ingrida_1611948670-04f47fc0e2628fe15b59bbe5a8e7a1d9.png

Ingrida
Steponavičienė

Partnerė, advokatė
Mob: +370 600 253 85
Tel.: +370 5 248 76 70
ingrida.steponaviciene@ilaw.legal

Ingrida Steponavičienė, LL.M. – įmonių ir mokesčių teisės ekspertė, mokesčių grupės vadovė, teisine praktika užsiima nuo 2001, nuo 2008 yra praktikuojanti advokatė.

Beveik 20 metų teisinės ir bendravimo su klientais praktikos advokatei leidžia ne tik išspręsti konkrečią teisinę problemą, bet ir pažvelgti į ją plačiau, užbėgti už akių galimoms teisinėms ir mokesčių rizikoms, pasiūlyti ir įgyvendinti alternatyvias problemų sprendimo priemones, teisinėmis priemonėmis padėti klientui suvaldyti verslo procesus.

Advokatė konsultuoja viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis, vietos ir tarptautines įmonių grupes, taip pat ir fizinius asmenis, paprastai vykdančius veiklą keliose valstybėse, dažniausiai veikiančius paslaugų, IT, nekilnojamojo turto, tarptautinės prekybos, farmacijos sektoriuose.

Advokatės pagrindinės praktikos sritys yra:

 
  • Mokesčių teisė (įmonių, įmonių grupių ir fizinių asmenų Lietuvos ir tarptautinis apmokestinimas, mokestinių rizikų identifikavimas, vertinimas ir valdymas, mokestiniai ginčai), 
  • Sutarčių teisė;
  • Susijungimai ir įsigijimai (M&A);
  • Įmonių teisė;
  • Farmacijos teisė. 
 
Advokatės karjeros istorija  
 
Advokatų profesinė bendrija iLAW
Partnerė, advokatė nuo 2022 m. gruodžio mėn.
 
Advokatų profesinė bendrija iLAW
Asocijuota partnerė, advokatė nuo 2016 m. rugpjūčio mėn.
 
Advokatų kontora Marcinkevičius ir partneriai JURIDICON
Advokatė, partnerė 2011 - 2016 m. liepos mėn.
Advokatė 2008 - 2010 m.
 
JURIDICON, UAB
Nuo teisininkės asistentės (2001) iki teisininkės (2002) ir vyr. teisininkės (2005-2008).

 

Išsilavinimas 
 
Mykolo Romerio universitetas
Teisės mokslo krypties doktorantė nuo 2016 m.
 
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Teisės magistro laipsnis (komercinės teisės specializacija)

Publikacijų sąrašas:

Straipsniai tarptautiniuose profesiniuose leidiniuose:

- Straipsnių apie įmonių mokesčių reguliavimą Lietuvoje, 2007-2016 skelbtų leidinyje: „The International Comparative legal Guide to: Corporate Tax“, London, bendraautorė.

- Straipsnių apie investicijų apmokestinimą Lietuvoje, 2010-2016 skelbtų leidinyje „Getting the Deal Through – Tax on Inbound Investment“, London, bendraautorė.

- Straipsnio apie Lietuvos nacionalinį susijungimų kontrolės reguliavimą, skelbto leidinyje „The International Comparative Legal Guide to: Merger Control 2006“, London, 2006, bendraautorė.

Straipsniai nacionaliniuose profesiniuose leidiniuose specialistams-praktikams:

- „Smulkiųjų akcininkų teisių apsaugos galimybės steigiant uždarąją akcinę bendrovę“, skelbtas žurnale „Verslo labirintas“, 2008, Nr. 3, publikuotas portale www.verslobanga.lt

- „Mokesčių mokėtojo teisės mokestinio patikrinimo metu“, skelbtas žurnale „Apskaitos ir mokesčių apžvalga“, 2006, Nr. 4, Nr. 5.

- „Privalomas nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis“, skelbtas žurnale „Vadovo pasaulis“, 2005, Nr. 9.

- „Smulkiųjų akcininkų teisių apsaugos galimybės steigiant uždarąją akcinę bendrovę“, skelbtas žurnale „Verslo labirintas“, 2008, Nr. 3, publikuotas portale www.verslobanga.lt

- „Bendrovės akcijų apmokėjimas“, skelbtas žurnale „Vadovo pasaulis“, 2005, Nr. 6.

- „Pasirengimas visuotiniam akcininkų susirinkimui“, skelbtas žurnale „Vadovo pasaulis“, 2005, Nr. 1.

- „Garantijos ir lengvatos besimokantiems darbuotojams“, skelbtas žurnale „Vadovo pasaulis“, 2003, Nr. 9.

- „Teisė kreiptis į teismą: kaip įmonei tinkamai ja pasinaudoti?“, skelbtas žurnale „Vadovo pasaulis“, 2003, Nr. 7/8.

- „Individualių įmonių pertvarkymas“, skelbtas žurnale „Verslo labirintas“, 2003, Nr. 2(5).

- „Civilinė atsakomybė už sutarčių neįvykdymą (pagal naująjį civilinį kodeksą)“, skelbtas žurnale „Vadovo pasaulis“, 2001, Nr. 10, Nr. 11.

- „Teisė kreiptis į teismą: kaip įmonei tinkamai ja pasinaudoti?“, skelbtas žurnale „Vadovo pasaulis“, 2003, Nr. 7/8.

Komentarai ir straipsniai dienraštyje „Verslo žinios“: 

- „VMI patikrins atmintį: reikės deklaruoti, ką gavote nuo 2004 m.“, 2016-02-18 d. publikuota www.vz.lt;

- „Reikės deklaruoti per sieną gabenamus grynuosius“, skelbtas 2011-06-29;

- „Mažinant kapitalą - daugiau mokesčių lengvatų“, skelbtas 2007-03-27.

Seminarai, mokymai

- 2017 m. balandžio 12-13 d. skaitė pranešimą seminare „Darbuotojų darbo užsienyje ypatumai: teisiniai, apskaitos ir mokesčių aspektai“.

- 2016 m. gruodžio 8 d. skaitė pranešimą seminare „Lietuvos ir užsienio valstybių reguliavimo praktika komandiruojant darbuotojus. Mokesčių ir darbo teisės aktualijos“.

- 2009 - 2015 m. lektorė buhalterių kvalifikacijos kėlimo kursuose „Teisės akademija buhalteriams“, organizuojamuose Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos. Temos: Įmonių teisė ir įmonių valdymas, darbo sutarties sudarymas, susitarimai prie darbo sutarties; darbo ginčų naujovės.

Stažuotės
 
- 2015 m. rugsėjo - spalio mėn. praktinė stažuotė advokatų kontoroje BUFETE MAÑÁ KRIER ELVIRA, Barselona, Ispanija.