dr-gediminas-valantiejus-ilaw_1568997540-12c7001b7e860609e1c9a64e68ed78e6.png

Dr. Gediminas
Valantiejus

Vyresnysis teisininkas, advokatas
Mob: +370 671 694 49
Tel.: +370 5 248 76 70
[email protected]

Advokatas dr. Gediminas Valantiejus yra sukaupęs plačią patirtį mokestinių ginčų nagrinėjimo bei konsultavimo dėl jų klausimais dirbdamas tiek viešajame (Vilniaus apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme), tiek ir privačiame sektoriuje (advokatų profesinėje bendrijoje „Motieka ir Audzevičius“).

Gediminas taip pat yra Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto tarptautinės prekybos, mokesčių ir muitų teisės srities dalykų dėstytojas, parengęs ir apsigynęs teisės mokslo krypties disertaciją muitų teisinio reguliavimo Europos Sąjungoje tematika. Jis yra publikavęs daugiau kaip dvidešimt recenzuojamų mokslinių straipsnių ir kitų mokslinių bei praktinių leidinių šiomis temomis, dalyvavęs ES institucijų atliekamų mokesčių mokslinių tyrimų projektuose, parengęs studijas bei pasiūlymus dėl jų teisinio reguliavimo tobulinimo ES bei Lietuvoje. 

Advokatas Gediminas Valantiejus taip pat reguliariai skaito pranešimus muitų bei importo mokesčių reglamentavimo temomis tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir šiose srityse stažavosi Europos teisės akademijoje (Vokietija) bei Leideno universitete (Olandija).

Pagrindinės advokato praktikos sritys:

 
  • Mokesčių teisė;
  • Muitų teisė;
  • Administracinė teisė.
 
Patirtis  
 
Advokatų profesinė bendrija iLAW
Vyresnysis teisininkas, advokatas nuo 2020 m. kovo mėn.
Vyresnysis teisininkas 2019 - 2020 m.
 
Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Mykolo Romerio teisės mokyklos Tarptautinės ir ES teisės institutas
Finansų, mokesčių, muitų bei tarptautinės prekybos ir investicijų teisės dalykų lektorius nuo 2012 m. vasario mėn.
 
Advokatų profesinė bendrija „Motieka&Audzevičius“
Asocijuotas teisininkas, 2013 – 2015 m.
 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Teisėjo padėjėjas, 2005 – 2013 m. 
 
Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Vyriausiasis juriskonsultas, Teismų poskyrio vedėjas, 2001 – 2005 m. 

 

Išsilavinimas 
 
Mykolo Romerio universitetas
Teisės mokslo krypties daktaras
 
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Teisės magistro laipsnis (viešosios teisės specializacija)

Publikacijų sąrašas:

Disertacija:

- 2019 m. gegužės 8 d. apginta disertacija „Muitų teisinio reguliavimo ypatumai tarptautinėje prekyboje tarp Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos, Rusijos Federacijos bei Indijos Respublikos" (teisė, S 001)

Knygos/monografijos:

- Gediminas Valantiejus, Muitų teisinis reguliavimas: monografija (Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 2019), 576 p.;

- Gediminas Valantiejus et al., VAT fraud prevention in EU (Vilnius, Lithuania: Mykolas Romeris University, 2016), 91 p.

Straipsniai moksliniuose leidiniuose (už paskutinius 3 metus):

Gediminas Valantiejus, „Tarptautinės jūrų teisės institutų reikšmė  ES muitų teisės raidai ir Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimui: probleminiai aspektai“, iš „XXI amžiaus iššūkiai tarptautinei teisei: Liber Amicorum Sauliui Katuokai“ (red. J. Žilinskas et al.), p. 401-435, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2020, ISBN 978-9955-19-995-3

- Gediminas Valantiejus, Saulius Katuoka, „Uniformity of Application of the EU Customs Law: Problematic Aspects in the Baltic States“, Economics and Culture 16, 2 (2019): 21-38;

