2020. 02. 27.

Mobilumo paketas: ką apie būsimas naujoves žinome šiandien?

Praeitais metais paskelbti Mobilumo paketu įsigaliosiantys teisės aktų pakeitimai vežėjams ir toliau yra tobulinami, tačiau per ši laiką pakeitimų buvo jau keletas. Tad, ką žinome šiandien ir kas pasikeitė nuo 2019 m. gruodžio mėnesio?

Dar 2019 m. lapkričio mėn. turėjome šiuos esminius pakeitimus, daromus Mobilumo paketu:

  • Vilkikų grąžinimas į įsisteigimo vietos valstybę kas keturias savaites;
  • Nepertraukiamos veiklos vykdymas administracinėse patalpose, įsteigtose bendrovės buveinėje, esančioje valstybėje narėje;
  • Parkavimo vietos vilkikams, įsisteigusiems valstybėje narėje;
  • Darbo vieta – įmonės buveinė, joje privalo būti sudaromos ir darbo sutartys, pagal tos valstybės narės teisę;
  • Patikrinimai kas trejus metus;
  • Neribojamas kabotažų skaičius, tačiau krovinys paskutinį kartą iškraunamas per 3 dienas nuo paskutinio iškrovimo priimančioje valstybėje narėje;
  • „atvėsimo laikotarpis“ 60 valandų;
  • Ne trumpesnis, nei 45 valandų kassavaitinis poilsis vairuotojams;
  • Vairuotojo grįžimo į vežėjo operacijų centrą arba gyvenamąją vietą pareigos įvedimas.


2019 m. gruodžio mėn. buvo priimti pakeitimai Europos Taryboje, kurie praėję tolimesnes procedūras, tikėtina su nedideliais pakeitimais, bus svarstomi Europos Parlamente 2020 m. gegužės mėn. Tad kokie pakeitimai buvo priimti ir kokioje stadijoje Mobilumo paketo kontekste esame šiandien?

Nors Mobilumo paketo pakeitimais gresiantys iššūkiai transporto sektoriuje besisukantiems verslams vis dar yra dideli, tačiau po gruodžio mėnesį priimtų pakeitimų, situacija šiek tiek sušvelnėjo. Vilkikų grąžinimas numatytas į vieną iš valstybės narės verslo centrų ne vėliau kaip per aštuonias savaites po išvežimo iš jos. Vadinasi, vilkiko grąžinimo laikas ne tik buvo prailgintas dvigubai (nuo keturių iki aštuonių savaičių), bet ir vilkiko grąžinimo vieta buvo pakeista (nebe įsisteigimo valstybė narė, o vienas iš veiklos centrų), kad tikėtina, jog suponuoja šiek tiek platesnį požiūrį į vilkiko grąžinimo vietą. Steigiantis vienoje iš valstybių narių ar turint veiklos centrą vienoje iš jų, siekiant atitikti visus reikalavimus, būtinus licencijai gauti ar ją prasitęsti bus privalu tapti PVM mokėtoju toje valstybėje narėje. Šio reikalavimo nebuvo ankstesniuose Mobilumo paketo projektuose, tačiau dabar šis reikalavimas taip pat įtrauktas į visų kitų reikalavimų sąrašą. Naujausiuose pakeitimuose taip pat pateiktas išaiškinimas, kad transporto priemonė nebūtinai privalo priklausyti įmonei nuosavybės teise, ji gali būti nuomojama, lizinguojama ir pan.

Naujausiuose pakeitimuose liko reikalavimas nuolat vykdyti administracinę veiklą ir efektyviai veikti valstybėje narėje. Tikėtina, kad tokio reikalavimo palikimas (užtvirtinimas) sietinas su vienu iš Mobilumo paketo tikslų – panaikinti įmones, vadinamąsias “pašto dėžutes“. Aiškinant Mobilumo paketo teisės aktų pakeitimus sistemiškai, akivaizdu, kad patikrinimų metu didelis dėmesys bus skiriamas išsiaiškinti ar įmonė valstybėje narėje turi realų adresą, nuolat veikiančią administraciją, kuri tvarko visą įmonės (filialo ar padalinio) dokumentaciją ir pan.

