to_1611950998-75fc6318b4ccb784373bae73fb2a2cc4.png

Tomas
Bagdanskis

Vadovaujantis partneris, advokatas
Mob: +370 659 844 63
Tel.: +370 5 248 76 70
tomas.bagdanskis@ilaw.legal
Tomas Bagdanskis  – darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris.
 
Įtakingų tarptautinių teisės žinynų „Best Lawyers“, „Chambers Europe“ ir „Legal 500“ advokatas Tomas Bagdanskis įvardijamas kaip vienas geriausių darbo teisės advokatų Lietuvoje. 2014 ir 2016 m. Tomas Bagdanskis gavo prestižinį „Best Lawyers“ apdovanojimą „Metų advokatas Darbo teisės specializacijoje“. 
 
Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių. 
 
Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.
 
2001 metais baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, jam suteiktas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. 2001 m. Tomas Bagdanskis pradėjo doktorantūros studijas Mykolo Romerio universitete ir 2006 metais apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją tema „Materialinės atsakomybės problemos darbo teisiniuose santykiuose“. Apgintos disertacijos pagrindu Tomui Bagdanskiui suteiktas teisės mokslų daktaro mokslinis laipsnis. Nuo 2001 m. Tomas Bagdanskis dalyvauja akademinėje veikloje, publikuoja mokslinius straipsnius. Tomas Bagdanskis yra pirmasis lietuvių autorius parašęs specializuotą knygą advokatams ir teisinių paslaugų teikėjams „Teisinių paslaugų marketingas. Klientų elgsena pasirenkant advokatą ir advokato vertę kuriantys veiksniai“. Nuo 2005 m. iki 2014 m. Tomas Bagdanskis Mykolo Romerio universitete skaitė darbo teisės paskaitas bei vedė darbo teisės seminarus, o nuo 2014 m. eina docento pareigas Vilniaus universiteto Teisės fakultete bei dėsto verslo teisę ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.
 
 
Advokato karjeros istorija  
 
Advokatų profesinė bendrija iLAW
Vadovaujantis partneris, advokatas nuo 2011 m.
 
Advokatų profesinė bendrija MAQS Law Firm
Partneris, advokatas 2009-2011 m. 
 
Advokatų profesinė bendrija SMA 
Partneris, advokatas 2004-2009 m. 
 
Advokatų kontora Bagdanskis & partners
Vadovaujantis partneris, advokatas 2002-2004 m. 
 
 
Išsilavinimas 
 
ISM Vadybos ir Ekonomikos universitetas
Verslo administravimo magistro laipsnis
 
BI Norwegian Business School
Verslo administravimo magistro laipsnis
 
Mykolo Romerio universitetas
Soc. mokslų (Teisės) daktaro laipsnis 
 
Vilniaus universitetas
Teisės magistro laipsnis 
 

Publikacijų sąrašas:
 
 • Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras : individualieji darbo santykiai : 2018 rugsėjo 1 d. galiojanti suvestinė redakcija / Tomas Bagdanskis, Vilius Mačiulaitis, Mantas Mikalopas. - Vilnius, 2018. - 428 p. - ISBN 978-609-95237-2-9
 • Bagdanskis Tomas. Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje. Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas 2015, 22(1), p. 102-123
 • Bagdanskis Tomas. Žiniasklaidos įtaka teisinių paslaugų teikėjo pasirinkimui. ŽURNALISTIKOS TYRIMAI, Mokslo darbų žurnalas (Komunikacija ir informacija), 2014 Nr. 7
 • Bagdanskis Tomas. Nekonkuravimo susitarimų, sudaromų tarp darbdavio ir darbuotojo, reglamentavimo ir taikymo problemos. Problems of application of employee's duty not to compete Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas 2013, Nr. 20(3) 1392-6195
 • Bagdanskis Tomas, Sartatavičius Paulius. Problems of applying confidentiality obligation of the employee in Lithuania. Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej / pod redakcją Andrzeja Świątkowskiego. Kraków : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013 1429-9585 S5 Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose p. 253-267
 • Krasauskas, Rytis, Bagdanskis, Tomas, Guobaitė-Kirslienė, Ramunė, Mačernytė Panomariovienė, Ingrida, Kolektyvinė darbo teisė : vadovėlis / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 9789955195535
 • Bagdanskis Tomas. Peculiarities of the settlement of collective labour disputes in Lithuania // Jurisprudencija, 2012, Nr. 19(4)
 • Bagdanskis Tomas. Problems of Flexible Work Forms in Lithuania // Journal on legal and economic issues of Central Europe. [London] : STS Science Centre. ISSN 2043-085X. Vol. 3/2012, No. 2, p. 2-11
 • Bagdanskis Tomas, Sartatavičius Paulius. Workplace privacy: different views and arising issues // Jurisprudencija, 2012, Nr. 19(2)
 • Bagdanskis Tomas, Macijauskienė Marijona Rasa. Application of different types of employment contracts in Lithuania – related theoretical and practical problems // Jurisprudence: research papers. ISSN 1392-6195. 2012, Nr. 19(1), p. 249-267.
 • Bagdanskis Tomas, Fodorova Ester. Termination of Employment contracts in Lithuania and Slovakia // Journal of legal and economic issues of central Europe, Vol. 2/2011, No. 4, p. 44-51
 • Bagdanskis Tomas. Disciplinary liability as a background for dismissal of employees in Lithuania // Jurisprudence: research papers. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(4), p. 1485-1500.
 • Bagdanskis Tomas, Usonis Justinas. Problems of qualifying an employment relationship and undeclared work in Lithuania // Jurisprudence: research papers. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(3), p. 1101-1122.
 • Bagdanskis Tomas. Implementation of EC Directive on Temporary Agency work into Lithuania legislation // Jurisprudence: research papers. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(3), p. 1035-1053.
 • Bagdanskis Tomas, Usonis Justinas. Problems of introduction of flexibility into Lithuanian labour law // Jurisprudence: research papers. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(2), p. 595-612.
 • Bagdanskis Tomas, Usonis Justinas. Dispozityvumo įgyvendinimas Lietuvos darbo teisėje // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(2), p. 575-593.
 • Bagdanskis Tomas, Usonis Justinas. Termination of an employment contract upon unilateral notice of an employee in Lithuania // Jurisprudence: research papers. ISSN 1392-6195. 2010, Nr. 1(119), p. 211–226.
 • Bagdanskis Tomas. Teismų praktikos kaip darbo teisės šaltinio taikymo problemos // Darbo rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos. Tarptautinės mokslinės konferencijos 2011 m. gegužės 12-14 d. straipsnių rinkinys. – Vilnius. 2010, p. 493-507.
 • Bagdanskis Tomas. Darbuotojų materialinės atsakomybės raida ir tobulinimo perspektyvos Lietuvoje // Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos. Liber amicorum et collegarum profesorei Genovaitei Dambrauskienei, 2010. p. 231-252
 • Bagdanskis Tomas. Проблемы расторжения трудового договора по инициативе работника // Теоретические проблемы современного трудового права и права социального обеспечения : международные и национальные аспекты p. 106-114.
 • T. Bagdanskis, G. Dambrauskienė, R. Guobaitė, R. Krasauskas ir kt. DARBO TEISĖ. Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008. 478 p. ISBN 978-9955-19-108-7.
 • Bagdanskis Tomas, Usonis Justinas. Darbo nuoma ir jos teisinio reguliavimo perspektyvos Lietuvoje // Jurisprudencija: mokslo darbai. – ISSN 1392-6195, 2008, Nr. 8(110), p. 65-72.