IT

Asmens duomenų apsauga
 • Teikiame konsultacijas dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation), kuris nuo 2018 m. gegužės 25 d. tiesiogiai taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.
 • Peržiūrime klientų verslo procesus teikdami rekomendacijas dėl jų pritaikymo prie taikytinos teisės reikalavimų.
 • Atliekame asmens duomenų tvarkymo teisinius auditus ir patikrinimus. Pasitelkę mūsų IT partnerius, galime pasiūlyti visapusišką atitikties audito paslaugą.
 • Kai būtina, atliekame poveikio duomenų apsaugai vertinimus.
 • Rengiame ir peržiūrime su asmens duomenų apsauga susijusią klientų dokumentaciją (rengiame politikas, procedūras, duomenų tvarkymo veiklos įrašus, susitarimus, privatumo pranešimus ir t.t.).
 • Teikiame asmens duomenų apsaugos pareigūno paslaugą.
 • Konsultuojame klientus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais, rengiame vidinius įmonių dokumentus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir atliekame kitus su asmens duomenų apsauga susijusius veiksmus.
 • Atstovaujame klientų interesus kilus ginčams dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo.
 • Daugelį metų sėkmingai konsultuojame vieną didžiųjų prekybos centrų asmens duomenų naudojimo, organizacinių ir techninių priemonių, leidžiančių apsaugoti asmens duomenis ir duomenų apsaugos teisiniais klausimais. Klientui parengėme dokumentų paketą tiesioginės rinkodaros ir lojalumo kortelės naudojimo klausimais.
 • Teikėme su atitiktimi ES Bendrajam duomenu apsaugos reglamentui susijusias paslaugas viešbučiams, logistikos bendrovėms, privačioms klinikoms, laikinojo įdarbinimo ir darbuotojų paieškos įmonėms bei daugybei kitų įmonių, viešosios valdžios subjektams.
Domenai

Lietuvoje teisės aktai teisinių santykių, susijusių su domenų registravimu, naudojimu, ginčų nagrinėjimu nėra pilnai sureglamentavę, todėl nesant tiesioginių teisės normų, reglamentuojančių teisinę apsaugą nuo neteisėto domenų vardų naudojimo bei pažeistų teisių gynimo būdus, Lietuvos teismai savo praktikoje spręsdami ginčus dėl domenų galimai neteisėto naudojimo taiko įstatymo analogiją: Civilinį kodeksą (nuostatos, reglamentuojančios juridinio asmens teisę į pavadinimą), Prekių ženklų įstatymą (nuostatas, nustatančias prekių ženklo savininko teisės) bei Konkurencijos įstatymą (nesąžininga konkurencija).

Registruotas domeno vardas gali būti panaikintas atitinkama teismine ar neteismine tvarka, kai tas vardas buvo užregistruojamas ar yra naudojamas nesąžiningai.

Domenų vardai

 • Atstovaujame klientus ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose dėl neteisėto ir nesąžiningo domenų registravimo bei naudojimo;
 • Konsultuojame domeno registracijos ir domeno pasirinkimo (registrabilumo) klausimais;
 • Atstovaujame klientus registruojant pasirinktą domeną bei pratęsiant domeno registraciją;
 • Teikiame domenų vardų kontrolės paslaugas (domenų vardų paslaugų paketas: registravimas, monitoringas);
 • Konsultuojame dėl pažeistų intelektinės nuosavybės teisių susijusių su domenų vardais gynybos.
Neteisėtas kompiuterinių programų naudojimas
 • Giname ir atstovaujame klientus baudžiamosiose ir administracinių teisės pažeidimų bylose dėl veikų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui.

Teisininkai

audrius-pestininkas-ilaw_1563952971-fa895deb08a712b75c4f39e7ae47427c.png
Audrius Pėstininkas
Asocijuotas partneris, advokatas