2017. 10. 02.

Nuo 2018-01-01 d. didėja tantjemų ir kito atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje apmokestinimas

Primename, kad nuo 2018-01-01 didėja stebėtojų tarybų ir valdybų nariams (fiziniams asmenims) išmokamų tantjemų ir kito atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje (pvz., gaunamo pagal paslaugų sutartis) apmokestinimas.

Jeigu nuo 2017 m. tokios išmokos buvo apmokestinamos 15 % GPM ir 26,3 % (nuo 2017-07-01 – 25,3 %) pensijų draudimu, kur 3 % išskaičiuojama draudžiamojo dalis, o 23,3 % (nuo 2017-07-01 – 22,3 %) moka draudėjas (plačiau žr. Nuo 2017 m. sausio 1 d. tantjemos apmokestinamos SODROS įmokomis), tai nuo 2018-01-01 d. tantjemos ir kitas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje bus papildomai apmokestinamas ir 9 % sveikatos draudimo įmokomis: 6 % išskaičiuojama draudžiamojo dalis ir 3 % moka draudėjas.

Kadangi socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokomis tantjemos apmokestinamos pajamų išmokėjimo momentu, tai sveikatos draudimo įmokomis bus apmokestinamos ir tos tantjemos, kurios buvo paskirtos anksčiau, tačiau išmokėtos jau 2018 metais. Todėl paskirtas, bet iki šiol neišmokėtas tantjemas būtų verta išsimokėti iki 2017 m. pabaigos.

Būtina prisiminti, kad pagal LR ABĮ 59 str. tantjemos negali būti mokamos avansu (pvz., kartu su tarpiniais dividendais) ir gali būti skiriamos tik eilinio susirinkimo metu skirstant bendrovės pelną bei gali sudaryti ne daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno ir ne daugiau kaip 1/3 dividendams skirtos paskirstytinojo pelno sumos. Tantjemos taip pat negali būti mokamos, jeigu jas išmokanti įmonė turi mokestinių nepriemokų, t. y., įstatymų nustatytais terminais nėra sumokėjusi mokesčių.

Atlygis valdybos ir stebėtojų tarybos nariams pagal paslaugų sutartismokamas atsižvelgiant į paslaugų sutarčių sąlygas, kurios įstatymo kaip nors specialiai nėra ribojamos.

Teisininkai

ingrida_1611948670-44016bd0b4f38292c79be5671fe6a1b5.png
Ingrida Steponavičienė
Partnerė, advokatė