2020. 03. 13.

Ką daryti, jei dėl Korona viruso (Covid-19) nulemtos situacijos negalite laiku sumokėti mokesčių?

KAS, KADA IR DĖL KO GALI KREIPTIS

Pagal šiuo metu galiojantį MAĮ 88 str., Jūs (mokesčių mokėtojas, tiek fizinis, tiek juridinis asmuo) turite teisę kreiptis į VMI prašydami atidėti arba išdėstyti laiku nesumokėtus mokesčius (mokestinę nepriemoką).

Jei mokesčio mokėjimo pradelsimo šiuo metu dar nėra, bet akivaizdu, kad Jūs negalėsite laiku sumokėti mokesčio, apskaičiuoto konkretaus mokesčio paskutinio mokestinio laikotarpio deklaracijoje, Jūs turite teisę pateikti prašymą atidėti arba išdėstyti būsimos mokestinės nepriemokos mokėjimą jai dar nesusidarius, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokesčio sumokėjimo termino pabaigos. Iš praktinės pusės, prieš kreipdamiesi dėl mokesčio atidėjimo ar išdėstymo, Jūs jau turite būti pateikę VMI atitinkamą mokesčio deklaraciją, t. y., turi būti žinoma ir deklaruota mokėtino mokesčio suma, kurios sumokėjimą prašote atidėti ar išdėstyti.

Atkreipiame dėmesį kad dabartiniai teisės aktai nesuteikia teisės prašyti ar atidėti GPM, kurį moka mokestį išskaičiuojantis asmuo, sumokėjimo (išskyrus papildomai patikrinimo metu priskaičiuotą GPM, dėl kurio mokėjimo atidėjimo galima kreiptis).

PRAŠYMAS TURI BŪTI PAGRĮSTAS

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad VMI turi teisę, bet neprivalo šį Jūsų prašymą tenkinti. Todėl Jūsų prašymas VMI turi būti motyvuotas: jame turite pagrįsti, kodėl šiuo metu negalite sumokėti visos sumos (pvz., negautos pajamos dėl Jūsų partnerių įsipareigojimų nevykdymo, valstybės nurodymas stabdyti tam tikrą veiklą pandemijos metu, sumokėjus reikiamas sumas Jūsų padėtis taptų kritiška ir negalėtumėte vykdyti kitų savo įsipareigojimų, pvz., mokėti atlyginimus darbuotojams, ir pan.), ir kad mokesčių mokėjimo atidėjimas ar išdėstymas stabilizuotų Jūsų finansinę būklę ir mokesčio sumokėjimas taps realiai įmanomas.

VMI yra paskelbusi kriterijus, kuriais vadovaudamasi sprendžia, ar Jūsų prašymą tenkinti (juos galite rasti čia).

PATEIKIMO BŪDAS IR TERMINAI

Prašymą ir pagrindžiančius dokumentus VMI galite pateikti per Mano VMI, el. paštu vmi@vmi.lt , arba tiesiogiai VMI aptarnavimo skyriuose.

Sprendimą VMI privalo priimti per 30 d.; jeigu sprendimas teigiamas, mokestinės paskolos sutartis parengiama ir pasirašoma per 10 d. d.

PRIVALUMAI

Sudarius mokestinės paskolos sutartį, už ją mokamos 0,01%/d. palūkanos.

Mokestinės paskolos sutartis užkerta kelią standartinių delspinigių už mokesčių nepriemoką skaičiavimui (šiuo metu 0,03%/d.), nesumokėto mokesčio išieškojimo veiksmams.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ši apsauga įsigalioja tik nuo mokestinės paskolos sutarties sudarymo dienos, todėl kreipiantis dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo ar atidėjimo kartu yra rekomenduotina prašyti, kad VMI taip pat nepradėtų arba sustabdytų (jei kreipimosi metu jau pradėta) nepriemokos išieškojimą iki mokestinės paskolos sutarties sudarymo dienos.

 

Ingrida Steponavičienė, ILAW asocijuota partnerė, advokatė