (priklausančio) ir norimo įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypų plotas neviršija šiame įstatyme nustatytų didžiausių įsigyjamo miško žemės ploto dydžių.

Asmuo, pageidaujantis įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, iki miškų ūkio paskirties žemės sklypo perleidimo sandorio sudarymo privalės užpildyti miškų ūkio paskirties žemės sklypo pirkėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad sudarius miškų ūkio paskirties žemės sklypo perleidimo sandorį asmens ir su juo susijusių asmenų turimo miško žemės plotas neviršys didžiausio ploto dydžio, kurį asmuo ir su juo susiję asmenys kartu gali įsigyti, t. y. plotas negalės viršyti 1500 ha.

Kadangi šiai dienai yra asmenų, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise valdo didesnį nei 1500 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypų plotą, nauji įstatymo pakeitimai numato, jog minėti susiję asmenys tarpusavyje galės sudaryti miško žemės sklypų perleidimo sandorius, jeigu dėl tokių sandorių sudarymo bendras šių susijusių asmenų įsigyto miško žemės sklypo plotas nepadidės ir kiekvieno iš susijusių asmenų įsigyto miško žemės sklypo plotas netaps didesnis kaip 1500 ha.

Pažymėtina ir tai, jog pranešime apie sprendimą parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą žemės savininkas privalės nurodyti pardavimo sąlygas. Miškų ūkio paskirties žemės sklypo savininkui bus draudžiama nustatyti žemės sklypo pardavimo sąlygą, numatančią, kad pirmumo teisę pirkti miškų ūkio paskirties žemės sklypą turintis asmuo gali pirmumo teise įsigyti parduodamą miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik su kitais parduodamais miškų ūkio paskirties žemės sklypais, išskyrus atvejus, kai parduodami miškų ūkio paskirties žemės sklypai ribojasi.

 

Lina Bulovienė, ILAW vyresnioji teisininkė