2017. 07. 17.

Užsieniečių įdarbinimas per Lenkiją: ką verta žinoti?

Verslininkus Lietuvoje veikiančios užsieniečių įdarbinimo procedūros varo į neviltį. Ilgi terminai, sudėtingos įdarbinimo procedūros, apribojimai dėl užsieniečių darbo priverčia ieškoti paprastesnių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo galimybių.

Lietuva pralaimi prieš Lenkiją, kurioje darbuotojo iš užsienio įdarbinimo procedūra trūksta vos kelias savaites. Ne paslaptis, kad Lietuvos verslininkai atrado paprastesnį kelią: Lenkijoje įdarbintus užsieniečius komandiruoja dirbti arba tiesiogiai įdarbina Lietuvoje. Vis daugiau užsieniečių atvyksta dirbti į Lietuvą su Lenkijoje išduotomis vizomis. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog tokių užsieniečių komandiravimui į Lietuvą nėra taikoma jokių apribojimų, tačiau pasak Lietuvos darbo biržos, Lenkijoje įdarbintas užsienietis gali dirbti tik Lenkijoje. Kaip yra iš tikrųjų?

Visų pirma, reikia suprasti, jog komandiruotas darbuotojas ir laikinasis darbuotojas – ne tas pats. Laikinasis darbuotojas persikelia į kitą valstybę, kad ilgam ar visam laikui integruotųsi į jos darbo rinką, o komandiruotas darbuotojas į kitą valstybę siunčiamas konkretiems darbams atlikti. Komandiruotas darbuotojas ir toliau yra siunčiančiosios užsienio įmonės darbuotojas ir jo darbas yra terminuotas. Taigi, tuo atveju, jeigu ukrainietis, nuolatiniam darbui įdarbintas Lenkijos įmonėje būtų trumpam komandiruojamas į Lietuvą atlikti darbų pagal tarp Lenkijos ir Lietuvos įmonių sudarytą bendradarbiavimo sutartį, problemų neturėtų iškilti. Tačiau realybėje viskas vyksta kitaip: ukrainietis įdarbinamas Lenkijos įmonėje pagal terminuotą darbo sutartį, o kitą dieną jau atvyksta į Lietuvą su lenkiška viza ir įdarbinamas Lietuvos įmonėje be leidimo dirbti.

Lietuvos Respublikos kompetentingų įstaigų nustatant, ar darbuotojas yra komandiruotas darbui Lietuvoje, o darbo funkcijas nuolat vykdo kitoje valstybėje, bus vertinami šie kriterijai: 1) tai, kad darbas atliekamas Lietuvoje ribotą laikotarpį; 2) tai, kad komandiruotas darbuotojas, pabaigęs darbus ar suteikęs paslaugas, dėl kurių jis buvo komandiruotas, grįžta nuolatiniam darbui į siunčiančio darbdavio įsisteigimo valstybę; 3) tai, kad siunčiantis darbdavys kompensuoja kelionės, apgyvendinimo, maitinimo ar kitas su komandiravimu susijusias išlaidas. Įvertinus aukščiau nurodytus kriterijus ir nustačius, jog Lenkijoje įdarbintas užsienietis, komandiruotas vykdyti darbo funkcijų į Lietuvos Respubliką, neatitinka komandiruojamo darbuotojo kriterijų, Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas netaikomas ir pripažįstama, kad darbuotojo komandiravimas yra fiktyvus.

Be to, įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 str. 6 p. nustato, kad užsienietis atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, jeigu jis yra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje narėje įsteigtos įmonės nuolatinis darbuotojas, šios įmonės atsiunčiamas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, ir yra apdraustas socialiniu draudimu toje valstybėje narėje. Kas yra „nuolatinis darbuotojas“ teisės aktuose nepaaiškina, todėl minėtą sąvoką netgi Lietuvos kompetentingos institucijos aiškina skirtingai. Lietuvos įmonei, atsiunčiančiai laikinai dirbti Lenkijoje įdarbintus užsieniečius, patartina atsakyti į klausimus – ar užsienietis, įdarbintas Lenkijoje, dirba Lenkijoje pagal neterminuotą darbo sutartį; ar jis yra apdraustas Lenkijoje socialiniu draudimu; ar Lenkijoje užsieniečiui yra išduota nacionalinė viza ar tik Šengeno C viza, kuri leidžia tik keliauti, bet ne dirbti kitose ES valstybėse. Neturint aukščiau minėtų dokumentų, egzistuoja nelegalaus darbo rizika.    

Šaltinis: „Užsieniečių įdarbinimas per Lenkiją: ką verta žinoti?“, 2017 m. liepos 17 d., vz.lt

SVETLANA NAUMČIK, ILAW vyresnioji teisininkė

Teisininkai

svetlana_1611950632-02e14b14a42f40721766d674d8642ece.png
Svetlana Naumčik
Asocijuota partnerė

+370 5 248 76 70
svetlana.naumcik@ilaw.legal