2018. 05. 10.

Minimalūs dienpinigiai – vėl ne mažesni kaip 50 procentų patvirtinto dydžio

Iki naujojo Darbo kodekso (toliau – DK) įsigaliojimo galiojęs 2004 m. lapkričio 3 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 1365 iš esmės numatė, kad darbuotojui gali būti mokama ne mažiau kaip 50 procentų teisės aktais apskaičiuotos dienpinigių sumos,  jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia sutartis nesudaryta, – darbo sutartyje.

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajam DK buvo panaikintas minėtas 2004 m. lapkričio 3 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 1365 ir Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523 buvo patvirtintas naujos redakcijos Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas, kurio 2 p. jau numatė, kad dienpinigiai apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni dydžiai numatyti kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje.

Taigi, kitaip nei iki naujojo DK įsigaliojimo, nuo 2017 m. liepos 1 d. galiojantys teisės aktai leidžia kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyti, kad darbuotojui gali būti mokami mažesni dienpinigiai, negu tokius dydžius patvirtino Vyriausybė, neribojant minimalaus dienpinigių dydžio. Nors tokios aptariamos nuostatos praktikoje įnešė neaiškumų, tačiau remiantis šiomis nuostatomis, darbdaviai suskubo keisti darbo sutartis, numatydami jose galimybę mokėti darbuotojams mažiau nei 50 procentų teisės aktais apskaičiuotos dienpinigių sumos.

Kita vertus, 2018 m. balandžio 18 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 383 buvo nuspręsta pakeisti Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą ir grįžti prie galimybės mažinti dienpinigius ne daugiau kaip iki 50 procentų teisės aktais apskaičiuotos dienpinigių sumos. Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigalios Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimai, kurių 2 p. jau numatys, kad dienpinigiai apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni dydžiai numatyti kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje, o kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyti dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių.

Kadangi nemaža dalis darbdavių iki šios dienos buvo pakeitę darbo sutartis, numatydami galimybę mokėti mažesnius dienpinigius, o nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigalioja draudimas darbo sutartyse numatyti mažesnių kaip 50 procentų dydžio dienpinigių mokėjimą, rekomenduotina darbdaviams iki 2018 m. liepos 1 d. peržiūrėti ir atitinkamai pakoreguoti jau sudarytas ar planuojamas ateityje sudaryti darbo sutartis.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. taip pat keičiasi Vyriausybės patvirtinti dienpinigių dydžiai. Visus pakeitimus rasite paspaudę šią nuorodą.

Teisininkai

ingrida_1611948670-44016bd0b4f38292c79be5671fe6a1b5.png
Ingrida Steponavičienė
Partnerė, advokatė