Pakeitimais vis dar palikta nuostata, kad įmonių patikrinimai turėtų vykti ne rečiau, kaip kas trejus metus. Tačiau kardinaliai pasikeitė kabotažo operacijų ribojimo pakeitimai. Šiuo metu teisės aktai nustato, kad per septynių dienų laikotarpį galima atlikti ne daugiau, kaip tris kabotažo operacijas. Iki 2019 m. gruodžio mėn. buvę Mobilumo paketo pakeitimai numatė, kad kabotažo operacijų skaičius nebus ribojamas, tačiau krovinys privalės būti iškraunamas per tris dienas nuo paskutinio iškrovimo valstybėje narėje, o paskui nustatomas 60 valandų “atvėsimo“ laikotarpis, kurio metu transporto priemonė privalo išvykti iš pakrovimo/iškrovimo valstybės narės ribų. Naujausiais pakeitimais liekama prie trijų kabotažo operacijų per septynias dienas, tačiau numatomas keturių dienų “atvėsimo“ laikotarpis. Vadinasi situacija lieka tokia pati, kokia yra nustatyta dabartiniu reglamentavimu, bet papildomai dar įvedamas ir “atvėsimo“ laikotarpis, kuris siekia net keturias dienas ir kabotažo operacijų toje pačioje valstybėje narėje su ta pačia transporto priemone vykdyti negalima.

Iš visų naujausių Mobilumo paketo pakeitimų, tikėtina, jog šis kol kas yra mažiausiai palankus Lietuvos vežėjams, vien dėl to numatyto vadinamojo “atvėsimo“ laikotarpio. Vis tik verta pasidžiaugti bent mažais pasiekimais Mobilumo projektu numatomų pakeitimų kontekste: vertinant teisės aktų tekstus sistemiškai, matyti, kad nebeliko reikalavimo įmonėms “pririšti“ darbuotojus ir visus su jų įdarbinimu susijusius procesus prie įsisteigimo valstybės narės, neliko reikalavimo turėti tam tikrą stovėjimo aikštelių skaičių vilkikams, kt.

Vis tik visi reikalavimai, kylantys darbuotojams (nepertraukiamas 45 valandų poilsis ir vairuotojų grąžinimas į vežėjo operacijų centrą ar gyvenamąją vietą) išliko. Šiuo aspektu paminėtina, kad tikėtina, kad vairuotojų grąžinimas į valstybę narę, gali būti vykdomas, jei to pageidauja darbuotojas. Vis dar lieka daug neaiškumų, kaip Mobilumo paketo teisės aktus įgyvendins visos valstybės narės, tačiau žiūrint į Mobilumo paketo pakeitimus per darbuotojų prizmę ir į tai, kad siekiama gerinti jų darbo sąlygas, tikėtina, kad pirmenybė bus teikiama darbuotojo prašymui. Tai reiškia, kad darbuotojas nebūtinai gali teikti prašymą grįžti į operacijų centrą ar gyvenamąją vietą, galbūt, jam priimtina likti komandiruotės valstybėje ir poilsio laiką išbūti ten. Tokiu atveju, tikėtina, kad darbdaviai privalės sudaryti sąlygas darbuotojui tinkamai pasilsėti. Svarbu nepamiršti, kad Europos Parlamentui priėmus teisės aktų pakeitimus, susijusius su darbuotojais, jų darbo ir poilsio laiku juos reikės įgyvendinti per 20 dienų nuo jų paskelbimo. Kitų pakeitimų įgyvendinimui turėtų būti numatytas ilgesnis (bent pusantrų metų) pereinamasis laikotarpis.

Tad šiai dienai turime būtent tokius pagrindinius Mobilumo paketo teisės aktų pakeitimus. Ar jie visi bus priimti Europos Parlamente būtent tokie, vis dar lieka neaišku, tačiau akivaizdu, kad Mobilumo paketo įgyvendinimui galima pradėti ruoštis iš anksto.

 

Parengė ILAW vyresnioji teisininkė Rūta Globytė
El.p. ruta.globyte@ilaw.legal, tel. Nr. +37061009131

Teisininkai

ruta-globyte-ilaw_1563954069-f7a2cb0674c5ee8a88b4edc71fd12854.png
Rūta Globytė
Asocijuota partnerė, advokatė

+370 5 248 76 70
ruta.globyte@ilaw.legal