Aplinkosauga

Atliekų perdirbimas
 • 2015 m. vedėme derybas tarp prekybos tinklų ir savivaldybių dėl užstato sistemos efektyvesnio panaudojimo, taromatų įrengimo.
 • Atstovaujame klientą byloje su ŠRATC vieną iš didžiausią patirtį Lietuvoje įgyvendinant biodujų gavybos iš sąvartynų projektus turintį investuotoją dėl investicijų grąžos, viršijančios 4,5 mln. Eur. 
Energetinis efektyvumas
 • Atstovavome investuotojus byloje dėl  atsinaujinančios energetikos vystymo projektais padarytos žalos atlyginimo, Vyriausybei 2013 m. metais pakeitus reguliavimą dėl leidimų plėtoti saulės šviesos energijos elektrines išdavimo.
 • Atstovaujame klientą byloje su ŠRATC vieną iš didžiausią patirtį Lietuvoje įgyvendinant biodujų gavybos iš sąvartynų projektus turintį investuotoją dėl investicijų grąžos, viršijančios 4,5 mln. Eur.
 • 2015 m. parengėme sutartis ir padėjome gauti susijusius leidimus biodujų gamybai iš biomasės jėgainių įrengimo 6-iose vietovėse. 

Teisininkai

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


Gamintojų ir importuotojų organizacijos
 • Atstovavome pakuočių gamintojų ir importuotojų organizacijas rengiant ir įgyvendinant koncepciją dėl pakuočių atliekų tvarkymo modelio Lietuvoje 2015 metais.
 • 2013-2015 m. rengėme LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo, LR atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus ir papildymus.
 • Atstovaujame gamintojų ir importuotojų organizacijas teisminiame ginče su Mažeikių rajone savivaldybe dėl viešo konkurso.
 • Rengėme ir derinome su savivaldybėmis ir RATC viešo konkurso sąlygas dėl pakuočių atliekų surinkimo, vežimo ir paruošimo naudojimui. 
 • Atstovavome vieną didžiausių Lietuvoje atliekų tvarkytojų ir tarpininkavome sudarant taikos sutartį teisme dėl  plastikinės, popierinės pakuotės sutvarkymo ir mokestinės lengvatos daugiau nei 500 tūkst. EUR taikymo. 

Teisininkai

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


Publikacijos | Bylos | Sandoriai
Privataus ir viešo sektoriaus partnerystė
 • Atlikome analizę ir pateikėme rekomendacijas dėl bendros valdžios institucijų ir NVO sektorių veiklos UDC (universalusis daugiafunkcinis centras )bazėje.
 • Atstovavome vieną didžiausią patirtį Lietuvoje turinčių biodujų gavybos iš sąvartynų investuotoją dėl investicinio konkurso Šiaulių regione. 

Teisininkai

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


Savivalda ir RAAD
 • Atlikome analizę dėl vietos savivaldos funkcijų ir atsakomybės pasiskirstymo atliekų tvarkymo rinkoje.
 • Konsultavome ir atstovavome teisminiuose ginčuose savivaldybių administracijas rengiant ir įgyvendinant viešųjų pirkimų konkursus aplinkosaugos srityje.
 • Atstovavome vieną didžiausių Lietuvoje atliekų tvarkytojų ir tarpininkavome sudarant taikos sutartį su Vilniaus RAAD teisme dėl plastikinės ir popierinės pakuotės sutvarkymo ir mokestinės lengvatos daugiau nei 500 tūkst. EUR taikymo.
 • Atstovaujame atliekų tvarkytojus atliekant RAAD patikrinimus, nagrinėjant aplinkosaugos pažeidimus.
 • Sėkmingai baigėme bylą dėl daugiau nei 130 tūkst. EUR žalos priteisimo iš bankrutavusio atliekų tvarkytojo administratoriaus dėl užterštos teritorijos.
 • Atstovauja santykiuose su savivaldybių asociacija, Aplinkos ministerija dėl teisės aktų aiškinimo, reikalingų pakeitimų.

Teisininkai

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


Taršos leidimai
 • Atstovaujame ginčuose dėl TIPK ir taršos leidimų panaikinimo, sustabdymo.
 • 2013 m. teikėme teisinę išvadą ir rekomendacijas dėl TIPK leidimo panaikinimo bankrutavus juridiniam asmeniui bei leidimo apimties perkėlimo tos pačios teritorijos naudotojui. 

Teisininkai

vilma_1611951917-787b6872caec2d31f4dd5de3664000ee.png
Vilma Sabaliauskienė
Partnerė, advokatė


Atliekų tvarkymo apmokestinimas
 • Byloje su savivaldybe atstovavome visas Vilniaus m. atliekų tvarkymo įmones ir 2014 m. sėkmingai baigėme bylą dėl 1,4 mln. EUR žalos priteisimo dėl netinkamo principo „teršėjas moka“ įgyvendinimo.
 • Atstovaujame gamintojų ir importuotojų organizacijas byloje prieš vieną iš savivaldybių dėl išplėstinio gamintojo atsakomybės principo pažeidimo.
 • Atstovavome vieną didžiausių Lietuvoje atliekų tvarkytojų ir tarpininkavo sudarant taikos sutartį su Vilniaus RAAD teisme dėl plastikinės, popierinės pakuotės sutvarkymo ir mokestinės lengvatos mokesčiui už aplinkos teršimą daugiau nei 500 tūkst. EUR taikymo.