inga_1611948496-3eab383899e918da54671835fd1030f4.png

Inga
Neniškė

Asocijuota partnerė, advokatė
Mob: +370 624 322 49
Tel.: +370 5 248 76 70
inga.neniske@ilaw.legal
Inga Neniškė yra sukaupusi daugiau nei 9 metų patirtį įmonių teisės, įmonių įsigijimų ir susijungimų, nemokumo ir reorganizacijos srityse, taip pat visais kitais teisės klausimais, su kuriais įmonės susiduria kasdien. 
Ji nuolatos konsultuoja klientus įmonių teisės klausimais, rengia ir koordinuoja įmonių vidaus dokumentus, rengia valdymo organų sprendimus, ketinimų protokolus, sutartis, atstovauja klientams derybose, rasdama tinkamą sprendimą jų situacijai, kruopščiai ir išsamiai informuodama klientą. 
Inga turi reikšmingos patirties rengiant akcininkų, opcionų, akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, reorganizavimo, įstatinio kapitalo didinimo/sumažinimo, obligacijų išleidimo, valdymo organų nuostatų ir sprendimų dokumentus. 
Teikdama teisines paslaugas Inga Neniškė pasižymi atsakingumu ir kruopštumu, o klientams pateikiami teisiniai sprendimai ir (arba) pasiūlymai yra tikslūs ir aiškūs. 

 

Praktikos sritys:

  • Įmonių įsigijimai ir susijungimai 
  • Įmonių teisė
  • Sutarčių teisė 
  • Nemokumas

 

Karjeros istorija: 

 
ILAW LEXTAL
Vyresnioji teisininkė, advokatė, nuo 2018 m.
 
Mykolo Romerio universitetas
Dėstytoja, nuo 2021 m.
 
Advokato Misiaus kontora
Teisininkė, 2014–2018 m.

 

Išsilavinimas: 
 
Mykolo Romerio universitetas
Teisės magistro laipsnis