2019. 03. 18.

Nesinaudojate savo komercine paslaptimi – pasinaudos darbuotojas

Vieną dieną nusprendžiate atleisti darbuotoją iš darbo, o gal jis išeina savo noru – nesvarbu. Darbuotojui buvote patikėjęs komercines savo įmonės paslaptis, bet jaučiatės saugiai ir ramiai (beveik), nes tarpusavyje buvote sudarę konfidencialumo susitarimą. Esate įsitikinęs, kad tinkamai išaiškinote darbuotojui ne tik kokia informacija yra jūsų įmonės komercinė paslaptis, bet ir kokiu būdu darbuotojas ją gali naudoti – naudoti išimtinai jūsų įmonės naudai.

Po kurio laiko paaiškėja, kad negana to, jog buvęs jūsų kompetentingas ir vertinamas darbuotojas tapo tiesioginiu jūsų konkurentu (perėjo dirbti pas konkurentą, o gal įkūrė savo verslą analogišką jūsiškiam), tačiau dar ir pradėjo teikti paslaugas ar parduoti prekes, kurias jūs, naudodamasis jums teisėtai priklausančiomis komercinėmis paslaptimis, būtumėte galėjęs parduoti ar teikti. Nespėjote. Galimas konkurencinis pranašumas dingo kaip dūmas.

Kyla ginčas, darbuotojas įrodinėja, kad jo veiksmai, pasinaudojus jūsų komercine paslaptimi (kuria jūs nesinaudojote, nes nenorėjote, negalėjote, o gal tiesiog laukėte) gal ir yra neteisėti, tačiau nesukėlė jums jokios realios žalos. Ką daryti?

Lietuvos teismų praktikoje, vykstant analogiško pobūdžio ginčams, yra pripažįstama, kad vien galimybės komercinės paslapties savininkui (jums) ja pasinaudoti nebuvimas ar nepageidavimas tokią informaciją naudoti konkrečiu laiko momentu savaime nereiškia nei to, kad kitiems asmenims (pvz. darbuotojui, akcininkui, konkurentui) atsiranda teisė atlikti su komercinės paslapties paviešinimu ar pasinaudojimu ja susijusius veiksmus, nei to, kad, juos atlikus, komercinės paslapties savininkui (jums) nepadaroma žala.

Teisė į komercines paslaptis savaime yra vertinga, todėl, priklausomai nuo ūkio sektoriaus, kuriame jūsų įmonė veikia, tokios teisės gali sudaryti didelę jūsų įmonės turto dalį, taip pat jos pačios savaime gali būti civilinės apyvartos objektas. Komercinės paslaptys gali būti atlygintinai perduodamos, taip pat gali tapti jūsų indėliu į bendrą su kitu asmeniu projektą ar kt. Spręsti, kokiu būdu bus naudojama komercinę paslaptį sudaranti informacija, tenka jums.

Vertingos informacijos saugojimas ir nenaudojimas tam tikrą laiką versle yra normali komercinė praktika. Taip gali būti daroma, pavyzdžiui, tais atvejais, kai projektas dar nėra išplėtotas iki komercinio lygio; kai dabartinis įmonės produktas vis dar yra konkurencingas rinkoje, todėl išleisti į rinką kitos kartos produktą būtų neracionalu; kai įmonė siekia susigrąžinti kuo didesnę dalį į ankstesnio produkto kūrimą investuotų lėšų; kai įmonė veikia pelningai ir nesinaudodama komercine paslaptimi ir kt.

Lygiai taip pat gali būti saugoma informacija ir verslo santykių metu sukauptos žinios apie jūsų įmonės klientus, esamus ar būsimus atitinkamo kliento poreikius ar kt., todėl tokio pobūdžio informacijos nenaudojimas savaime nereiškia, kad jos savininkas (jūs) neketina gauti iš jos naudos ateityje.

Taigi privalote žinoti, kad atsitikus aprašytai situacijai turite teisę ginti jūsų pažeistas teises, uždrausti naudoti jūsų įmonės komercines paslaptis, pretenduoti į žalos atlyginimą.

 

Straipsnio autorė Donata Markevičienė, ILAW asocijuotoji partnerė

Publikuota portale DELFI