- Gediminas Valantiejus, „Tarptautinės muitų teisės šaltinių taikymo problemos Lietuvos teisinėje sistemoje“, Jurisprudencija 1, 24 (2017): 166-189;

- Gediminas Valantiejus, „Are the EU Member States Ready for the New Union Customs Code: Emerging Legal Issues On the National Level“, Economics and Culture 14, 1 (2017): 58-75;

- Gediminas Valantiejus, „International Legal Dimension in Regulation of Foreign Trade in the Republic of Lithuania and its Transformations: Comparative and Historical Aspects“, Social transformations in contemporary society : proceedings of an international scientific conference for young researchers 5 (2017): 5-23;

- Gediminas Valantiejus, „Practical problems of legal regulation of customs duties developing an international trade between the Republic of Lithuania and East Asian countries“, International journal of area studies 11, 2 (2017): 103-127;

- Gediminas Valantiejus, Saulius Katuoka, „Application of the WTO Agreements in National Courts: Comparative Aspects of Worldwide and Lithuanian Judicial Practices“, International Comparative Jurisprudence 3, 2 (2017): 195-212;

-  Gediminas Valantiejus, Saulius Katuoka, „The International Trade Between the EU and India Under the Conditions of Globalization: a Case Study of Practical Regulatory Problems in the EU and Individual Member States (Conference paper)“, Globalization and its Socio-Economic Consequences": 17th International Scientific Conference Proceedings (Part VI.). October, 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic;

Straipsniai nacionaliniuose profesiniuose leidiniuose specialistams-praktikams:

- Nuo 2019 m. spalio mėn. reguliariai skelbiami straipsniai bei apžvalgos mokesčių ir muitų teisės temomis portale „TeisėPro“ ir praktiniuose leidiniuose „Muitų teisė praktikams“ bei „Customs Compliance & Risk Management”;

- Gediminas Valantiejus, Greta Vaicekauskaitė, „Opcionas: darbuotojams papildoma motyvacija, darbdaviui – mokestinė lengvata?“, DELFI, 2020 m. sausio 25 d.;

- Gediminas Valantiejus, „Vadovų, buhalterių ir apskaitą tvarkančių įmonių teisinė atsakomybė už buhalterinės apskaitos taisyklių pažeidimus: praktinio taikymo ypatumai ir problemos Lietuvoje“,  Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga 3, 754 (2020);

- Gediminas Valantiejus, „Darbuotojų apmokestinimo teisinio reguliavimo pokyčiai: į ką atkreipti dėmesį 2020 m?“, HR Hint online, 2020 sausio 12 d.;

- Teismų praktika bylose dėl importuotų prekių tarifinio klasifikavimo: aktualijos ir naujovės, Mokesčių žinios, 2015, 39 (934);

- Akcizų mokesčio lengvatos kuro produktams ir jų praktinio taikymo problemos teismų praktikoje, Mokesčių žinios, 2015, 30 (925);

- CMR važtaraščio reikšmė įrodinėjant 0 proc. PVM tarifo taikymą prekių tiekimui į ES valstybes: aktuali teismų praktika, Mokesčių žinios, 2015, 24 (919);

- Mokesčio mokėtojo teisės į PVM atskaitą įgyvendinimo naujovės: aktuali mokestinių ginčų praktika, Mokesčių žinios, 2015, 13 (908).

Seminarai, mokymai:

-2020 m. vasario 18 ir 19 d. vedė seminarus Vilniuje ir Klaipėdoje „Muitinės reguliavimo naujovės 2020. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai“;

- 2019 m. kovo 7 d. vedė seminarą „Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai. Muitinės įstatymo taikymas“;

- 2016 m. rugpjūčio 4-5 d. Mykolo Romerio universitete vedė tarptautinius mokymus ES valstybių ekspertams ir moderavo tarptautinei konferencijai „PVM vengimo prevencija“ (International Anti-Fraud Training of VAT Fraud Prevention).

Stažuotės

 - Gediminas Valantiejus stažavosi Europos teisės akademijoje (Vokietija) bei Leideno universitete (Olandija).Publikacijos | Bylos | Sandoriai